Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 21.11.2019

Опубліковано 26.11.2019 о 15:21

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “СУМСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ”

Місцезнаходження:

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, БІЛОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КАЛЬЧЕНКИ, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 2

Ідентифікаційний код: 02000381

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
           – у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази)  зазначене місцезнаходження юридичної особи не співпадає з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), в пункті 3 зазначені місця зберігання підконтрольних речовин “пост медичної сестри” не погоджені дозволом Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх   відповідність встановленим вимогам (далі – дозвіл Національної поліції).

          Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного   переліку,  затвердженого   постановою   Кабінету Міністрів      України      від     06.04.2016    № 282   (далі – Ліцензійні  умови),    та   повторно

звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 18.11.2019 №1367/19

2.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СОЛОНЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ” СОЛОНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ  СОЛОНЕ, ВУЛИЦЯ УСЕНКА, БУДИНОК 13

Ідентифікаційний код: 37916075

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у

зв’язку з тим, що:         

 – в заяві про отримання ліцензії зазначений ідентифікаційний код юридичної особи не співпадає з ЄДР, зазначено філії чи  відокремлені підрозділи, які відсутні в ЄДР, не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (далі – Перелік), на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію;

 – надано копію дозволу Національної поліції;

 – надано копії довідок МВС про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинених за межами України (далі – довідка МВС); 

– надано копії довідок відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і

прекурсорів (далі – довідка про проходження наркологічного огляду);

     – у відомостях про стан матеріально-технічної в пункті 2 не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію, в пункті 3 не повністю  (відсутня  матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «перевезення»)  та  не  чітко зазначені   назви   об’єктів та приміщень,  де буде здійснюватися

діяльність з обігу підконтрольних речовин,.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 18.11.2019 №1371/19

3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 5” СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО СУМИ, ВУЛИЦЯ МАРКО ВОВЧОК, БУДИНОК 2

Ідентифікаційний код: 02000317

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у

зв’язку з тим, що:

– заява  про отримання ліцензії не  відповідає  вимогам Ліцензійних умов, не вірно зазначено орган ліцензування, не зазначено  ідентифікаційний код юридичної особи, не зазначено наявність чи відсутність  філії чи  відокремленого підрозділу, підписана особою, яка не має на це повноважень;

 – не  надано  довідки  про проходження  наркологічного огляду  та довідки МВС про відсутність не знятої чи не погашеної судимості на керівника;             

– у відомостях про стан матеріально-технічної бази не вірно зазначено орган ліцензування, в пункті 2  не  зазначені види господарської діяльності відповідно до пункту 22 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»  та не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до Переліку на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію,  в пункті 3 не повністю  (відсутня  матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «перевезення»)  та не чітко зазначені    назви    об’єктів   та    приміщень,    де   буде    здійснюватися    діяльність  з  обігу підконтрольних речовин, підписані особою, яка не має на це повноважень.             

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 18.11.2019 №1374/19

4.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ” ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 3

Ідентифікаційний код: 02006076

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:           

 – в заяві про отримання ліцензії зазначене найменування  юридичної особи не співпадає з ЄДР, не зазначено наявність   філії чи  відокремленого підрозділу;
            – у відомостях про стан матеріально-технічної зазначене найменування  юридичної особи не співпадає з ЄДР,  в пункті 3 найменування відокремлених підрозділів не співпадає з ЄДР та зазначена назва назва приміщень де провадиться діяльність з обігу підконтрольних речовин не співпадає з дозволом Національної поліції, не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не

скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності).
             Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 18.11.2019 №1376/19

5.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АРБУЗИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” АРБУЗИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., АРБУЗИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ АРБУЗИНКА, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА,  БУДИНОК 88

Ідентифікаційний код: 01998348

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

          – в заяві про отримання ліцензії не вірно зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до  Переліку, на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію, не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого підрозділу

у суб’єкта господарювання;

          – у відомостях про стан матеріально-технічної бази ідентифікаційний код юридичної особи не співпадає з ЄДР,

          –  наявні розбіжності у видах господарської діяльності та списками і таблицями підконтрольних    речовин    між     заявою    про отримання ліцензіії та відомостями про стан

матеріально-технічної бази.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 19.11.2019 №1384/19

6.  ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КРУЖЕЛЬ ОЛЕКСАНДР БАРНОВИЧ

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ БАРВІНСЬКИХ, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 2

Ідентифікаційний код: 2761108933

             Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

           – заява  про отримання ліцензії не  відповідає  вимогам Ліцензійних умов;

           –  у дозволі Національної поліції зазначене місце проживання ФОП не співпадає з ЄДР,  надано на наркотичні речовини які заборонено для використання у ветеринарній практиці відповідно до постанови КМУ від 06.07.2011 №721 “Про затвердження   переліку   психотропних  речовин і прекурсорів, що використовуються у

ветеринарній медицині” ;

          – у відомостях про стан матеріально-технічної бази зазначене місце проживання ФОП

не співпадає з ЄДР.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 19.11.2019 №1385/19

7.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СКАЛАТСЬКА КОМУНАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” СКАЛАТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ПІДВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО СКАЛАТ, ВУЛИЦЯ ЛЕСЯ КУРБАСА, БУДИНОК 36

Ідентифікаційний код: 02000961

Заява  про  отримання  ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – в заяві про отримання ліцензії зазначене найменування  юридичної особи не співпадає з ЄДР:
          –   у   відомостях     про     стан    матеріально-технічної     бази  зазначене найменування  юридичної особи не співпадає з ЄДР;
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 19.11.2019 №1386/19

8.  ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 0510

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ ГАЙДАМАЦЬКОГО, БУДИНОК 9

Ідентифікаційний код: 26622070

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12   Закону  у зв’язку з тим, що:
          – сертифікати    про   проходження  наркологічного огляду на співробітників Висоцьку-Калинюк К.О., Бідник Н.К., Козачок О.В.- протерміновано.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 19.11.2019 №1388/19

9.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПАВЛОГРАДСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ПАВЛОГРАД, ВУЛИЦЯ ПЛЕХАНОВА, БУДИНОК 9

Ідентифікаційний код: 01988746

             Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – в   пункті   3  відомостей   про стан матеріально-технічної бази відсутня матеріально-технічна база на “знищення” “використання”
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 20.11.2019 №1399/19

10.  КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ”

Місцезнаходження:

ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО КРАМАТОРСЬК, ВУЛИЦЯ ПІВДЕННА, БУДИНОК 6

Ідентифікаційний код: 05524251

Заява про отримання ліцензії  залишається  без розгляду на  підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
        – відомості про стан матеріально-технічної бази   не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов.
          Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 20.11.2019 №1403/19

11.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ” ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., МІСТО ЖИТОМИР, ВУЛИЦЯ ЧУДНІВСЬКА, БУДИНОК 120

Ідентифікаційний код: 03344065

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі   статті  12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – в заяві   про   отримання  ліцензії  зазначено  не  всі місця провадження господарської діяльності відповідно до наданих до неї документах.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 20.11.2019 №1408/19

12.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТОРГОВЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕРВІС”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА БОЙЧУКА,, БУДИНОК 43

Ідентифікаційний код: 21644285

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

            – в    заяві    про    отримання    ліцензії  не зазначено наявність чи відсутність  філії та

відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання
           –  відсутня   копія   свідоцтва  (посвідчення,   сертифіката  спеціаліста), що підтверджує професійну   придатність   керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної  особи,  фізичної особи – підприємця,  яка  має ліцензію на провадження медичної або   ветеринарної    практики,    для    зайняття    діяльністю    з    обігу  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

          –  відсутні    довідки     про     проходження    наркологічного  огляду   та   довідки МВС на керівника.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 21.11.2019 №1417/19

Всього: 12

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку