Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 20.12.2019

Опубліковано 23.12.2019 о 17:10

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

 

1.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КРЕМІНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ КРЕМІНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ”

Місцезнаходження:

ЛУГАНСЬКА ОБЛ., КРЕМІНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КРЕМІННА, ВУЛИЦЯ ПОБЄДИ, БУДИНОК 1 А

Ідентифікаційний код: 25356637

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
            – відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня  (далі відомості про стан матеріально-технічної бази)   не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності). в пункті 3 не коректно  зазначені назви об’єктів та приміщень, де буде здійснюватися діяльність з обігу підконтрольних речовин.

Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного   переліку,  затвердженого     постановою    Кабінету   Міністрів     України    від    06.04.2016    №  282   (далі – Ліцензійні  умови),   та   повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 17.12.2019 №1591/19

2.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1” ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ОДЕСЬКА ОБЛ.,, МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ М`ЯСОЄДОВСЬКА, БУДИНОК 32

Ідентифікаційний код: 01998986

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 – довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі довідка про проходження наркологічного огляду) на: Шпаруту О.В., Червону Т.П., Уйбарі О.М. протерміновані.           

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 17.12.2019 №1593/19

3.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР “ОЛІМПІЙСЬКИЙ”

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ОЛІМПІЙСЬКА, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 37

Ідентифікаційний код: 34859994

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

  – відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної    особи,  фізичної   особи   підприємця,   для  зайняття діяльністю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 18.12.2019 №1594/19

4.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАМ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ “МІСЬКА ЛІКАРНЯ №1”

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО КАМ’ЯНСЬКЕ, ВУЛИЦЯ КОВАЛЕНКА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 01985794

  Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

–  в пункті 3 відомостей  про стан матеріально-технічної бази некоректно зазначено об’єкти т а  приміщення  на  види  господарської діяльності, відсутня матеріально-технічна

база на вид господарської діяльності “перевезення”
 

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 18.12.2019 №1595/19

5.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СОЛОНЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ” СОЛОНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ  СОЛОНЕ, ВУЛИЦЯ УСЕНКА, БУДИНОК 13

Ідентифікаційний код: 37916075

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
– в заяві про отримання ліцензії зазначено філії чи  відокремлені підрозділи, які відсутні в Єдиному державнному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі- ЄДР), не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію;  

– надано копіі довідок про проходження наркологічного огляду ;
           – у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті 2 не зазначені списки та таблиці    підконтрольних    речовин    на    які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 17.12.2019 №1596/19

6.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПЕТРІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” ПЕТРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., ПЕТРІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ПЕТРОВЕ, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 01995290

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – в   заяві   про   отримання  ліцензії  найменування  юридичної особи не співпадає з ЄДР;
            – відомості   про    стан    матеріально-технічної   бази   не    відповідають    вимогам Ліцензійних   умов  (сторінки   не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені   печаткою   суб’єкта   господарювання   (за  наявності), зазначене найменування  юридичної    особи не співпадає з ЄДР,  в   пункті   3  не   коректно зазначена матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “використання” ;

 – відсутні    відомості   щодо  відсутності   не   знятої  чи не погашеної судимості на співробітників.
 

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 17.12.2019 №1597/19

7.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 8” ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, БУДИНОК 110

Ідентифікаційний код: 05446384

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
– в    заяві     про   отримання ліцензії не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання;

–  в   пункті   3   відомостей   про    стан    матеріально-технічної    бази    некоректно   зазначено  об’єкти та приміщення на види господарської   діяльності   у   відповідності   до   дозволу  Національної поліції, відсутня   матеріально-технічна   база  на вид господарської діяльності “перевезення”.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 18.12.2019 №1598/19

8.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “НІЖИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” НІЖИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження:

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІЖИН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА АМОСОВА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 02006389

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           -заява   про  отримання  ліцензії та відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають    встановленій   формі   Ліцензійних   умов,  некоректно зазначено списки та таблиці підконтрольних речовин;
           – в   пункті  1 відомостей  про стан матеріально-технічної бази юридична   назва  не співпадає з ЄДР,  в пункті 3 відсутня матеріально-технічна база на “перевезення”.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 18.12.2019 №1601/19

9.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІМПУЛЬС +”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 19

Ідентифікаційний код: 42641181

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – в    заяві про отримання ліцензії  зазначене місцезнаходження юридичної особи не співпадає в ЄДР,
            – у   відомостях   про   стан матеріально-технічної бази зазначене місцезнаходження юридичної особи не співпадає в ЄДР, рівня в пункті 3  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «використання».

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 18.12.2019 №1602/19

10.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР “ЕДЕЛЬВЕЙС”

Місцезнаходження:

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО МИКОЛАЇВ, ПРОСПЕКТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ, БУДИНОК 93/4

Ідентифікаційний код: 43056884

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – заява про отримання ліцензії не  відповідає  вимогам Ліцензійних умов (додаток 1), не  зазначено   орган    ліцензування,   відсутня  назва посади, прізвище, ініціали керівника юридичної особи, дата підпису;
         – у відомостях про стан матеріально-технічної бази не зазначено орган ліцензування.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 19.12.2019 №1612/19

11.  ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА “НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ” ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

Місцезнаходження:

М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНЯ, БУДИНОК 5

Ідентифікаційний код: 05415786

Заява про отримання  ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – у п. 3  відомостей  про стан матеріально-технічної бази відділення анастезіології та відділення   дитячої   анастезіології    не  погоджені  дозволом  Національної поліції на вид діяльності “зберігання”;

– довідки про проходження наркологічного огляду не відповідають п.6 Ліцензійних умов.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 20.12.2019 №1619/19

Всього: 11

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку