Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 28.11.2019

Опубліковано 03.12.2019 о 16:50

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР”

Місцезнаходження:

ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАРІУПОЛЬ, ВУЛИЦЯ ПАШКОВСЬКОГО, БУДИНОК 2

Ідентифікаційний код: 05493183

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
             – у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази) в пункті 3 не повністю  (відсутня  матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «перевезення»)  та не чітко зазначені назви об’єктів та приміщень, де буде здійснюватися діяльність з обігу підконтрольних речовин.

          Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного   переліку,  затвердженого   постановою   Кабінету

Міністрів     України    від    06.04.2016    №  282    (далі – Ліцензійні  умови),  та   повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 25.11.2019 №1428/19

2.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АПТЕКА №195” БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО БЕРДЯНСЬК, ВУЛИЦЯ ДИМИТРОВА, БУДИНОК 30 Б

Ідентифікаційний код: 01977346

Заява про отримання  ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – в  пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази  відсутня матеріально-технічна база на  вид   господарської діяльності “перевезення” та “виготовлення”.

           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 25.11.2019 №1432/19

3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙН ТА РЕПРЕСОВАНИХ ІМ.Ю.ЛИПИ”

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, МІСТО ВИННИКИ, ВУЛИЦЯ ІВАСЮКА, БУДИНОК 31

Ідентифікаційний код: 01998161

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

– в заяві про отримання ліцензії не зазначено наявність чи відсутність  філії чи  відокремленого підрозділу, зазначене місцезнаходження юридичної особи не співпадає з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР);

– сертифікат про проходження  наркологічного огляду Скіш О.А. не відповідає вимогам форми первинної облікової документації  № 140/о затвердженої Наказом МОЗ України 08.07.2013 № 583, Гнєвик Р.Г., Козяк Л.В. – протерміновано;
           – відомості про стан матеріально-технічної бази   не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), місцезнаходження юридичної

особи не співпадає з ЄДР,
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 25.11.2019 №1433/19

4.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО”ХУСТСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ ВІЦИНСЬКОГО ОСТАПА ПЕТРОВИЧА”ХУСТСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження:

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ХУСТСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ВИШКОВО, ПЛОЩА ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 17

Ідентифікаційний код: 43221703

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– в заяві про отримання ліцензії не зазначено місцезнаходження юридичної особи;

– відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної   особи,   фізичної    особи   підприємця,   для   зайняття діяльністю у сфері обігу

підконтрольних речовин;

– у відомостях про стан матеріально-технічної бази  в пункті 2 не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин, на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію.     

           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.11.2019 №1441/19

5.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МИКОЛАЇВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР” МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ НАДБУЗЬКЕ, ВУЛИЦЯ ВЕСЕЛИНІВСЬКА, БУДИНОК 4

Ідентифікаційний код: 01998390

           Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

          – в заяві про отримання ліцензії не зазначені списки та таблиці прекурсорів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на які суб’єкт   господарювання    має    намір     отримати   ліцензію,    не зазначено наявність чи

відсутність  філії чи  відокремленого підрозділу;
          – у відомостях про стан матеріально-технічної бази  в пункті 2 не зазначені списки та таблиці прекурсорів,  на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.11.2019 №1443/19

6.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЕКОЛОГІЯ”

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, БУДИНОК 128

Ідентифікаційний код: 32800226

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

 – не надано довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів  (далі довідка про проходження наркологічного огляду)  та довідки МВС про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних   речовин  і  прекурсорів,  у  тому числі вчинених за межами України (далі – довідка МВС) на керівника;        

           – у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті  3 відсутні види господарської діяльності, які будуть провадитися на зазначених  об’єктах і в  приміщеннях.          

           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.11.2019 №1444/19

7.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “ОБЛАСНИЙ АПТЕЧНИЙ СКЛАД”

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ВАСИЩЕВЕ, ВУЛИЦЯ ОРЕШКОВА, БУДИНОК 21

Ідентифікаційний код: 22654831

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         -в  пункті 3  відомостей  про  стан  матеріально-технічної бази  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “знищення”.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 27.11.2019 №1449/19

8.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР” КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ , ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, БУДИНОК 17

Ідентифікаційний код: 40844011

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– надано копії довідок МВС про відсутність не знятої чи не погашеної судимості на співробітників Сиваш Ю.А., Рогожа І.В., Багінського О.С. та копія довідки про проходження  наркологічного огляду Сиваш Ю.А. завірені не належним чином;

 -наявні   розбіжності   у видах   господарської   діяльності  зазначеними  у заяві про отримання ліцензії та у  відомостях про стан матеріально-технічної бази;
            – у   відомостях   про    стан    матеріально-технічної    бази    в    пункті   3  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “перевезення” .
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 27.11.2019 №1451/19

9.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”

Місцезнаходження:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, БУДИНОК 120

Ідентифікаційний код: 00213440

             Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – в заяві про отримання ліцензії відсутня дата підпису;

            –  не    надано  довідки   МВС   та   довідки    про    проходження    профілактичного наркологічного огляду на керівника;
            – відомості   про     стан     матеріально-технічної    бази    не  відповідають  вимогам Ліцензійних    умов  (сторінки  не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності)
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 28.11.2019 №1458/19

Всього: 9

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку