Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 12.12.2019

Опубліковано 18.12.2019 о 12:28

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про видачу ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ХЕРСОНСЬКА ДИТЯЧА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ” ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., МІСТО ХЕРСОН, ВУЛИЦЯ УКРАЇНСЬКА, БУДИНОК 81

Ідентифікаційний код: 02009873

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
              – в заяві про отримання ліцензії зазначений ідентифікаційний код юридичної особи   не    співпадає    з    Єдиним   державним  реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань (далі –  ЄДР);           

           – у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази)  зазначений ідентифікаційний код юридичної особи не співпадає з ЄДР, в пункті 3 не чітко зазначені назви об’єктів та приміщень, де буде здійснюватися діяльність з обігу підконтрольних речовин.
            Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного   переліку,  затвердженого   постановою   Кабінету  Міністрів     України    від     06.04.2016    №  282    (далі – Ліцензійні   умови),   та   повторно

звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 09.12.2019 №1506/19

2.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЛІКУВАЛЬНИЙ ДІАГНОСТИЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР” КАМ’ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ОГІЄНКО, БУДИНОК 20

Ідентифікаційний код: 26381844

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – у    відомостях     про   стан    матеріально-технічної   бази     в   пункті  3  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “використання”, “знищення”.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 09.12.2019 №1507/19

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я” “СИЛЬНІ ЛЮДИ”

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ РУСЛАНА ПЛОХОДЬКА, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 37

Ідентифікаційний код: 41775976

             Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:       

            – в   дозволі   Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для   провадження    діяльності     з     обігу    наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі- дозвіл Національної поліції) погоджено обіг заборонених Законом наркотичних засобів списку І таблиці І Переліку ;

        – ввезення на територіюУкраїни,  вивезення  з  теріторії України нарковмісних рослин (списку 3 таблиці І) не передбачено законодавством України.
         Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 09.12.2019 №1513/19

4.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 9” ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ПРОСПЕКТ МАНУЙЛІВСЬКИЙ, БУДИНОК 29

Ідентифікаційний код: 01984613

           Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – у   відомостях   про   стан   матеріально-технічної бази некоректно зазначено  місце знаходження юридичної особи;

          – надано копії довідок МВС про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин,   пов’язаний   із   незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у   тому   числі  вчинених за межами України (далі – довідка МВС) на: Співак О.С; – Каїра К.В.; – відсутня довідка МВС на: Кривий В.А.
      Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 09.12.2019 №1514/19

5.  ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ГОРОВИЙ ЄВГЕН ЛАВРЕНТІЙОВИЧ

Місцезнаходження:

ДОНЕЦЬКА ОБЛ., БОЙКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПЕРВОМАЙСЬКЕ (ПЕРВОМАЙСЬКА С/Р), ВУЛИЦЯ ЮВІЛЕЙНА, БУДИНОК 11

Ідентифікаційний код: 2866005493

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – пункті 3    відомостей   про    стан   матеріально-технічної  бази зазначені списки та таблиці     підконтрольних     речови     відсутні   у заяві про отримання ліцензії та пункті 2 відомостей про стан матеріально-технеічної бази;

          –  відповідно    до    постанови    Кабінету    Міністрів    України від 06.07.2011 № 721  використання   наркотичних   засобів (списку   1 таблиці   ІІ   та   списку  1  таблиці ІІІ)    у  ветеринарній   медицині не передбачено.
          Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 09.12.2019 №1515/19

6.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТОУНСЕНД”

Місцезнаходження:

М.КИЇВ, ПРОВУЛОК ЄВГЕНА ГУЦАЛА, БУДИНОК 4, ОФІС 24

Ідентифікаційний код: 41769323

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          –  надано  не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній дозвіл Національної поліції);
          – в заяві про отримання ліцензії некоректно зазначено види господарської діяльності на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію;

         – у пункті 2   відомостей про стан матеріально-технічної бази   не зазначено списки та таблиці   підконтрольних   речовин,   на   які  суб’єкт  господарювання має намір отримати ліцензію.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.12.2019 №1521/19

7.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ М.ЛУЦЬКА” ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ВОЛИНСЬКА ОБЛ., ЛУЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЛИПИНИ, ВУЛИЦЯ ТЕРЕМНІВСЬКА, БУДИНОК 98

Ідентифікаційний код: 05384318

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – відсутній дозвіл Національної поліції;         

           – відсутні  довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – довідка наркологічного огляду) на  співробітників;

        – в заяві про отримання ліцензії не зазначено ідентифікаційний код юридичної особи;
        – відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають Ліцензійним умовам (сторінки відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом скріплюються печаткою    суб’єкта   господарювання    (за наявності),    в  пункті 3  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “використання”.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.12.2019 №1530/19

8.  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЛІВОБЕРЕЖНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА” ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО,  ВУЛИЦЯ СТОЛЄТОВА, БУДИНОК 13

Ідентифікаційний код: 43135274

             Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – у    відомостях     про     стан     матеріально-технічної    бази   в  пункті 3  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «перевезення».
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.12.2019 №1532/19

9.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СКАДОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” СКАДОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., МІСТО СКАДОВСЬК, ВУЛИЦЯ ШМІДТА, БУДИНОК 24

Ідентифікаційний код: 02004060

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – у   відомостях    про   стан   матеріально-технічної   бази    в    пункті     3   відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «перевезення».
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.12.2019 №1533/19

10.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “НАРКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР М. МАРІУПОЛЬ”

Місцезнаходження:

ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАРІУПОЛЬ, ВУЛИЦЯ ПАШКОВСЬКОГО, БУДИНОК 51

Ідентифікаційний код: 03097856

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – наявні  розбіжності у списках та таблицях підконтрольних речовин між заявою про отримання ліцензії та відомостями про стан матеріально-технічної бази;       

          – у дозволі    Національної  поліції  України на місце провадження господарської діяльності   за   адресою:  Донецька   область,  місто  Волноваха,  вулиця   Центральна,   14  

найменування суб’єкта господарювання не співпадає з ЄДР.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 12.12.2019 №1551/19

11.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АПТЕКА ГАЄВСЬКОГО”

Місцезнаходження:

МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ НІЖИНСЬКА, БУДИНОК 65

Ідентифікаційний код: 21032062

             Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
             – в  заяві   про   отримання  ліцензії зазначено філії чи  відокремлені підрозділи, які відсутні в ЄДР;

          – відсутні    довідка   МВС   та   довідка   про проходження наркологічного огляду на керівника.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 12.12.2019 №1557/19

Всього: 11

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку