Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 23.05.2019

Опубліковано 27.05.2019 о 14:21

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів залишені без розгляду

 

1.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЗДОЛБУНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

РІВНЕНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЗДОЛБУНІВ, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 02000105

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі ‘Закон’) у зв’язку з тим, що:
         – в заяві про отримання ліцензії не зазначено місцезнаходження юридичної особи;
         – відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази)   не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта

господарювання (за наявності), відсутня дата складання.          

Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного   переліку,  затвердженого   постановою   Кабінету Міністрів   України    від   6  квітня  2016 р.         № 282 (далі – Ліцензійні умови),  та   повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 20.05.2019 №629/19

2.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ № 2 “СНІТИНО” ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

Місцезнаходження:

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ЛУБЕНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО СНІТИНЕ, ВУЛИЦЯ МЕДИЧНА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 01999081

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – у  заяві про отримання ліцензії зазначений ідентифікаційний код юридичної особи не співпадає з Єдиним  державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).
        Запропонувати  привести діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 21.05.2019 №630/19

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ”

Місцезнаходження:

ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО КОСТЯНТИНІВКА, ВУЛИЦЯ ІНЖЕНЕРНА, БУДИНОК 3

Ідентифікаційний код: 25599771

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
       – в заяві про отримання ліцензії відсутня дата підпису.
       – довідки  відповідного  державного  або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність  у  працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ   безпосередньо   до   наркотичних  засобів,  психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів,  пов’язаних  із  зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами   чи   психотропними   речовинами,  а  також  про  відсутність серед зазначених працівників осіб,  визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби),   пов’язаних   з   обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів  (далі – довідки про проходження наркологічного огляду) на  Гаврік В.М.  та Шевченко Л.О. протерміновані.
        Запропонувати  привести діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 20.05.2019 №631/19

4.  КАЛУСЬКА МІЖРАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

Місцезнаходження:

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО КАЛУШ, ВУЛИЦЯ ДОБРІВЛЯНСЬКА, БУДИНОК 2 А

Ідентифікаційний код: 32754238

 

          Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках);

         – не   надано  довідки МВС про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинених за межами України (далі -довідка МВС) та довідки про проходження  наркологічного огляду на керівника.
        Запропонувати  привести діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 21.05.2019 № 632/19

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СЕ БОРДНЕТЦЕ – УКРАЇНА”

Місцезнаходження:

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БАЙКІВЦІ, ВУЛИЦЯ 15 КВІТНЯ, БУДИНОК 7

Ідентифікаційний код: 34419383

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – заява  про отримання ліцензії   не  відповідає  вимогам Ліцензійних умов, відсутня дата    складання,    адреса    місця    провадження    діяльності    та    зазначені    філії, які провадитимуть    господарську   діяльність   на   підставі отриманої ліцензії не погоджені дозволом Національної   поліції   на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження     діяльності    з обігу    наркотичних    засобів,    психотропних    речовин  і прекурсорів,    та    їх    відповідність   встановленим вимогам (далі – дозвіл Національної поліції);

–  відомості   про стан   матеріально-технічної бази   не   відповідають   Ліцензійним умовам   (сторінки  не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою    суб’єкта    господарювання  (за   наявності)),   в   пункті   3   зазначені    місця провадження   діяльності   не   погоджені   дозволом   Національної   поліції, не коректно зазначені   назви   об’єктів   та   приміщень,    де   буде    здійснюватися діяльність з обігу підконтрольних речовин за адресами місць провадження діяльності;

– відсутня  копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;

– довідки  про проходження наркологічного огляду  не    відповідають вимогам пункту 6  Ліцензійних умов;

– відсутня довідки про проходження  наркологічного огляду та довідка МВС  на керівника.    

        Запропонувати  привести діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 21.05.2019 №635/19

6.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ” ЛИМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЛИМАН, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК 64 А

Ідентифікаційний код: 37894885

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12  Закону у зв’язку з тим, що:
       – надано   копія  дозволу Національної поліції;
       – відомості    про   стан    матеріально-технічної    бази    не    відповідають    вимогам Ліцензійних умов (сторінки  не  пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності)), відсутня дата складання.
        Запропонувати  привести діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 21.05.2019 №636/19

7.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ” БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 01998667

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
        – надано  не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках);

        – у    заяві      про    отримання     ліцензії     та доданих  до  неї документах  зазначене   найменування  юридичної особи не співпадає з ЄДР.
        Запропонувати  привести діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 21.05.2019 №637/19

8.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ “КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА”

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО КРИВИЙ РІГ, ПРОВУЛОК ДЕЖНЬОВА, БУДИНОК 9

Ідентифікаційний код: 03342184

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
        –  у заяві про отримання ліцензії та у відмостях  про стан матеріально-технічної бази в пункті 3 адреса місця провадження діяльності (Дніпропетровська область, Кривий Ріг, мікрорайон “Вебратське – 2” буд.48а) не погоджена дозволом Національної поліції.
        Запропонувати  привести діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 21.05.2019 №638/19

9.  МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АМІГО”

Місцезнаходження:

СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО ШОСТКА, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, БУДИНОК 37, КВАРТИРА 14

Ідентифікаційний код: 22597174

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – документи, що додаються    до   заяви про отримання ліцензії надані  не в повному обсязі  (пункт 6)  та не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов.
        Запропонувати  привести діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 21.05.2019 №640/19

10.  ВЕСЕЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ВЕСЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ВЕСЕЛЕ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, БУДИНОК 2А

Ідентифікаційний код: 00699135

 

 Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – надано не повний пакет документів (відсутній опис).
        Запропонувати  привести діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 22.05.2019 №641/19

11.  МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “НОВОЯВОРІВСЬКВОДОКАНАЛ”

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО НОВОЯВОРІВСЬК, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ПАСІЧНИКА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 22400071

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – в заяві про отримання ліцензії зазначений ідентифікаційний код юридичної особи не співпадає з ЄДР,   зазначено    філії   чи    відокремлені  підрозділи, які відсутні в ЄДР, не зазначено адресу місця провадження господарської діяльності;
       – у    відомостях    про  стан матеріально-технічної бази  в  пункті 2 не зазначені  види господарської   діяльності   і  списки   та   таблиці  підконтрольних речовин на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію, в пункті  3  місцезнаходження  об’єктів  та приміщень   де    провадиться    господарська    діяльність     не     співпадає    з  дозволом Національної     поліції,   не    відповідають  вимогам   Ліцензійних    умов   (сторінки   не пронумеровані,   не    прошиті,  не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності)).
        Запропонувати  привести діяльність  у відповідність   до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 21.05.2019 №642/19

Всього: 11

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку