Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 02.07.2020

Опубліковано 06.07.2020 о 15:20

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду та яким відмовлено у видачі ліцензії на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

1.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2” ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

 

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, БУДИНОК 53

 

Ідентифікаційний код: 38945128

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
– наявна розбіжність у видах діяльності, списках та таблицях підконтрольних речовин між заявою про отримання ліцензії та відомостями про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази), в  пункті   2  відомостей  відсутні   списки   і  таблиці   підконтрольних    речовин,  невірно зазначено  списки і таблиці прекурсорів.
 Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з
території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого   постановою    Кабінету  Міністрів    України     від    06.04.2016     №  282  (далі – Ліцензійні умови),   та    повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 26.06.2020 №834/20

 

2.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР”

 

Місцезнаходження:

ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МІСТО СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ СМЕТАНІНА, БУДИНОК 5

 

Ідентифікаційний код: 01983826

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– прекурсори списку I таблиці IV не погоджено дозволом Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі – дозвіл Національної поліції);

– в заяві    про   отримання    ліцензії   не зазначено наявність чи відсутність  філії та

відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання;   

– в пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази “процедурна хірургічних відділень №1,2” не погоджена дозволом Національної поліції на “зберігання”, відсутня матеріально-технічна база на “знищення”.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 26.06.2020 №837/20

 

3.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНА ФІРМА “КОНТИНЕНТ”

 

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО,  ВУЛИЦЯ ТИМИРЯЗЕВА, БУДИНОК 31

 

Ідентифікаційний код: 19142547

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

– в пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази “склад зберігання прекурсорів”  не погоджено дозволом Національної поліції на вид господарської діяльності “зберігання”;

– документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутня копія диплома свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного   підрозділу   юридичної  особи, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується).

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 26.06.2020 №840/20

 

4.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НОРБІЛК АГРІ”

 

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО НОВОЯВОРІВСЬК, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ВЕРБИЦЬКОГО, 11, КВАРТИРА 1

 

Ідентифікаційний код: 38565110

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:           

  – наявні розбіжності між зазначеним місцезнаходженням юридичної особи в заяві про отримання ліцензії та дозволом Національної поліції;

 – наявна розбіжність в адресах місць провадження діяльності між заявою про отримання ліцензії та пунктом 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази;

– відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають  Ліцензійним умовам (сторінки не пронумеровані,   не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності).

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 30.06.2020 №841/20

 

5.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КИЇВСЬКА МІСЬКА ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ № 2” ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

 

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИРОПІЛЬСЬКА, БУДИНОК 8

 

Ідентифікаційний код: 01993992

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
– в заяві про отримання ліцензії та відомостями про стан матеріально-технічної бази найменування юридичної особи не відповідає Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), невірно зазначено організаційно-правову форму, не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого  підрозділу у суб’єкта господарювання.          

 – в пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази невірно зазначено найменування юридичної особи, некоректно зазначено матеріально-технічну базу  на “використання”, “перевезення” (відсутня №, дата, назва документа, що підтверджує право власності, оренди чи іншого права користування на “перевезення”);

– документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутня копія диплома свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного   підрозділу   юридичної  особи, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних

засобів, психотропних   речовин  і  прекурсорів, що ліцензується, (надано прострочений сертифікат).

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 30.06.2020 №842/20

 

6.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕРЛАН”

 

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ПІДГОРОДНЕ, ВУЛ. КАШТАНОВА, БУДИНОК 5

 

Ідентифікаційний код: 24616119

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
 

– надано копії довідок відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 30.06.2020 №845/20

 

7.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА” ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

 

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, БУДИНОК 23-25/10

 

Ідентифікаційний код: 26387019

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

– відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають формі встановленій  Ліцензійними умовами, некоректно зазначено матеріально-технічну  базу на вид діяльності “перевезення” та “зберігання”, відсутня №, дата,   назва  документа, що підтверджує право власності, оренди   чи   іншого права користування;            

–  відсутні відомості про відсутність  не   знятої   чи    не    погашеної    в   установленому  порядку  судимості  за  вчинення  середньої   тяжкості,  тяжкого    та     особливо   тяжкого   злочину    або    за   злочин,   пов’язаний   із    незаконним   обігом   наркотичних    засобів,   психотропних   речовин   і  прекурсорів, у тому числі вчинених за межами України (далі – відомості про несудимість) на : Каргаполову О.В., Потьомкіну Ю.Є.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування

 

Реєстраційний номер заяви від 30.06.2020 №846/20

 

8.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОБЛАСНА БАЗА СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ” ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., МІСТО ХЕРСОН, ВУЛИЦЯ ЗАЛАЕГЕРСЕГ, БУДИНОК 5

 

Ідентифікаційний код: 00182136

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:      

– у заяві про отримання   ліцензії не зазначено місцезнаходження юридичної особи, некоректно зазначено найменування юридичної особи;
– адреса  місця    провадження     господарської     діяльності    зазначена   у   заяві про отримання ліцензії містить розбіжності з дозволом Національної поліції.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

Реєстраційний номер заяви від 30.06.2020 №848/20

 

9.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР “МІЙ ЛІКАР”

 

Місцезнаходження:

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, БУДИНОК 21, ПРИМІЩЕННЯ 85

 

Ідентифікаційний код: 38645761

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– у відомостях про стан матеріально-технічної бази відсутня назва посади, прізвище, ініціали керівника юридичної особи.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 30.06.2020 №849/20

 

10.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ” ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ПРОСПЕКТ СОБОРНИЙ/ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА/ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРІВСЬКА, БУДИНОК 70/21/47

 

Ідентифікаційний код: 05498737

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

  – у заяві про отримання ліцензії  та у  п.3 відомостей про стан матеріально-технічної бази зазначені місця провадження діяльності (м. Запоріжжя пр. Соборний. 70 та вул. Олександрівська, 47) не погоджені дозволом Національної поліції;

 – в  пункті 3  відомостей  про стан матеріально-технічної бази некоректно зазначено об’єкти та приміщення відповідно до видів господарської діяльності,
Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 30.06.2020 №850/20

 

11.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАРМА ЧЕРКАС”

 

Місцезнаходження:

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРКАСИ,  ВУЛИЦЯ СУРІКОВА, БУДИНОК 14 А

 

Ідентифікаційний код: 38031098

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:           

– заява  про отримання ліцензії не відповідає формі, встановленій Ліцензійними умовами складена (додаток 1),  не зазначена назва посади керівника юридичної особи та дата підпису;

– надано копію довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних   речовин   і   прекурсорів   (далі – довідка про проходження наркологічногоогляду) на Коваленко Л.О.
 

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 01.07.2020 №851/20

 

12.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕКСПЕРТ-МЕД”

 

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЩЕКАВИЦЬКА, БУДИНОК 42/48, НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ 38 В ЛІТ.А

 

Ідентифікаційний код: 42850472

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
–  довідки   про  проходження   наркологічного огляду  на співробітників Пивоварову В.В.. Ткачуковського В.Ф.  не відповідає вимогам п. 6 Ліцензійних умов.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 01.07.2020 №854/20

 

13.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

 

Місцезнаходження:

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., МІСТО КРЕМЕНЧУК, ВУЛИЦЯ БЕТОННА, БУДИНОК 3

 

Ідентифікаційний код: 05506626

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
– відсутні   довідки  про проходження наркологічного огляду на співробітників.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 01.07.2020 №855/20

 

14.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАТУР +”

 

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІРПІНЬ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 113 Б

 

Ідентифікаційний код: 31958392

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– заява про отримання ліцензії не відповідає формі, встановленій Ліцензійними умовами;

 – у відомостях про стан матеріально-технічної бази відсутня назва посади, ініціали керівника юридичної особи.
 

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 01.07.2020 №85920

 

15.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТЕР-МОЛ”

 

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО,ВУЛИЦЯ СТАРОКОЗАЦЬКА, БУДИНОК 38, ПРИМІЩЕННЯ 1

 

Ідентифікаційний код: 32831474

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

 – в заяві  про отримання ліцензії та відомостях місцезнаходження суб’єкта господарювання не відповідає ЄДР;

 –  відомості    про    стан матеріально-технічної     бази    не   відповідають     формі, встановленій Ліцензійними умовами.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 01.07.2020 №860/20

 

16.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР”

 

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, БУДИНОК 1, КОРП.14

 

Ідентифікаційний код: 24920550

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
 

– в заяві про отримання ліцензії та пункті 2 відомостей про стан матеріально-технічної бази некоректно зазначено списки та таблиці підконтрольних речовин;

–  в пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази некоректно зазначено матеріально-технічну базу на вид господарської діяльності “використання”.
 

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 01.07.2020 №861/20

 

17.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВИШНІВЕЦЬКА РАЙОННА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ” ВИШНІВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Місцезнаходження:

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ЗБАРАЗЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ВИШНІВЕЦЬ, ВУЛ. ЗАМКОВА, БУДИНОК 2

 

Ідентифікаційний код: 02000719

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
– в заяві про отримання ліцензії відсутні списки та таблиці підконтрольних речовин;

– наявна розбіжність у  місцезнаходженні юридичної особи  між відомостями   про стан матеріально-технічної бази  та заявою про отримання ліцензії;

– у відомостях про стан матеріально-технічної бази в п. 3 некоректно зазначено об’єкти  та  приміщення  відповідно  до видів діяльності,  відсутня матеріально-технічна на “перевезення”, “знищення”, “використання”.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 01.07.2020 №862/20

 

18.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА” СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Місцезнаходження:

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МІСТО СМІЛА, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ХОЛОДНОЯРЦІВ, БУДИНОК 82 А

 

Ідентифікаційний код: 25974252

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:           

– у відомостях про стан матеріально-технічної бази в п.  3 назва об’єктів  та приміщень,  де  провадиться  господарська  діяльність із зберігання підконтрольних речовин 

розбіжна  з дозволом Національної поліції.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 01.07.2020 №866/20

 

19.  ДЕРЖАВНЕ ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО “КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ”

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО КРИВИЙ РІГ, ПРОСПЕКТ МИРУ, БУДИНОК 15 А

Ідентифікаційний код: 00191017

Відмовити у видачі ліцензії на підставі п. 1 частини третьої статті 13 Закону у зв’язку з тим, що встановлено невідповідність здобувача ліцензії Ліцензійним умовам:

– документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутня копія диплома свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного   підрозділу   юридичної  особи, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);

 – надано копії довідок про проходження  наркологічного огляду на співробітників;

 – в заяві про отримання ліцензії  зазначений ідентифікаційний код юридичної особи не співпадає з ЄДР, не вірно зазначено орган ліцензування, зазначена адреса місця провадження господарської діяльності не співпадає з дозволом Національної поліції, зазначено місцезнаходження філії чи  відокремлені підрозділи, які відсутні в ЄДР;

– у відомостях про стан матеріально-технічної бази в п.  3 не вірно зазначено адресу місця провадження господарської діяльності та не зазначені назви об’єктів  та приміщень, де буде провадиться господарська діяльність з обігу підконтрольних речовин  відповідно до дозволу Національної поліції, відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «перевезення»;

– відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності).

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 01.07.2020 №856/20

Всього: 19

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку