Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 23.07.2020

Опубліковано 24.07.2020 о 11:38

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПОПАСНЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ПОПАСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ”

Місцезнаходження:

ЛУГАНСЬКА ОБЛ., ПОПАСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ПОПАСНА, ВУЛИЦЯ СОНЯЧНА, БУДИНОК 35А

Ідентифікаційний код: 01983654

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:

 – в пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази): адреса місця провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів не погоджена дозволом Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних    засобів, психотропних     речовин і  прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі – дозвіл Національної поліції); відсутній вид господарської діяльності «перевезення».

           Запропонувати привести діяльність у відповідність до Закону, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 282, (далі – Ліцензійні умови), та повторно звернутися

до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 16.07.2020 №932/20

2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА “О.Д.ПРОЛІСОК”

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ., ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВЕЛИКА ВІЛЬШАНКА

Ідентифікаційний код: 19405739

           Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону
України у зв’язку з тим, що:

           –  надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках);

           – в заяві про отримання ліцензії не містяться дані, які обов’язково вносяться (не зазначено наявність чи відсутність філії та відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання, відсутня дата підпису);

           – у відомостях про стан матеріально-технічної бази зазначене місцезнаходження юридичної особи не співпадає в ЄДР, в пункті 3  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «перевезення».

           Запропонувати привести діяльність у відповідність до Закону, Ліцензійних умов

та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 16.07.2020 №933/20

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МІЛЬНЕР-МЕДІКАЛ”

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, БУДИНОК 13

Ідентифікаційний код: 39806816

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

            – в заяві про отримання ліцензії невірно зазначена організаційно-правова форма;

   – відсутня довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – довідка про проходження  наркологічного огляду) на Єрмакову Ю.В.

           Запропонувати привести діяльність у відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 16.07.2020 №934/20

4.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРО-РОСЬ”

Місцезнаходження:

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., СМІЛЯНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ТАШЛИК, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 103

Ідентифікаційний код: 30929025

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– заява про отримання ліцензії не містить даних, які обов’язково вносяться до неї (відсутня дата підпису).

            Запропонувати привести діяльність у відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 16.07.2020 №935/20

5.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МЕДОБОРИ” ФАРМ

Місцезнаходження:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО КАМ’ЯНЕЦЬ–ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 30171439

           Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

–   у пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази  зазначено, що зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється в торговельному залі, що не відповідає пункту 17 Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 № 333.

Запропонувати привести діяльність у відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 16.07.2020 №937/20

6.  ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ НАЙДИШ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

Місцезнаходження:

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІВЦІ,  ВУЛИЦЯ ЯСИНЕВА, БУДИНОК 13

Ідентифікаційний код: 2130623090

           Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

           – документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність фізичної особи-підприємця, який має ліцензію на медичну практику для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується).

            Запропонувати привести діяльність у відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 16.07.2020 №938/20

7.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДЖЕНЕРАЛ СЮРВЕЙ ІНСПЕКШН”

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., МІСТО ХЕРСОН, ВУЛИЦЯ ВІКТОРА ГОШКЕВИЧА, БУДИНОК  37

Ідентифікаційний код: 30914092

           Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

            – заява про отримання ліцензії не містить даних, які обов’язково вносяться до неї (не зазначено місцезнаходження юридичної особи, не зазначені списки та таблиці, види господарської діяльності, на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію, не зазначено наявність чи відсутність філії та відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання, відсутня дата підпису, назва посади, прізвище, ініціали керівника юридичної особи);

           – відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), не зазначені списки та таблиці, види господарської діяльності, на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію).

           Запропонувати привести діяльність у відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 16.07.2020 №939/20

8.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ” ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, БУЛЬВАР ГВАРДІЙСЬКИЙ, БУДИНОК 142

Ідентифікаційний код: 05498849

           Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

            – документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутній опис документів, (додаток2), у двох примірниках).

           Запропонувати привести діяльність у відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 20.07.2020 №943/20

9.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДІЄВО ЦЕНТР ХІРУРГІЧНИХ РІШЕНЬ”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА БРОЖКА, БУДИНОК 112/40

Ідентифікаційний код: 43597757

           Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

            – наявні  розбіжності у назві посади співробітника Джуран Б.В., зазначеною у заяві про отримання ліцензії і відомостях про стан матеріально-технічної бази;

           – сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду на співробітника Яшан О.В. не відповідає вимогам пункту 6 Ліцензійних умов.

           Запропонувати привести діяльність у відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 20.07.2020 №946/20

10.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 5 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА” ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, БУЛЬВАР ВЕРНАДСЬКОГО, БУДИНОК 53

Ідентифікаційний код: 00185011

           Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

            – в заяві про отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази найменування юридичної особи назва не відповідає ЄДР;

– довідки про проходження наркологічного профілактичного огляду на: Школьну Н.О.,Костровську І.М., Бабій Е.Л., Панченко О.О., Немеш О.В, Шинкаренко В.М., Лисовець О.В. не відповідають пункту 6 Ліцензійних умов.
           Запропонувати привести діяльність у відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 22.07.2020 №953/20

11.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2” ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, БУДИНОК 53

Ідентифікаційний код: 38945128

           Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

–   в пункті 2 відомостей про стан матеріально-технічної бази невірно зазначено списки і таблиці прекурсорів.
           Запропонувати привести діяльність у відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 22.07.2020 №956/20

12.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СПЕКТР-СМІЛА”

Місцезнаходження:

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МІСТО СМІЛА, ВУЛИЦЯ МАЗУРА, БУДИНОК 24

Ідентифікаційний код: 22794087

           Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

           – в заяві про отримання ліцензії невірно зазначено організаційно- правова форма суб’єкта господарювання;

            – документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується).

           Запропонувати привести діяльність у відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 22.07.2020 №957/20

13.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПАТОН ТУРБАЙН ТЕКНОЛОДЖІЗ”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА (ГОРЬКОГО), БУДИНОК 68

Ідентифікаційний код: 19355384

           Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

–  документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);

           – сертифікати про проходження профілактичного наркологічного огляду не відповідають вимогам пункту 6 Ліцензійних умов;

           – в пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази види господарської діяльності, які має намір проводити суб’єкт господарювання,  не відповідають зазначеним об’єктам та приміщенням.

           Запропонувати привести діяльність у відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 22.07.2020 №958/20

14.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЮР’ЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” ЮР’ЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,  ЮР’ЇВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЮР’ЇВКА, ВУЛИЦЯ ВИШНЕВА, БУДИНОК 61

Ідентифікаційний код: 20194934

           Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

           – надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках).

           Запропонувати привести діяльність у відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 22.07.2020 №959/20

15.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ” ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 78

Ідентифікаційний код: 02004870

           Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

           – у пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази не всі зазначені об’єкти та приміщення, де провадиться господарська діяльність із зберігання наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів погоджені дозволом Національної поліції.

           Запропонувати привести діяльність у відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 22.07.2020 №961/20

 

Всього: 15

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку