Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 16.01.2020

Опубліковано 23.01.2020 о 14:23

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ” ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ.,  МІСТО ХЕРСОН, ПРОСПЕКТ УШАКОВА, БУДИНОК 65

Ідентифікаційний код: 01983766

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
           – відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня  (далі відомості про стан матеріально-технічної бази)  не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання( за наявності), в пунті 4 некоректно зазначено ПІБ особи, що буде мати

допуск до роботи з підконтрольми речовинами (Тетерева Олена).

            Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного   переліку,  затвердженого     постановою    Кабінету   Міністрів     України    від    06.04.2016    №  282   (далі – Ліцензійні  умови),   та   повторно

звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 11.01.2020 №13/20

2.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАМ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ “МІСЬКА ЛІКАРНЯ №9”

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО КАМ’ЯНСЬКЕ, ПРОСПЕКТ АНОШКІНА, БУДИНОК 72

Ідентифікаційний код: 01985860

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:           

– в заяві про отримання ліцензії відсутня інформація, яка обов’язково вноситься: не зазначено   наявність    чи   відсутність  філії   та   відокремленого   підрозділу   у   суб’єкта

господарювання, не зазначено  місця провадження діяльності;

– відсутні довідки відповідного державного комунального заклалу охорони здоров’я про відсутність у працівників які за своїми службовими обов’язками отримують доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, осіб визнаних непрацездатними до виконання окремих видів діяльності повя’язаних з обігом  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів ( далі довідка про проходження наркологічного огляду) (п.п. 2 п.6 Ліцензійних умов).
 

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 11.01.2020 №14/20

3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЗБОРІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” ЗБОРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., М. ЗБОРІВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 17

Ідентифікаційний код: 02000748

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– в заяві про отримання ліцензії відсутня юридична адреса суб’єкта господарювання, зазначено філії чи  відокремлені підрозділи, які відсутні в ЄДР;

– в заяві про отримання ліцензії та у відомостях  про стан матеріально-технічної бази не зазначено   списки   та   таблиці підконтрольних речовин на які суб’єкт господарювання

має намір отримати ліцензію;

– в пунті 3 відомостей  про стан матеріально-технічної бази некоректно зазначено об’єкти та приміщення в яких будуть здійснюватись види господарської діяльності, відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “перевезення”.
 

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 11.01.2020 №15/20

4.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ “МАРІУПОЛЬСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ ТА ЖІНКИ”

Місцезнаходження:

ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАРІУПОЛЬ, ПРОСПЕКТ МИРУ, БУДИНОК 80

Ідентифікаційний код: 05492930

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
– в заяві про отримання ліцензії  не  коректно зазначено юридичну адресу (відсутня назва вулиці), зазначено філії чи  відокремлені підрозділи, які відсутні в ЄДР, адреса місця провадження   господарської  діяльності  не  погоджена дозволом  Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних    засобів,     психотропних     речовин    і     прекурсорів,    та  їх відповідність встановленим вимогам (далі – дозвіл Національної поліції).         

– заява та відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають встановленій формі Ліцензійних умов (сторінки відомостей  не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності);

– у відомостх  про стан матеріально-технічної бази некоректно зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин та мають розбіжність з заявою про отримання ліцензії, в  пункті 3   не зазначені назви  об’єктів  та приміщень, де буде здійснюватися діяльність з обігу підконтрольних речовин, та види господарської діяльності;       

– відсутні    довідки    про    проходження    наркологічного огляду та довідки МВС про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним   обігом   наркотичних   засобів,   психотропних  речовин і прекурсорів, у тому числі вчинених за межами Українина: Прачова Н.В.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 15.01.2020 №25/20

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ШКІРЗАВОД “ВЕЛЕС”

Місцезнаходження:

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., МІСТО БЕРДИЧІВ, ВУЛИЦЯ ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК 76

Ідентифікаційний код: 32446629

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– відсутня   копія  свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу

юридичної особи;

– в пункті 3 відомостей    некоректно   зазначені  об’єкти та приміщення відповідно до видів господарської діяльності.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 15.01.2020 №26/20

6.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ”

Місцезнаходження:

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНИЙ, ВУЛИЦЯ ШТЕФАНИКА, БУДИНОК 71

Ідентифікаційний код: 01992481

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

– дозволом Національної поліції  не погоджено  види господарської діяльності, списки   та   таблиці   підконтрольних   речовин   на  які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 15.01.2020 №27/20

7.  ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД “СПЕЦІАЛІЗОВАНА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ №1 МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ”

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ТИТОВА, БУДИНОК 29

Ідентифікаційний код: 14280931

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:           

– довідка  про проходження наркологічного огляд наЧупронову М.О. не відповідає вимогам   форми   первинної   облікової  документації № 140/о затвердженої наказом МОЗ

України 08.07.2013№ 583.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 16.01.2020 №32/30

Всього: 7

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку