Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 13.02.2020

Опубліковано 17.02.2020 о 14:58

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ” ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 160

Ідентифікаційний код: 38510035

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:

– в заяві про отримання ліцензії відсутня  адреса місця провадження діяльності.
 Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного   переліку,  затвердженого   постановою    Кабінету   Міністрів України  від 06.04.2016  № 282  (далі – Ліцензійні умови), та повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.02.2020 №176/20

2.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЗІРНЕНСЬКА ЛІКАРНЯ “ХОСПІС” РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

РІВНЕНСЬКА ОБЛ., БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗІРНЕ, ВУЛИЦЯ МИРОНЕНКА, БУДИНОК 27А

Ідентифікаційний код: 03074476

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– у заяві про отримання ліцензії та відомостях відсутній орган ліцензування, списки та таблиці підконтрольних речовин, на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію;

– відсутня   дата складання  відомостей про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання,   наявність   персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі- відомості про стан матеріально-технічної бази);          

-медсестринський пост  (1 стаціонарне відділення)  не погоджено дозволом Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність   встановленим    вимогам    (далі – дозвіл   Національної    поліції)    на    вид    господарської діяльності “зберігання”.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.02.2020 №177/20

3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАКЛАД НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

Місцезнаходження:

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., РОГАТИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПІДМИХАЙЛІВЦІ, ВУЛИЦЯ МЕДИЧНА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 01993262

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:            

-в заяві про отримання ліцензії та відомостях  про стан матеріально-технічної бази відсутні списки та таблиці підконтрольних речовин, на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію, некоректно зазначено вид господарської діяльності “реалізація(відпуск)”;

– надано протерміновану (недійсну) копію сертифіката спеціаліста, що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для провадження діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, некоректно зазначено місцезнаходження юридичної особи;

-в пункті 3 відомостей   про стан матеріально-технічної бази некоректно зазначені об’єкти та приміщення відповідно до видів господарської діяльності;

-відсутні відомості про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинених за межами України (далі – відомості МВС) на: Бережна-Лесів М.І.;  Чопик-Кішинюк О.В.; Кайдан-Курпіта О.М.; Попик-Залєська Л.Й.; Вітер-Кудін У.Я.;  Дячишин-Озарків О.І.;   Петрашко-Коржак   О.П., Турянська-Андрухів  Г.О.,  Ничик-Крук М.Я.,

Кисіль-Денис С.І., Боса-Гринишин Л.Р.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.02.2020 №178/20

4.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СОЛОНЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ” СОЛОНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ  СОЛОНЕ, ВУЛИЦЯ УСЕНКА, БУДИНОК 13

Ідентифікаційний код: 37916075

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

 – надано   копії довідок відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі довідка про проходження наркологічного огляду) на співробітників;

– довідка МВС про відсутність не знятої чи не погашеної судимості Білоус С.Г. протермінована;

– відсутня довідка про проходження  наркологічного огляду Кирпань М.М.;

– в заяві  про отримання  ліцензії зазначено адресу філії чи відокремлені підрозділи, які відсутні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі –  ЄДР);

– у    відомостях   про    стан     матеріально-технічної    бази    зазначено назви філій чи відокремлених підрозділів, які відсутні в ЄДР.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.02.2020 №181/20

5.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КАЛАНЧАЦЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., КАЛАНЧАЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ КАЛАНЧАК, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, БУДИНОК  90

Ідентифікаційний код: 00447652

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – в   заяві    про    отримання    ліцензії    та    доданих   до   неї документах зазначене місцезнаходження юридичної особи не співпадає в ЄДР;

– в   дозволі   Національної   поліції  найменування  юридичної особи  не співпадає з ЄДР;

 – відсутня   копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної   особи,   фізичної   особи   підприємця,   для  зайняття діяльністю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 – відсутня  довідка   про   проходження  профілактичного наркологічного огляду на Сову М.В.;          

 – відомості про стан матеріально-технічної бази   не  відповідають  вимогам Ліцензійних   умов   (сторінки  не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності).

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.02.2020 №182/20

6.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЕКОЛОГІЯ”

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, БУДИНОК 128

Ідентифікаційний код: 32800226

Заява  про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
– в заяві про отримання ліцензії  зазначена адреса  філії чи  відокремленого підрозділу яка відсутня в ЄДР.

Запропонувати  привести  діяльність  у  відповідність   до   Закону,   Ліцензійних  умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.02.2020 №185/20

7.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПЕРШОТРАВЕНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ” ПЕРШОТРАВЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ПЕРШОТРАВЕНСЬК, ВУЛИЦЯ ШАХТАРСЬКОЇ СЛАВИ, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 01987416

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
–  сертифікати    про     проходження        наркологічного     огляду  на співробітників Собяніну О.В., Рязанцеву Н.О., Корнілову С.А., Зельонкіну Л.В.  не відповідають вимогам наказу МОЗ України 08.07.2013 р. № 583.

Запропонувати  привести  діяльність  у  відповідність   до   Закону,   Ліцензійних  умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.02.2020 №188/20

8.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.І. ПИРОГОВА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

Місцезнаходження:

ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ВІННИЦЯ, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, БУДИНОК 46

Ідентифікаційний код: 02011031

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:           

-надано неповний  пакет документів: відсутнія інформація про наявність дозволу Національної поліції, копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи – підприємця, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– опис документів, що додається до заяви про отримання ліцензії, заява про отримання ліцензії та відомості про стан матеріальтно-технічної бази не відповідають встановленій формі Ліцензійних умов;

– в п. 4 відомостей про стан матеріально-технічної бази некоректно зазначено ПІБ осіб, що будуть мати допуск до роботи з підконтрольними речовинавми : Кир’янова Ж.П., Чега (Іващенко) А.В., Лихвар А.В. не відповідають вимогамі Ліцензійних  умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання( за наявності);

– відсутні відомості МВС на Денисюк І.В.

Запропонувати  привести  діяльність  у  відповідність   до   Закону,   Ліцензійних  умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.02.2020 №191/20

9.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “РІПКИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” РІПКИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., РІПКИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ РІПКИ, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, БУДИНОК 9

Ідентифікаційний код: 02006478

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:            

– в заяві про отримання ліцензії некоректно зазначено місцезнаходження суб’єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності;

– найменування    суб’єкта    господарювання   в   дозволі    Національної поліції не

відповідає ЄДР;            

– в пункті 3 відомостей некоректно зазначено об’єкти та приміщення  та  види господарської діяльності відповідно до дозволу Національної поліції,-відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “перевезення”.

Запропонувати  привести  діяльність  у  відповідність   до   Закону,   Ліцензійних  умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 11.02.2020 №194/20

10.  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДИРЕКЦІЯ КРИВОРІЗЬКОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ ОКИСЛЕНИХ РУД”

Місцезнаходження:

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ДОЛИНСЬКА, ПРОММАЙДАНЧИК

Ідентифікаційний код: 04853709

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– місцезнаходження суб’єкта господарювання не відповідає ЄДР;

– зазначене  місце провадження господарської діяльності: Кіровоградська обл., місто Долинська, проммайданчик ДП “Дирекція КГЗКОР” не погоджено дозволом Національної поліції.

Запропонувати  привести  діяльність  у  відповідність   до   Закону,   Ліцензійних  умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 11.02.2020 №195/20

11.  ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 2428

Місцезнаходження:

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО МИКОЛАЇВ, 4810100000

Ідентифікаційний код: 14303264

Заява про отриманняліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

– у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті 2 не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію;

Запропонувати  привести  діяльність  у  відповідність   до   Закону,   Ліцензійних  умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 11.02.2020 №197/20

12.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СОСНИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” СОСНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., СОСНИЦЬКИЙ РАЙОН,  СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ СОСНИЦЯ, ВУЛИЦЯ ЯКОВА СКИДАНА, БУДИНОК 5/3

Ідентифікаційний код: 02006515

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 – сертифікати про проходження профілактичного наркологічного огляду  на співробітників   Михайловського  О. В.  та Кошової В.М.  не відповідають вимогам наказу

МОЗ України 08.07.2013 р. № 583.

Запропонувати  привести  діяльність  у  відповідність   до   Закону,   Ліцензійних  умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 11.02.2020 №198/20

13.  ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №47

Місцезнаходження:

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО РОГАТИН, ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА, БУДИНОК 119

Ідентифікаційний код: 01977628

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – в дозволі Національної поліції найменування юридичної особи не співпадає з ЄДР;
          – у   відомостях    про   стан  матеріально-технічної  в пункті 3  відсутня матеріально-технічна база на види господарської діяльності «виготовлення» та “використання”.

Запропонувати  привести  діяльність  у  відповідність   до   Закону,   Ліцензійних  умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 11.02.2020 №199/20

14.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

Місцезнаходження:

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО, БУДИНОК 66

Ідентифікаційний код: 01993291

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

 – в   заяві  про отримання ліцензії  зазначене місцезнаходження юридичної особи не співпадає  в  ЄДР,  не  вірно зазначений вид господарської діяльності «реалізація (відпуск) відповідно до пункту 22 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію,  розбіжності   у  видах   господарської   діяльності   між   заявою  про отримання ліцензії та відомостями про стан матеріально-технічної бази;           

– у відомостях про стан матеріально-технічної бази не вірно зазначений орган ліцензування, в пункті 3 назва об’єктів  та приміщень де провадиться господарська діяльність з зберігання підконтрольних речовин  не співпадає з дозволом Національної поліції та не чітко  зазначено за якою адресою знаходяться приміщення.

Запропонувати  привести  діяльність  у  відповідність   до   Закону,   Ліцензійних  умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 12.02.2020 №202/20

15.  ТОВСТЕНСЬКА ОБЛАСНА КОМУНАЛЬНА АПТЕКА №24

Місцезнаходження:

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ТОВСТЕ, ВУЛИЦЯ УКРАЇНСЬКА, БУДИНОК 94

Ідентифікаційний код: 21145932

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

  – у відомостях про стан матеріально-технічної бази не вірно зазначено орган ліцензування,   в   пункті   2   не вірно зазначено вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню ” реалізація(відпуск)”.

Запропонувати  привести  діяльність  у  відповідність   до   Закону,   Ліцензійних  умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 12.02.2020 №203/20

16.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА “ЕЛТА”

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ МУЗИЧНА, БУДИНОК 2

Ідентифікаційний код: 23790967

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 – відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи підприємця, для зайняття діяльністю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– використання, зберігання, реалізація (відпуск) прекурсорів, включених до списку № 2таблиці IV переліку (крім лікарських засобів), –   відповідно до п. 31.7  постанови КМУ від 06.04.2016  №282 персонал ліцензіата повинен налічувати не менше 25 відсотків працівників,   які мають перший рівень (бакалавр), другий рівень (магістр) вищої освіти за основними напрямами діяльності ліцензіата.

Запропонувати  привести  діяльність  у  відповідність   до   Закону,   Ліцензійних  умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 12.02.2020 №206/20

17.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТЕОФІПОЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” ТЕОФІПОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ТЕОФІПОЛЬ, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, БУДИНОК 2

Ідентифікаційний код: 02004491

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
– дозволом Національної поліції на використання об’єктів  і приміщень не погоджено обіг прекурсорів списку 1 таблиці IV

Запропонувати  привести  діяльність  у  відповідність   до   Закону,   Ліцензійних  умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 12.02.2020 №208/20

Всього: 17

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку