Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 30.07.2020

Опубліковано 31.07.2020 о 15:25
Перелік
суб’єктів господарювання, заяви яких про видачу ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

 
 
1.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1” ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Місцезнаходження: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 121
Ідентифікаційний код: 01981738
 
           Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі ‘Закон’) у зв’язку з тим, що:
–  сертифікати про проходження профілактичного наркологічного огляду на співробітників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів не відповідають вимогам пункту 6  постанови КМУ від 06.04.2016  №282;

 –  в заяві про отримання ліцензії зазначене найменування  юридичної особи не співпадає з ЄДР, не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію, відсутня дата підпису                                                                                                                                                                                                                                                                           –   у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня не  зазначено орган ліцензування, зазначене найменування  юридичної особи не співпадає з ЄДР, не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію,  в пункті 3 відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності  “використання” відсутня дата складання.
 
Реєстраційний номер заяви від 24.07.2020 №970/20
 
2.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ ПІКЛУВАННЯ БАТЬКІВ” ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження: ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., МІСТО ЖИТОМИР, ВУЛИЦЯ КОРАБЕЛЬНА, БУДИНОК 8
Ідентифікаційний код: 05503562
 
Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що :

– в заяві про отримання ліцензії не вірно зазначена організаційно-правова форма.
–  у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня в пункті 4 не зазначена освіта.

Реєстраційний номер заяви від 24.07.2020 №974/20
 
3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МІСЬКА ЛІКАРНЯ №4” ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Місцезнаходження:  ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІВЦІ, ВУЛИЦЯ ПІДКОВИ ІВАНА, БУДИНОК 14
Ідентифікаційний код: 02005778
 
         Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– відсутня довідка на керівника Шпак Г.І. (відповідно до статті 9 Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні речовин  і прекурсори” підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду або для відмови у видачі ліцензії, видача, анулювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів наявність у керівництві чи серед працівників юридичної особи осіб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку медичним закладом, встановлено діагноз психічного розладу, пов’язаного із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, або встановлення такого діагнозу фізичній особі – підприємцю, яка має ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики.)
 
Реєстраційний номер заяви від 24.07.2020 №975/20

4.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “НОВОАЙДАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ” НОВОАЙДАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Місцезнаходження:  ЛУГАНСЬКА ОБЛ., НОВОАЙДАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ  НОВОАЙДАР, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК 20 “З”
Ідентифікаційний код: 01983588
 
        Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– сертифікати про проходження профілактичного наркологічного огляду  на співробітників Антипової Ю.І., Мартинової С.М.  не відповідає вимогам форми первинної облікової документації №140/о затвердженої наказом МОЗ України 08.07.2013 р. № 583.
–  відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня складені не за встановленою формою (додаток 3),  в пункті  3 назва об’єктів  та приміщень де провадиться господарська діяльність з зберігання підконтрольних речовин  не співпадає з дозволом Національної поліції, відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «перевезення», в пункті 4 не у всіх співробітників зазначена освіта.
 
Реєстраційний номер заяви від 24.07.2020 №976/20

5.  ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Місцезнаходження:  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 26
Ідентифікаційний код: 02010741
 
       Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

–   в заяві про отримання ліцензії зазначено філії чи  відокремлені підрозділи, які відсутні в ЄДР;

Реєстраційний номер заяви від 24.07.2020 №978/20
 
6.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ФТИЗІАТРІЯ” ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Місцезнаходження:  МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, БУДИНОК 35
Ідентифікаційний код: 01993865
 
           Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– не надано довідки про проходження профілактичного наркологічного огляду  на Загуту Ю.Б.
– відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня   не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності)

Реєстраційний номер заяви від 24.07.2020 №980/20
 
7.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТАРКОМ ЕКОСЕРВІС”
Місцезнаходження:  МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ РИЛЄЄВА, БУДИНОК 10 А
Ідентифікаційний код: 38234621
 
          Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

–       документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутня копія диплома свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного   підрозділу   юридичної  особи, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується); -відсутні відомості про несудимість та довідка про проходження наркологічного огляду на Гузєєва О.В.;- довідки про проходження профілактичного наркологічного огляду не відповідають вимогам пункту 6 Ліцензійних умов.

–      в пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня   “підсобне приміщення” не погоджено дозволом Національної поліції на вид господарської діяльності “зберігання”,  вид господарської діяльності “переміщення” не підлягає ліцензуванню.

Реєстраційний номер заяви від 27.07.2020 №982/20
 
8.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРБІО”
Місцезнаходження:  МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОК 13/10
Ідентифікаційний код: 38998824
 
           Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

–      відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають формі, встановленій Ліцензійними умовами; в пункті 3 зазначено об’єкти та приміщення на вид господарської діяльності “використання”, який відсутній в заяві на отримання ліцензії, як вид господарської діяльності, на право провадження якого здобувач ліцензії має намір отримати ліцензію.
 
Реєстраційний номер заяви від 27.07.2020 №983/20
 
9.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРОЛІЯ”
Місцезнаходження:  ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ДИКАНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЧЕРНЕЧИЙ ЯР, ВУЛИЦЯ САДОВА, БУДИНОК 4
Ідентифікаційний код: 31577685
 
             Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– в заяві про отримання ліцензії та в пункті 1 відомостей некоректно зазначено код ЄДРПОУ;

 –  у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті 1 відсутнє місце знаходження  юридичної особи, в пункті 3 відомостей некоректно зазначено матеріально-технічну базу на вид господарської діяльності “використання.
 
Реєстраційний номер заяви від 27.07.2020 №984/20
 
10.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РОССА”
Місцезнаходження:  ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ЛАНОВЕЦЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ЛАНІВЦІ, ВУЛИЦЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКА, БУДИНОК 49
Ідентифікаційний код: 31273575
 
Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

–     опис, заява про отримання ліцензії та відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають формі, встановленій Ліцензійними умовами;

– в заяві про отримання ліцензії некоректно подана інформація (потрібна інформація відсутня та наявна зайва), відсутня дата складання;

 –  юридична адреса суб’єкта господарювання не відповідає ЄДР в заяві, відомостях та дозволі Національної поліції

–    відомості про стан матеріально-технічної бази   не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), -заповнені некоректно;  пункт 2 містить зайву інформацію; – в пункті 3 відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “перевезення”, “знищення”, “використання”.
 
Реєстраційний номер заяви від 28.07.2020 №988/20
 
11.  ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 4520
Місцезнаходження:  ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, БУДИНОК 45
Ідентифікаційний код: 08546684
 
Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що :

–  заяві про отримання ліцензії та відомостях про стан матеріально-технічної бази (пункт 1 юридична адреса не відповідає ЄДР.
 
Реєстраційний номер заяви від 28.07.2020 №989/20
 
12.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ” РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Місцезнаходження:  РІВНЕНСЬКА ОБЛ., МІСТО РІВНЕ, ВУЛИЦЯ КОТЛЯРЕВСЬКОГО , БУДИНОК 5
Ідентифікаційний код: 26353256
 
      Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

–    заява про отримання ліцензії та відомості не відповідають встаовленій формі Ліцензійних умов та некоректно зазначені місця провадження господарської діяльності.

–   у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті 3 зазначено відокремлені структурні підрозділи, філії, що відсутні в заяві про отримання; некоректно зазначено матеріально-технічну базу на вид господарської діяльності “перевезення”, “використання”.

Реєстраційний номер заяви від 29.07.2020 №990/20

13.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЕКОЛОГІЯ ПЛЮС”
Місцезнаходження:  ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, БУДИНОК 128
Ідентифікаційний код: 43089836
 
     Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

–  надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках) та  відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи підприємця, для зайняття діяльністю за основними напрямами діяльності ліцензіата.

Реєстраційний номер заяви від 29.07.2020 №995/20
 
14.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗАВОД ДК ОРІСІЛ”
Місцезнаходження:  77300, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО КАЛУШ, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, БУДИНОК 12
Ідентифікаційний код: 37130116
 
      Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

–     заява  про отримання ліцензії не  відповідає  вимогам постанови КМУ від 06.04.2016 №282 (додаток1);

–      у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня в пункті 3 відсутня назва об’єктив і приміщень де буде здійснюватись діяльність з виду господарської діяльності «виробництво».
 
Реєстраційний номер заяви від 29.07.2020 №997/20

15.  ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Місцезнаходження:  ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЛИМАН, ВУЛИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА, БУДИНОК 27
Ідентифікаційний код: 02010698
 
      Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

–         у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня в пункті 3 відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «знищення» .

Реєстраційний номер заяви від 29.07.2020 №999/20

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку