Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 26.09.2019

Опубліковано 27.09.2019 о 15:25

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СІМЕЙНА КЛІНІКА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я “РЕХАБ ФЕМЕЛІ УКРАЇНА”

Місцезнаходження:

ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРОВУЛОК ПЕДАГОГІЧНИЙ, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 42784321

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
            – дозволом Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі дозвіл – Національної  поліції) погоджені наркотичні засоби,  у тому числі рослини,  і  психотропні речовини,  включені до списків № 1, № 2 та № 3, обіг яких на території України заборонено.          

Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного   переліку,  затвердженого   постановою   Кабінету Міністрів      України   від     06.04.2016    № 282 (далі – Ліцензійні   умови),   та    повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 24.09.2019 №1153/19

2.  “МАГАЛЬСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК – ІНТЕРНАТ”

Місцезнаходження:

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., НОВОСЕЛИЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МАГАЛА, ВУЛИЦЯ ГРІГОРІЯ НАНДРІША, БУДИНОК 77

Ідентифікаційний код: 03190018

             Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону

у зв’язку з тим, що:

           – надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках);

           – заява  про отримання ліцензії не  відповідає  вимогам Ліцензійних умов, не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію, не вірно зазначено вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню “реалізація(відпуск)”, не зазначено адресу місця провадження господарської діяльності;

          – у довідці відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів  (далі –довідка про проходження наркологічного огляду) на співробітника Кристел В.Ф. не вірно зазначено прізвище;            

          – в   дозволі  Національної  поліції  найменування юридичної особи    не   співпадає   з   Єдиним   державним  реєстром   юридичних  осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР);

          – відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі відомості про стан матеріально-технічної бази)   не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності)),  в пункті 2 не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію та не вірно зазначено вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню “реалізація(відпуск)”, в пункті 3 не зазначені назви об’єктів та приміщень, де буде здійснюватися діяльність з обігу підконтрольних   речовин.

           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 24.09.2019 №1156/19

3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР

Місцезнаходження:

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, БІЛОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КАЛЬЧЕНКИ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 2

Ідентифікаційний код: 05480996

 Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            -в заяві про отримання ліцензії невірно зазначені ініціали керівника;
           – пункт 1 відомостей не відповідає встановленій формі Ліцензійних умов;

– в   пункті   3 некоретно   зазначено   об’єкти   та   приміщення   відповідно до видів господарської діяльності;

           – відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “перевезення”.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 25.09.2019 №1159/19

4.  ХАРКІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АВІАЦІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, БУДИНОК 134

Ідентифікаційний код: 14308894

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

–  заява  про отримання   ліцензії складена  не  за  формою, встановленою Ліцензійними умовами;

– довідка про проходження наркологічного огляду на Малій Л.І. протермінована; 

– довідки МВС про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинених за межами України на співробітників протерміновані;
            – у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті  3 назва об’єктів  та приміщень де провадиться господарська діяльність не співпадає з дозволом Національної поліції та відсутні види господарської діяльності, які будуть провадитися на зазначених 

об’єктах і в  приміщеннях.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 25.09.2019 №1161/19

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НОВА МЕД”

Місцезнаходження:

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІГІВ,  КОЦЮБИНСЬКОГО, БУДИНОК 48/1

Ідентифікаційний код: 41154562

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– в заяві про отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази, дозволі Національної поліції зазначене місцезнаходження не співпадає з ЄДР;

–  довідки    про    проходження     наркологічного    огляду     на    співробітників не

відповідають вимогам пункту 6  Ліцензійних умов;
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 25.09.2019 №1163/19

6.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СНОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” СНОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження:

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО СНОВСЬК, ВУЛИЦЯ СПОРТИВНА, БУДИНОК 21

Ідентифікаційний код: 02006834

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
        – заява про отримання ліцензії не відповідає  додатку 1 Ліцензійних умов;

        – в   пункті  3  відомостей про стан матеріально –технічної бази  некоректно зазначено види господарської діяльності.
         Запропонувати   привести   діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.09.2019 №1168/19

Всього: 6

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку