Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 05.03.2020

Опубліковано 11.03.2020 о 15:41

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про видачу ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №47

Місцезнаходження:

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО РОГАТИН, ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА, БУДИНОК 119

Ідентифікаційний код: 01977628

   Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України   «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі -Закон) у зв’язку з тим, що:
          – надано   не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках).
           Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого   постановою    Кабінету  Міністрів    України     від    06.04.2016     №  282  (далі – Ліцензійні умови),   та    повторно

звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 28.02.2020 №315/20

2.  ХЕРСОНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО – БІОЛОГІЧНА ФАБРИКА

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., МІСТО ХЕРСОН, ВУЛИЦЯ АДМІРАЛА МАКАРОВА, БУДИНОК 9

Ідентифікаційний код: 00483027

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 – в заяві про отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного   рівня   (далі – відомості   про  стан матеріально-технічної бази) не вірно

зазначено вид господарської  діяльності «реалізація (відпуск)».
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 28.02.2020 №318/20

3.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА”

Місцезнаходження:

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., М. УЖГОРОД, ВУЛИЦЯ МИТНА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 03344326

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

  – надано  неповний  пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії    відсутня    копія   свідоцтва  (посвідчення, сертифіката спеціаліста),   що   підтверджує  професійну придатність керівника юридичної особи   або   керівника   відповідного   підрозділу   юридичної    особи,    фізичної   особи – підприємця,   яка   має  ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 02.03.2020 №320/20

4.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВЕТФАРМА УКРАЇНА”

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА, БУДИНОК 26 А, ОФІС 220

Ідентифікаційний код: 41298994

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– в заяві про отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази  зазначений вид господарської діяльності  не відповідає до пункту 22 статті 7 Закону.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 02.03.2020 №321/20

5.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КАЛАНЧАЦЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., КАЛАНЧАЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ КАЛАНЧАК, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, БУДИНОК  90

Ідентифікаційний код: 00447652

            Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – відомості   про   стан   матеріально-технічної   бази   не  відповідають  Ліцензійним умовам.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 03.03.2020 №329/20

6.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДОЛИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ”

Місцезнаходження:

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ДОЛИНСЬКА, ВУЛИЦЯ ЧКАЛОВА, БУДИНОК 69

Ідентифікаційний код: 01995154

           Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті  12  Закону у зв’язку з тим, що:
          – сертифікати    про    проходження    профілактичного    наркологічного   огляду  на співробітника   Ушакову  В.С.  не   відповідає  вимогам  наказу   МОЗ   України 08.07.2013       № 583.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 03.03.2020 №330/20

7.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАКЛАД НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

Місцезнаходження:

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., РОГАТИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПІДМИХАЙЛІВЦІ, ВУЛИЦЯ МЕДИЧНА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 01993262

            Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

           –  заява   про   отримання   ліцензії  та відомості про стан матеріально-технічної бази підписані особою, яка не має на це повноважень..
           – в   пункті з  відомостей про стан матеріально-технічної бази  некоректно зазначено об’єкти та приміщення відповідно до видів господарської діяльності;

           – відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “перевезення”
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 03.03.2020 №332/20

8.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КЛІНІКА РІШОН”

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ПІЩАНА, БУДИНОК 11

Ідентифікаційний код: 42260453

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – наявні    розбіжності   у   видах  господарської діяльності між заявою про отримання ліцензії та відомостями про стан матеріально-технічної бази;        

         – відсутні   відомості    щодо  не знятої   чи не погашеної судимості та довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних   з   обігом   наркотичних  засобів, психотропних речовин і прекурсорів  (далі –

довідка наркологічного огляду)на Бротштейн В.А.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 03.03.2020 №339/20

9.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ”ОБУХІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ”

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО УКРАЇНКА, ВУЛИЦЯ  КИЇВСЬКА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 01994155

             Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – довідки  про проходження  наркологічного  огляду на співробітників Кіяниця Л.П., Дорошевич  Н.Л.,   Хлистун Н.М.,   Зубріцька Г.І.,   Процун І.О  не  відповідають вимогам пункту 6  Ліцензійних умов.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 04.03.2020 №345/20

10.  КАХОВСЬКА МІЖРАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., МІСТО КАХОВКА, ВУЛИЦЯ МЕЛІТОПОЛЬСЬКА, БУДИНОК 9

Ідентифікаційний код: 00711103

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – відсутня   копія   свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної   особи,   фізичної  особи  підприємця,  для   зайняття  діяльністю за основними напрямами діяльності ліцензіата.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 04.03.2020 №349/20

11.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КЛІНІКА КАДИРОВА”

Місцезнаходження:

М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, БУДИНОК 5А

Ідентифікаційний код: 34092288

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– довідки наркологічного огляду не відповідають п. 6 Ліцензійних умов.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 05.03.2020 №352/20

Всього: 11

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку