Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 07.05.2020

Опубліковано 08.05.2020 о 16:09

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій

на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин і прекурсорів

залишені без розгляду

 

1.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДУБІВСЬКА ЛІКАРНЯ” ДУБІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Місцезнаходження:

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ТЯЧІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ДУБОВЕ, ВУЛИЦЯ МИРУ, БУДИНОК 131

 

Ідентифікаційний код: 22092126

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
            –  у  відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази) відсутній підпис керівника юридичної особи.
           Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого   постановою    Кабінету  Міністрів    України     від    06.04.2016     №  282  (далі – Ліцензійні умови),   та    повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 29.04.2020 №591/20

 

2.  ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО “ПРЕСТИЖ АГРОЛЮКС”

 

Місцезнаходження:

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. ЛИСЯНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЛИСЯНКА, ПРОВУЛОК ЖОВТНЯ, БУДЛИНОК 8

 

Ідентифікаційний код: 36777704

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– відсутні довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами (далі – довідка про проходження наркологічного огляду);

 – відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи підприємця, для зайняття діяльністю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 – в заяві про отримання ліцензії не вірно зазначено орган ліцензування; зазначена адреса місця провадження господарської діяльності  розбіжна із зазначеною у дозволі Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі – дозвіл Національної поліції), зазначені види господарською     діяльності    не     відповідають  Закону      України       “Про    наркотичні

засоби, психотропні речовини і прекурсори;              

             – у відомостях про стан матеріально-технічної бази не вірно зазначено орган ліцензування;  в пункті 2 зазначені види господарською діяльності не відповідають  Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”, в пункті  3 назва об’єктів  та приміщень, де провадиться господарська діяльність з зберігання розбіжна із зазначеною у дозволі Національної поліції, відсутня  матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «перевезення», не зазначені реквізити документа, що підтверджує право власності, оренди чи іншого права користування, не чітко зазначені назви об’єктів та приміщень, де буде здійснюватися діяльність з обігу підконтрольних речовин,
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 29.04.2020 №592/20

 

3.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ” ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Місцезнаходження:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.,  МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПРОВУЛОК ПРОСКУРІВСЬКИЙ, БУДИНОК 1

 

Ідентифікаційний код: 02774384

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – заява  про отримання ліцензії складена не за встановленою Ліцензійними умовами формою (додаток 1),  не вірно зазначено орган ліцензування;

– відсутні довідки наркологічного огляду;           

– відомості про стан матеріально-технічної бази  не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені     печаткою     суб’єкта    господарювання   (за наявності),   не   зазначено   орган

ліцензування; відсутня дата складання.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 29.04.2020 №593/20

 

4.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАРМА ЧЕРКАС”

 

Місцезнаходження:

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРКАСИ,  ВУЛИЦЯ СУРІКОВА, БУДИНОК 14 А

 

Ідентифікаційний код: 38031098

 

             Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:       

         – заява  про отримання ліцензії складена не за встановленою Ліцензійними умовами формою (додаток 1), не вірно зазначено орган ліцензування, не вірно зазначений вид господарської діяльності «реалізація (відпуск)» відповідно до пункту 22 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію;

        – не надано  відомостей відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинених за межами України (далі – відомості про несудимість) та довідки про проходження наркологічного огляду на  Бука С.В., надана копія довідки про проходження наркологічного огляду на Коваленко Л.О.
          – відомості про стан матеріально-технічної бази   не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), не вірно зазначено орган ліцензування, не вірно зазначено вид господарської діяльності «реалізація (відпуск)», в пункті  3 назва об’єктів  та приміщень, де провадиться господарська діяльність з зберігання підконтрольних речовин  не співпадає з дозволом Національної поліції.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 29.04.2020 №595/20

 

5.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЗАЛІЩИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ ТА РЕАБІЛІТОВАНИХ” ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

Місцезнаходження:

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН,  МІСТО ЗАЛІЩИКИ,  ВУЛИЦЯ ШАШКЕВИЧА , БУДИНОК 42

 

Ідентифікаційний код: 02000671

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– відомості про стан матеріально-технічної бази   не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності) (відсутня дата складання).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 29.04.2020 №596/20

 

6.  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “УГЕРСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД”

 

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО УГЕРСЬКО, ВУЛИЦЯ І. ФРАНКА, БУДИНОК 2

 

Ідентифікаційний код: 00374733

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

  – відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної    особи,   фізичної   особи    підприємця,  для зайняття діяльністю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 29.04.2020 №597/20

 

7.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “ЛИСИЧАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР”

 

Місцезнаходження:

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЛИСИЧАНСЬК, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА ПОТАПЕНКА, 283

 

Ідентифікаційний код: 01988373

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають формі, встановленій Ліцензійними умовами.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 06.05.2020 №607/20

 

8.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ  ВЕЛИКИЙ БУРЛУК, ВУЛИЦЯ ОСІЯНСЬКА, БУДИНОК 23

 

Ідентифікаційний код: 02002948

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– в заяві про отримання ліцензії зазначений керівник  юридичної особи  не відповідає Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;        

           – відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної    особи,   фізичної   особи    підприємця,  для зайняття діяльністю у сфері обігу

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;       

             – відсутні    довідкa   про    проходження    наркологічного  огляду та відомості про несудимість на  Ворошилова О.В.          

              Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 06.05.2020 №615/20

 

9.  ХЕРСОНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО – БІОЛОГІЧНА ФАБРИКА

 

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., МІСТО ХЕРСОН, ВУЛИЦЯ АДМІРАЛА МАКАРОВА, БУДИНОК 9

 

Ідентифікаційний код: 00483027

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

  –  у відомостях про стан матеріально-технічної бази не вірно зазначено орган ліцензування, в пункті 2  не вірно зазначено вид господарської діяльності “реалізація (відпуск)”відповідно до пункту 22 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 07.05.2020 №619/20

 

Всього: 9

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку