Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 16.07.2019

Опубліковано 17.07.2019 о 17:07

 

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР”ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ХОТОВИЦЬКОГО, БУДИНОК 6

Ідентифікаційний код: 02004746

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
           – в заяві про отримання ліцензії не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію, не зазначено наявність чи

відсутність  філії та відокремленого підрозділу;               

         – у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня  (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази) в пункті 2 не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію, в пункті 3 не чітко зазначені назви об’єктів та приміщень, де буде  здійснюватися діяльність

з обігу підконтрольних речовин.        

           Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного   переліку,  затвердженого   постановою   Кабінету

Міністрів   України   від   6  квітня  2016 р.   № 282 (далі – Ліцензійні умови), та   повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 11.07.2019 №875/19

2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЄФТ ПЛЮС”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, БУДИНОК  4 А, ОФІС 139

Ідентифікаційний код: 39167174

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – в  заяві   про  отримання  ліцензії не вірно зазначений вид господарської діяльності «реалізація  (відпуск ) відповідно до пункту 22 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів   господарської    діяльності»    на   які   суб’єкт  господарювання має намір отримати ліцензію;

– протерміновано посвідчення (сертифікат) спеціаліста, що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи;
           – у    відомостях  про стан матеріально-технічної бази  в пункті 2 не вірно зазначено вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню ” реалізація (відпуск)”.

            Запропонувати  привести діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 11.07.2019 №877/19

3.  МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “НОВОЯВОРІВСЬКВОДОКАНАЛ”

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО НОВОЯВОРІВСЬК, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ПАСІЧНИКА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 22400071

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – в заяві   про   отримання   ліцензії   не зазначено    види    господарської   діяльності відповідно до пункту 22 статті 7 Закону України   «Про   ліцензування видів господарської діяльності»,   зазначена  адреса місце провадження господарської діяльності не співпадає з дозволом   Національної   поліції   на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі – дозвіл Національної  поліції);

          – у  відомостях   про   стан матеріально-технічної бази в пункті  3  місцезнаходження  об’єктів   та   приміщень   де провадиться господарська діяльність не співпадає з дозволом Національної поліції.
            Запропонувати  привести діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 11.07.2019 №881/19

4.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЗІ СТАЦІОНАРОМ” ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ВУЛИЦЯ КОСМІЧНА, БУДИНОК 17

Ідентифікаційний код: 21902497

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають Ліцензійним умовам (не прошиті не пронумеровані).
            Запропонувати  привести діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 11.07.2019 №882/19

5.  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ  МИРОНОСИЦЬКА,  БУДИНОК 36

Ідентифікаційний код: 04725906

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

– не надано довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорівта довідки МВС про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинених за межами України на керівника юридичної особи ;

         – заява про отримання ліцензії підписана особою, яка не має на це повноважень;
         – у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті 3 не чітко зазначені назви об’єктів та приміщень, де буде здійснюватися діяльність з обігу підконтрольних речовин, підписані особою, яка не має на це повноважень.     

          Запропонувати   привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 11.07.2019 №884/19

6.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЦЕНТР МЕДИКОСОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ”

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПРОВУЛОК СЛИВОВИЙ, БУДИНОК 7

Ідентифікаційний код: 38493675

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – дозволом Національної поліції на використання об’єктів  і приміщень не погоджено місце провадження   діяльності  зазначене в заяві про отримання ліцензії та доданих до неї документах;
         – у відомостях про стан матеріально-технічної в пункті 3, не зазначено найменування філії де провадиться   господарська   діяльність   (Черкаська філія товариства з обмеженою відповідальністю “Центр медикосоціальної реабілітації”).
          Запропонувати   привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 11.07.2019 №886/19

7.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМФОРТНА СТОМАТОЛОГІЯ ЛІКАРЯ КОЛОСА”

Місцезнаходження:

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., МІСТО ЖИТОМИР, ПРОСПЕКТ МИРУ, БУДИНОК 23

Ідентифікаційний код: 42658499

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          –  заява про отримання ліцензії складена не за встановленою  формою, Ліцензійними   умовами   (не   містяться   дані,  які обовʼязково вносяться).
          Запропонувати   привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 15.07.2019 №889/19

8.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “САНДОРА”

Місцезнаходження:

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МИКОЛАЇВСЬКЕ

Ідентифікаційний код: 22430008

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – в дозволі Національної поліції юридична адреса не співпадає з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

– не   надано   довідки про проходження профілактичного наркологічного огляду  та довідки МВС про відсутність не знятої чи не погашеної судимості на керівника юридичної особи.
          Запропонувати   привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 15.07.2019 №892/19

9.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “ОБЛАСНА БАЗА СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ”

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ПРОСПЕКТ В`ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, БУДИНОК 45 А, КОРПУС 6

Ідентифікаційний код: 01984493

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
       

 – відповідно до статті 12. Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і          прекурсори ”    обіг наркотичних засобів, психотропних речовин  таблиць ІІ і ІІІ Переліку, допускається для використання у медичний практиці за призначенням лікаря, а також у цілях передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону;

– не надано  довідки МВС про відсутність не знятої чи не погашеної судимості та довідки про проходження профілактичного наркологічного огляду на керівника;

– відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи підприємця, для зайняття діяльністю за основними напрямами діяльності ліцензіата (фармація);

– в    заяві    про    отримання  ліцензії не зазначено наявність чи відсутність  філії та

відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання;
          Запропонувати   привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 16.07.2019 №894/19

Всього: 9

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку