Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 11.06.2020

Опубліковано 12.06.2020 о 16:26

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій

на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин і прекурсорів

залишені без розгляду

1.  ЛИСИЧАНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ВИДОБУТКУ, ОБРОБЦІ, РЕАЛІЗАЦІЇ ВОДИ ТА ОЧИЩЕННЮ СТОКІВ “ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ”

Місцезнаходження:

ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛИСИЧАНСЬК, ВУЛИЦЯ ІМ.

В. СОСЮРИ, БУДИНОК 168

Ідентифікаційний код: 03339851

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:          

– у   описі   документів,   що   додаються    до   заяви  про отримання ліцензії невірно зазначено орган ліцензування (додаток 2).
Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого   постановою    Кабінету  Міністрів    України     від    06.04.2016     №  282  (далі – Ліцензійні умови),   та    повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 05.06.2020 №733/20

  2.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР №3”

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ЗМІЇВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ЗМІЇВ, ВУЛИЦЯ ТАРАНІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 70

Ідентифікаційний код: 24342780

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:    

– прекурсори списку I таблиці IV та списку II таблиці IV не погоджено  дозволом Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі – дозвіл – Національної поліції);

–  у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази) відсутня дата складання.
Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 05.06.2020 №734/20

3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА” ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ІЛЛЄНКА, 18

Ідентифікаційний код: 01993919

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

– в заяві про отримання ліцензії відсутні відомості, які обов’язково вносяться (відсутній ідентифікаційний код юридичної особи , не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого  підрозділу у суб’єкта господарювання), відсутні списки та таблиці підконтрольних  речовин,    зазначене   місце   провадження    господарської  діяльності не погоджено дозволом Національної поліції;         

-відомості про стан матеріально-технічної бази   не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання( за наявності), в  пункті 2 не зазначені види діяльності та списки і таблиці речовин, на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію,  в пункті 3 адреса місця провадження діяльності: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 18, не погоджена дозволом Національної поліції,  назви об’єктів та приміщень на вид господарської діяльності «зберігання», «використання» містять розбіжності з дозволом Національної поліції, відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «знищення».
Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 09.06.2020 №736/20

4.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ІЗЯСЛАВМОЛПРОДУКТ”

Місцезнаходження:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., М. ІЗЯСЛАВ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ МИКИТЮКА, БУДИНОК 33

Ідентифікаційний код: 36334993

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– у заяві про отримання ліцензії та документах, що додаються до неї невірно зазначено орган ліцензування;

– у заяві та відомостях про стан матеріально-технічної бази зазначене місцезнаходження юридичної особи не відповідає Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР);

– відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), в пункті 3 відсутня матеріально-технічна база на види господарської діяльності «зберігання», «знищення»;

– відсутні довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі- довідка наркологічного огляду);

– відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується; 

– відсутні відомості про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинених за межами України (далі – відомості про несудимість) на: Мартинюк С.А., Зазімко А.Б.; Мельничук Г.С., Котюк І.В., Степанюк А.П., Долинську Т.В., Гапонюк О.Д.,  Бобенко Л.М.,  Шаповал І.М.,  Богуцьку О.І., Янкевич О.Л., Тимощук

І.О.,  Кирилюк Ю.І., Крулик О.В., Хмиз Д.І., Мисатюк О.О.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 09.06.2020 №737/20

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР “ОЛЕКСІЇВСЬКИЙ”

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ ЛЮДВІГА СВОБОДИ, БУДИНОК 50-В

Ідентифікаційний код: 43591645

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
 – в   заяві  про  отримання  ліцензії та відомості про стан матеріально-технічної бази не вірно зазначено вид господарської діяльності «реалізація(відпуск)».
 Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 09.06.2020 №739/20

6.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ” КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА “РОШЕН”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 00382125

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 – заява не відповідає формі, встановленій Ліцензійними умовами (відсутня дата складання);

– відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;

– довідки   про  проходження   наркологічного   огляду   не  відповідають  пункту 6 Ліцензійних умов.
Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.06.2020 №741/20

7.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЗАПОРІЗЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР” ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ КУЛЬТУРНА, БУДИНОК 177-А

Ідентифікаційний код: 02006691

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
– надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках);

– зазначена в пункті 3 відомостей «кімната зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів знаходиться на першому поверсі адміністративного блоку в капітальній будівлі» не погоджена  дозволом   Національної   поліції   на вид господарської діяльності «зберігання».
 Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.06.2020 №742/20

8.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР “САЛТІВСЬКИЙ”

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ ЮВІЛЕЙНИЙ, БУДИНОК 68

Ідентифікаційний код: 43591535

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
– в заяві про отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази не вірно зазначено вид діяльності «реалізація (відпуск)».
Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.06.2020 №743/20

9.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР “ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ”

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ВОЛОНТЕРСЬКА, БУДИНОК 74

Ідентифікаційний код: 43591404

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
– в заяві про отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази не вірно зазначено вид діяльності «реалізація (відпуск)».
Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.06.2020 №744/20

10.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТЕР-МОЛ”

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО,ВУЛИЦЯ СТАРОКОЗАЦЬКА, БУДИНОК 38, ПРИМІЩЕННЯ 1

Ідентифікаційний код: 32831474

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

– в заяві про отримання ліцензії та документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії невірно зазначено орган ліцензування;

 – заява про отримання ліцензії та опис не відповідають формі, встановленій Ліцензійними умовами;

 – в заяві про отримання ліцензії не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання, місце провадження господарської діяльності    за   адресою:   м. Дніпро,   вул.  Старовокзальна,    буд. 38,  приміщення  1,  не погоджено дозволом Національної поліції.         

– відомості   про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  Ліцензійним умовам (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), відсутня матеріально технічна база на вид господарської діяльності «використання»,  в пункті 3 відомостей відсутня інформація щодо реквізитів документа,   що   підтверджує   право    власності,   оренди, чи іншого права користування об’єктами і приміщеннями.
Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.06.2020 №746/20

11.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОЗЕЛЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ “КОЗЕЛЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ”

Місцезнаходження:

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., КОЗЕЛЕЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ КОЗЕЛЕЦЬ, ВУЛИЦЯ СІМ’Ї РОЗУМОВСЬКИХ, БУДИНОК 45

Ідентифікаційний код: 02006277

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 -в заяві про отримання ліцензії  зазначена юридична адреса не відповідає ЄДР,  не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого  підрозділу у суб’єкта господарювання;

–  в заяві про отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази невірно зазначено вид діяльності «реалізація (відпуск)»;

 – відомості про стан матеріально-технічної бази   не  відповідають  Ліцензійним умовам (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), в пункті 3 відомостей «спецкладова адміністративної частини» не погоджено дозволом Національної поліції на «зберігання», відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «реалізація(відпуск)».
Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.06.2020 №749/20

12.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АСС”

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ШИРОКЕ, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, БУДИНОК 1 А

Ідентифікаційний код: 30260000

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:      

 –  у відомостях про стан матеріально-технічної бази не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин, на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію;

–  у відомостях про стан матеріально-технічної бази  п. 3 відсутня матеріально-технічна база де буде здійснюватися діяльніст з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;           

– відсутня копія диплома що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується.
 Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 11.06.2020 №750/20

13.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ” ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ВЕЛИКОБІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВЕЛИКА БІЛОЗЕРКА (ЧАСТИНА 1 СЕЛА), ВУЛ. 8 БЕРЕЗНЯ, БУДИНОК 3

Ідентифікаційний код: 22143131

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

 – заява   про  отримання    ліцензії   не   відповідає  формі, встановленій Ліцензійними  умовами (відсутній пункт про наявність відокремленого підрозділу (філії);
– у відомостях про стан матеріально – технічної бази  в п.  3  зазначена матеріально-технічна база має розбіжності з дозволом Національної поліції; 

– відсутні довідки про проходження наркологічного огляду;

– відсутня копія  свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи підприємця, для зайняття діяльністю  з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 11.06.2020 №752/20

Всього: 13

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку