Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 16.04.2020

Опубліковано 17.04.2020 о 14:43

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР “ДОКТОР СПІН”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ  ВУЛИЦЯ СТЕЦЕНКА, БУДИНОК 19, БУДІВЛЯ 1/2

Ідентифікаційний код: 40020834

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
           – у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази) в пункті 3  відсутня матеріально-технічна

база на вид господарської діяльності «знищення».           

           Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого   постановою    Кабінету  Міністрів    України     від    06.04.2016     №  282  (далі – Ліцензійні умови),   та    повторно

звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.04.2020 №524/20

2.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ “БІЛОЦЕРКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ”

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ., БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ШКАРІВКА, ВУЛИЦЯ  ВЕСНЯНА, БУДИНОК 7

Ідентифікаційний код: 01994764

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– заява про отримання ліцензії не відповідає формі, встановленій Ліцензійними умовами,  невірно зазначено місцезнаходження юридичної особи, не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання;

– відомості про стан матеріально-технічної бази   не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання(за наявності), пункт 1 відомостей не відповідає формиі встановленоній, Ліцензійними умовами, в пункті 2 відомостей невірно зазначено  види господарської діяльності, на право провадження яких здобувач ліцензії має намір отримати ліцензію, відсутні списки та таблиці підконтрольних  речовин,  в  пункті 3 відомостей некоректно зазначені об’єкти та приміщення

відповідно до видів господарської діяльності.

            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 14.04.2020 №527/20

3.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ”

Місцезнаходження:

МІСТО ЖИТОМИР, МАЙДАН ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 10

Ідентифікаційний код: 00226098

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          –  відомості    про    стан    матеріально-технічної   бази    не   відповідають    вимогам Ліцензійних   умов  (сторінки  не  пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання( за наявності);

 –  відсутня копія свідоцтва  (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної    практики,   для   зайняття     діяльністю  з    обігу  наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 14.04.2020 №529/20

4.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МІСЬКА ЛІКАРНЯ” КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”

Місцезнаходження:

ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО КОЗЯТИН, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК 75

Ідентифікаційний код: 39878849

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:       

 – в заяві про отримання ліцензії та відомостях  про стан матеріально-технічної бази невірно зазначено вид господарської діяльності “реалізація(відпуск)”, відсутні списки та таблиці підконтрольних речовин,  пункт 3 не відповідає встановленій формі Ліцензійних умов;

           – надано протермінований сертифікат, що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної    практики, для зайняття діяльністю з  обігу  наркотичних засобів, психотропних  речовин і прекурсорів.
          Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 14.04.2020 №531/20

5.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 28” ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГУРЕВИЧА, БУДИНОК 14

Ідентифікаційний код: 02003735

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 – надано протермінований сертифікат (свідоцтво) що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної    практики,   для    зайняття    діяльністю    з     обігу     наркотичних  засобів,

психотропних  речовин і прекурсорів..
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 14.04.2020 №536/20

6.  ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЧЕРНІВЕЦЬКА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ”

Місцезнаходження:

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІВЦІ, ВУЛИЦЯ ФАСТІВСЬКА, БУДИНОК 2

Ідентифікаційний код: 43342788

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – у відомостях   про  стан матеріально-технічної бази відсутня матеріально технічна база на види господарської діяльності “перевезення”, “використання”.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 14.04.2020 №540/20

7.  ХЕРСОНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО – БІОЛОГІЧНА ФАБРИКА

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., МІСТО ХЕРСОН, ВУЛИЦЯ АДМІРАЛА МАКАРОВА, БУДИНОК 9

Ідентифікаційний код: 00483027

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – у  заяві про отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази не вірно зазначено  вид господарської  діяльності «реалізація (відпуск)».
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 16.04.2020 №543/20

8.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО БЕРДЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ “БЕРДЯНСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ”

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО БЕРДЯНСЬК, ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, БУДИНОК 6

Ідентифікаційний код: 39029713

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– у заяві про отримання ліцензії не зазначено  місцезнаходження юридичної особи, зазначені філії та відокремлені підрозділи, які відсутні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
          – у    відомостях    про   стан   матеріально-технічної   бази  у п. 1 некоректно вказано місцезнаходження юридичної особи;

 – відсутні довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності   (робіт,   професій,   служби),  пов’язаних    з    обігом    наркотичних     засобів,

психотропних речовин і прекурсорів.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 16.04.2020 №546/20

Всього: 8

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку