Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 16.03.2020

Опубліковано 18.03.2020 о 12:14

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВІЛЬШАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” ВІЛЬШАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження:

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ.,ВІЛЬШАНСЬКИЙ РАЙОН,  СМТ. ВІЛЬШАНКА, ВУЛИЦЯ МИРУ, 30

Ідентифікаційний код: 01995114

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України  «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:          

– відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або   ветеринарної   практики,   для зайняття   діяльністю    з   обігу   наркотичних  засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;      

-відсутня    довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі –  довідка наркологічного огляду)  та   відомості про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі  вчинених  за межами України (далі – відомості  МВС) на: Коміса Л.В., Нова Л.В.

Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого   постановою    Кабінету  Міністрів    України     від    06.04.2016     №  282  (далі – Ліцензійні умови),   та    повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 13.03.2020 №399/20

2.  ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 1615

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., НОВОМОСКОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЧЕРКАСЬКЕ

Ідентифікаційний код: 08605777

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– не надано  відомостей МВС на співробітників  Білокінь У.Г. та Старокінь Н.В.;

– не   надано  довідки   про  проходження   наркологічного  огляду  на співробітника Юрченко В.М.;            

– у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня далі – відомості про стан матеріально-технічної бази) в пункті  3 зазначені не всі об’єкти  та приміщення де провадиться господарська діяльність з зберігання підконтрольних речовин відповідно до дозвола Національної поліції.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 13.03.2020 №400/20

3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА УСТАНОВА МІЖГІРСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ МІЖГІРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ”

Місцезнаходження:

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., МІЖГІРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ МІЖГІР’Я, ВУЛИЦЯ ВОЗЗ’ЄДНАННЯ, БУДИНОК 4

Ідентифікаційний код: 43218512

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

 – в заяві про отримання ліцензії не зазначено інформацію, яка обов’язково вноситься: місцезнаходження юридичної особи, наявність чи відсутність  філії та відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання;

–  наявна   розбіжність   у    видах    діяльності між заявою про отримання ліцензії та відомостями про стан матеріально-технічної бази.

– в дозволі Національної поліції невірно зазначений код ЄДРПОУ;

-відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання( за наявності);

-не   надано  довідки  про  проходження      наркологічного   огляду    та   відомостей  МВС на Матета В.Ю.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 13.03.2020 №402/20

4.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АІРМЕД”

Місцезнаходження:

ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ КАТЕРИНИНСЬКА, БУДИНОК 22

Ідентифікаційний код: 43036323

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
-відсутні   довідки   про   проходження  наркологічного   огляду     та  відомості МВС на Єфіменко О.П.
 

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 16.03.2020 №406/20

5.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА” ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., МІСТО ХЕРСОН, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, БУДИНОК 36

Ідентифікаційний код: 02009910

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– не надано довідки про проходження о наркологічного огляду  та відомостей  МВС на  Чечина А.В.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 16.03.2020 №407/20

6.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАМ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ “МІСЬКА ЛІКАРНЯ №5”

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО КАМ’ЯНСЬКЕ, ВУЛИЦЯ ОСВІТНЯ, БУДИНОК 12

Ідентифікаційний код: 01985831

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
 – надано  не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках).
 

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 16.03.2020 №408/20

7.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПОКРОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” ПОКРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ”

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ПОКРОВСЬКЕ, ВУЛ. СОБОРНА, БУДИНОК 118А

Ідентифікаційний код: 01988953

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
– в   пункті 3 відомостей  про стан матеріально-технічної бази відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “використання”, “знищення”.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 16.03.2020 №412/20

8.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АСС”

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ШИРОКЕ, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, БУДИНОК 1 А

Ідентифікаційний код: 30260000

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

– заява  про   отримання  ліцензії не відповідає Ліцензійним умовам (відсутній пункт про відокремленні підрозділи);

– в заяві на отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію;

–  в описі документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази не зазначено орган ліцензування.
– відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають ліцензійним умовам (не прошиті не пронумеровані), в п. 3 відсутня матеріально-технічна база де буде здійснюватися діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 16.03.2020 №414/20

9.  ЯРЕМЧАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА АПТЕКА №56

Місцезнаходження:

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЯРЕМЧЕ, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, БУДИНОК 313

Ідентифікаційний код: 00451926

Заява  про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

–  надано копії довідок про проходження наркологічного огляду;       

– відомості    про    стан     матеріально-технічної    бази    не    відповідають  вимогам Ліцензійних умов (не прошиті, не пронумеровані).

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.
        

 

Реєстраційний номер заяви від 16.03.2020 №415/20

Всього: 9

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку