Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 23.01.2020

Опубліковано 28.01.2020 о 14:50

 

 

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВІННИЦЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ”

Місцезнаходження:

ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ВІННИЦЯ, ПРОВУЛОК ЦЕГЕЛЬНИЙ, БУДИНОК 12

Ідентифікаційний код: 21727350

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі -Закон) у зв’язку з тим, що:
           – в заяві про отримання ліцензії зазначена юридична назва не відповідає Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР);

           – заява про отримання ліцензії та відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають   встановленій   формі   Ліцензійних   умов,   некоректно зазначено списки та

таблиці підконтрольних речовин відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України  від 06.05.2000   № 770   «Про   затвердження   переліку   наркотичних   засобів,  психотропних речовин і прекурсорів» (далі –  Постанова № 770);     

           – в пункті 1 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази) некоректно зазначено місцезнаходження  юридичної особи, в пункті 3  некоректно   зазначені об’єкти відповідно

до видів господарської діяльності.           

           Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного   переліку,  затвердженого   постановою    Кабінету   Міністрів    України     від   06.04.2016  №  282   (далі – Ліцензійні    умови),   та    повторно

звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 20.01.2020 №35/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР”

Місцезнаходження:

СУМСЬКА ОБЛ., БІЛОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КАЛЬЧЕНКИ, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 2

Ідентифікаційний код: 36897937

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

 – заява  про отримання ліцензії не  відповідає  вимогам Ліцензійних умов,  не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до Постанови № 770  на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію, не зазначено види господарської діяльності відповідно до пункту 22 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської  діяльності»,  не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого

підрозділу у суб’єкта господарювання.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 20.01.2020 №38/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СВАТІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ” СВАТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження:

ЛУГАНСЬКА ОБЛ., СВАТІВСЬКИЙ РАЙОН,  ПРОВУЛОК ПРОМИСЛОВИЙ, БУДИНОК 11

Ідентифікаційний код: 42974427

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

           –  в  заяві   про  отримання  ліцензії не вірно зазначено вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню “реалізація (відпуск)”;          

           –  у    відомостях   про стан матеріально-технічної бази в пункті 2 не вірно зазначено вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню ” реалізація (відпуск)”.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 20.01.2020 №40/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “БЕРИСЛАВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” БЕРИСЛАВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., МІСТО БЕРИСЛАВ, ВУЛИЦЯ 1 ТРАВНЯ, БУДИНОК 124

Ідентифікаційний код: 02003913

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– заява  про отримання ліцензії не  відповідає  вимогам Ліцензійних умов (складена не за встановленою формою) не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання, не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до Постанови  № 770  на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію;

          – відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов, не вірно зазначено орган ліцензування,  розбіжності у видах господарської    діяльності   між   заявою  про  отримання ліцензії та відомостями про стан

матеріально-технічної бази.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 20.01.2020 №42/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ІМ. ЗАСЛ. ПРОФ. М. С. БОКАРІУСА МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОЧІВСЬКА, БУДИНОК 8 А

Ідентифікаційний код: 02883133

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

            – відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи підприємця, для зайняття діяльністю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наявна діюча ліцензія до 24.03.2022.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 20.01.2020 №43/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗАВОД КИЇВКОМБІКОРМ”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, БУДИНОК 98

Ідентифікаційний код: 42341390

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– заява про отримання ліцензії та відомості про стан матеріально-технічної бази підписані особою, яка не має на це повноважень;

– заява  про отримання ліцензії не  відповідає  вимогам Ліцензійних умов (не зазначено дані, які  обов’язково вносяться відсутній номер телефона);

– не надано  довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – довідка про проходження наркологічного огляду)  та довідки МВС про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинених за межами України (далі – довідка МВС) на керівника;
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 20.01.2020 №48/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

Місцезнаходження:

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛИЦЯ ФЕДЬКОВИЧА, БУДИНОК 91

Ідентифікаційний код: 01993150

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках);

            – довідка про проходження  наркологічного огляду надано на 485 співробітників (відповідно до наказу на осіб, що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 492).
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 20.01.2020 №51/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПРИКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

Місцезнаходження:

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛИЦЯ МЕДИЧНА, БУДИНОК 15

Ідентифікаційний код: 03092209

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – в     заяві   про отримання    ліцензії    не    зазначено     адресу    місця провадження господарської діяльності;
           – у    відомостях    про    стан матеріально-технічної     бази  зазначене найменування  юридичної особи не співпадає з ЄДР, відсутня дата складання.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 21.01.2020 №52/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

Місцезнаходження:

МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛИЦЯ СОФІЇВКА, БУДИНОК 39

Ідентифікаційний код: 38554360

 

Заява  про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 – в   заяві   про отримання  ліцензії  відсутня інформація, яка обов’язково вноситься

(посада керівника юридичної установи);

            – в пункті 3 відомостей про стан матеріально технічної бази некоректно зазначено об’єкти та приміщення відповідно до видів господарської діяльності,  кімната “Для зберігання наркотичних, психотропних речовин”  та “74 бригади КНП” не погоджено дозволом Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі – дозвіл національної поліції) на вид діяльності “зберігання”, відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “перевезення”, “використання”, “знищення”;

            – відсутні довідки МВС на : Рибчин Р.М.,  Микитинець Н.П., Кіндрат В.В., Кібець В.С., Кифорак В.В.,  Кепещук Н.С. , Кепущук Б.В. Дутчук О.М., Гербут І.М., Борис О.В., Савчук Я.М., Махналь Т.А.,  Коколин В.М., Гавриленко Р.Ю., Василюк Я.І.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 21.01.2020 №55/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

Місцезнаходження:

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО, БУДИНОК 66

Ідентифікаційний код: 01993291

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

             – заява  про отримання ліцензії не  відповідає  вимогам Ліцензійних умов, не зазначено місцезнаходження юридичної особи, не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до Постанови   № 770   на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію, зазначено не всі місця провадження діяльності;
           – відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), не вірно зазначено вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню ” реалізація (відпуск)”, в пункті 3 зазначені місця провадження діяльності не погоджена дозволом Національної поліції на зберігання підконтрольних речовин, зазначено не всі адреси місць провадження діяльності.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 21.01.2020 №56/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТОУНСЕНД”

Місцезнаходження:

М.КИЇВ, ПРОВУЛОК ЄВГЕНА ГУЦАЛА, БУДИНОК 4, ОФІС 24

Ідентифікаційний код: 41769323

 

Заява про отримання ліцензії  залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            –  надано   не   повний   пакет   документів,   що   додається  до заяви про отримання ліцензії (відсутні відомості про  дозвіл Національної поліції).
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 21.01.2020 №58/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОСТРОЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” ОСТРОЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження:

РІВНЕНСЬКА ОБЛ., ОСТРОЗЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО РОЗВАЖ, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 104

Ідентифікаційний код: 01999833

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках).
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 21.01.2020 №62/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “РОЗІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” РОЗІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., РОЗІВСЬКИЙ РАЙОН,  СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ РОЗІВКА, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 122

Ідентифікаційний код: 19282254

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – у    відомостях   про   стан   матеріально-технічної    бази   в    пункті   3    зазначені приміщення   де   провадиться   господарська   діяльність  з  виду господарської діяльності “зберігання” не погоджено   дозволом Національної поліції.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 21.01.2020 №63/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.І. ПИРОГОВА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

Місцезнаходження:

ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ВІННИЦЯ, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, БУДИНОК 46

Ідентифікаційний код: 02011031

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – не     надано    довідок     МВС   та    довідок   про   проходження    профілактичного наркологічного огляду;

          – заява про отримання ліцензії не  відповідає  вимогам Ліцензійних умов (додаток 1);        

          – відомості про стан матеріально-технічної бази  не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов  (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), зазначений ідентифікаційний код юридичної особи не співпадає з ЄДР, в пункті 3  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «перевезення» ,  в пункті 4 відсутній номер та дата наказу на   осіб,   що   мають   або будуть  мати    доступ до роботи,  пов’язаної   з   обігом наркотичних

засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 21.01.2020 №64/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “РАХІВСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” РАХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., МІСТО РАХІВ, ВУЛИЦЯ КАРПАТСЬКА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 01992624

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

            – в заяві про отримання ліцензії зазначено філії чи  відокремлені підрозділи, які відсутні в ЄДР,  зазначено не всі адреси місць провадження господарської діяльності;
            – відомості про стан матеріально-технічної бази   складені не за встановленою Ліцензійними умовами формою  (додаток 3);

           – розбіжності у видах господарської діяльності між заявою про отримання ліцензії та

відомостями про стан матеріально-технічної бази.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 22.01.2020 №65/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ” ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

31363, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО РУЖИЧАНКА, ВУЛИЦЯ  ВИЗВОЛИТЕЛІВ, БУДИНОК 3

Ідентифікаційний код: 21312761

 

             Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – заява про отримання ліцензії складена не за встановленою, Ліцензійними умовами, формою  (додаток 1) відсутні відомості про керівника юридичної особи.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 22.01.2020 №66/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЛЬВІВСЬКИЙ РАДІОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД”

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ ЖОВКІВСЬКА, БУДИНОК 11

Ідентифікаційний код: 07676441

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:           

– відомості    про   стан   матеріально-технічної бази  не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті,   не   засвідчені  підписом  та  не

скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності).
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 22.01.2020 №67/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №5” ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ІВАНА АКІНФІЄВА, БУДИНОК 5

Ідентифікаційний код: 01985475

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – у відомостях  про    стан   матеріально-технічної   в пункті 3  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «перевезення».
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 22.01.2020 №69/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  ТОВСТЕНСЬКА ОБЛАСНА КОМУНАЛЬНА АПТЕКА №24

Місцезнаходження:

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ТОВСТЕ, ВУЛИЦЯ УКРАЇНСЬКА, БУДИНОК 94

Ідентифікаційний код: 21145932

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 – в аптечному закладі при існуванні виду господарської діяльності “використання” повинен   бути   вид   господарської  діяльності  “виготовлення”, який відсутній в заяві про

отриманні ліцензії:
           – у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті 3 відсутня матеріально-

технічна база на вид господарської діяльності «перевезення».
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 22.01.2020 №70/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД”

Місцезнаходження:

МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПІДСТРИГАЧА, БУДИНОК 2

Ідентифікаційний код: 05785017

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– в  заяві  про   отримання   ліцензії  та  у  відомостях  про стан матеріально-технічної   бази  відсутні види діяльності, списки та таблиці підконтрольних речовин,  дата складання;       

   – відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу   із   зазначенням  його  освітнього  і  кваліфікаційного  рівня   не   відповідають  вимогам     Ліцензійних   умов   (сторінки    не  пронумеровані,   не  прошиті,  не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання( за наявності), в  пункті 3   не зазначені назви  об’єктів  та приміщень, де буде здійснюватися діяльність з обігу підконтрольних речовин, та види господарської діяльності;

– надано копії довідок про проходження наркологічного огляду, відсутня довідка

наркологічного огляду  на Гаврилишин І.В.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 23.01.2020 №74/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР” ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЖИТОМИР, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА БЕРДИЧІВСЬКА, БУДИНОК 62

Ідентифікаційний код: 01991441

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – в пункті 1 відомостей зазначена юридична адреса не співпадає з ЄДР.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 23.01.2020 №75/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ГАЛИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №12”

Місцезнаходження:

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ГАЛИЧ, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ, БУДИНОК 19

Ідентифікаційний код: 01977553

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках);

          – заява про отримання ліцензії не  відповідає  вимогам Ліцензійних умов (додаток 1);
          – у  відомостях  про стан матеріально-технічної бази в пункті 3 не коректно зазначені назви   об’єктів   та   приміщень,  де буде здійснюватися діяльність з обігу підконтрольних речовин,  відсутня дата складання.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 23.01.2020 №77/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “НІЖИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” НІЖИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІЖИН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА АМОСОВА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 02006389

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – відсутні довідки про проходження наркологічного огляду.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до   Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 23.01.2020 №79/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього: 23

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку