Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 02.04.2020

Опубліковано 06.04.2020 о 13:44

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СЛОБОЖАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ” СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. СЛОБОЖАНСЬКЕ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, БУДИНОК 72

Ідентифікаційний код: 03296202

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської  діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
           -у заяві про отримання ліцензії некоректно зазначено місцезнаходження юридичної особи;

 – не надано довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – довідка про проходження наркологічного огляду) та відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинених за межами України (далі відомості про несудимість) на  Кривошия Т.О.
           Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого   постановою    Кабінету  Міністрів    України     від    06.04.2016     №  282  (далі – Ліцензійні умови),   та    повторно

звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.03.2020 №450/20

2.  СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Місцезнаходження:

ВОЛИНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУЦЬК, ПРОСПЕКТ ВОЛІ, БУДИНОК 13

Ідентифікаційний код: 02125102

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 -відсутня  копія   свідоцтва   (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної    практики,   для   зайняття       діяльністю  з    обігу  наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.03.2020 №454/20

3.  ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР”

Місцезнаходження:

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІВЦІ, ВУЛИЦЯ І.БОГУНА, БУДИНОК 18

Ідентифікаційний код: 43355535

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– дозволом Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі – дозвіл Національної поліції) не погоджено місця провадження діяльності (у дозволі зазначена інша адреса).
              Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 31.03.2020 №464/20

4.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “МІЖЛІКАРНЯНА АПТЕКА №272”

Місцезнаходження:

ЛВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ ЧЕРНІГІВСЬКА, БУДИНОК 7

Ідентифікаційний код: 23887879

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – у   дозволі   Національної   поліції   не   за   значені   списки   і  таблиці прекурсорів відповідно до Переліку.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 31.03.2020 №466/20

5.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА”

Місцезнаходження:

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., М. УЖГОРОД, ВУЛИЦЯ МИТНА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 03344326

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – у дозволі   Національної поліції   найменування  юридичної  особи не співпадає із заявою про отримання ліцензії.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 02.04.2020 №468//20

6.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЗНАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ІМ.А.В.ЛИСЕНКА” ЗНАМ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., МІСТО ЗНАМ’ЯНКА, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 15

Ідентифікаційний код: 01111227

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – у   відомостях   про   стан  матеріально-технічної   бази суб’єкта господарювання, наявність   персоналу   із   зазначенням   його  освітнього і кваліфікаційного  рівня   (далі – відомості   про   стан матеріально-технічної   бази), відсутній підпис керівника юридичної особи;
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування

Реєстраційний номер заяви від 02.04.2020 №474/20

7.  ХЕРСОНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО – БІОЛОГІЧНА ФАБРИКА

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., МІСТО ХЕРСОН, ВУЛИЦЯ АДМІРАЛА МАКАРОВА, БУДИНОК 9

Ідентифікаційний код: 00483027

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

 –  надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках);

– в заяві про отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази не  вірно зазначено  вид господарської  діяльності «реалізація (відпуск)».
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування

Реєстраційний номер заяви від 02.04.2020 №476/20

8.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ №2”

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІРПІНЬ, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ВОРЗЕЛЬ, ВУЛИЦЯ ПАРКОВА, БУДИНОК 4

Ідентифікаційний код: 01991702

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – у відомостях   про  стан  матеріально-технічної бази в пункті 3 зазначена не повна адреса місця провадження діяльності.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування

Реєстраційний номер заяви від 02.04.2020 №478/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПЕРЕЯСЛАВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ПЕРЕЯСЛАВ, ВУЛИЦЯ СОЛОНЦІ, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 05473594

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи,    фізичної  особи   підприємця,    для   зайняття   діяльністю у сфері обігу

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 02.04.2020 №479/20

10.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СИГМА”

Місцезнаходження:

КИЇВ, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 16

Ідентифікаційний код: 31444479

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:       

 – у заяві про отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази, описі документів, що додаються до заяви не зазначено орган ліцензування, відсутні списки та таблиці    підконтрольних    речовин,   не зазначені   види   діяльності  на які  суб’єкт має

отримати ліцензію;

– у п. 3 відомостей про стан матеріально технічної бази  повністю відсутня матеріально технічна база для діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної   особи,   фізичної    особи   підприємця,   для  зайняття діяльністю у сфері обігу

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 02.04.2020 №480/20

11.  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СУМСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”

Місцезнаходження:

СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО СУМИ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКА, БУДИНОК 101

Ідентифікаційний код: 02568064

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

 – у заяві про отримання ліцензії, відомостях про стан матеріально-технічної, бази не вірно зазначений орган ліцензування;

– відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної    особи,   фізичної    особи    підприємця , для   зайняття діяльністю у сфері обігу

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
           – відомості   про    стан матеріально-технічної   бази   не   відповідають  Ліцензійним

умовам (не прошиті не пронумеровані).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 02.04.2020 №483/20

12.  КАХОВСЬКА МІЖРАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., МІСТО КАХОВКА, ВУЛИЦЯ МЕЛІТОПОЛЬСЬКА, БУДИНОК 9

Ідентифікаційний код: 00711103

             Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           –  надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках).

Реєстраційний номер заяви від 02.04.2020 №484/20

Всього: 12

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку