Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 06.08.2020

Опубліковано 07.08.2020 о 10:42

1.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ” ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Місцезнаходження:

МІСТО  КИЇВ, ВУЛИЦЯ ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, БУДИНОК 26

Ідентифікаційний код: 05492309

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
– сертифікат на співробітника  Мельник Н.В. про проходження профілактичного наркологічного огляду на співробітників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – довідка) не відповідає вимогам пункту 6  Ліцензійних умов.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування

Реєстраційний номер заяви від 31.07.2020 №1007/20

2.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПРИЛУЦЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ” ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ПРИЛУКИ, ВУЛИЦЯ КОНСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОКМ 185

Ідентифікаційний код: 05483581

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– відсутня довідка на співробітника Худолій А.В.;

– в заяві про отримання ліцензії не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію;

– відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня   не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), в пункті 2 не зазначені списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування

Реєстраційний номер заяви від 31.07.2020 №1009/20

3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 6” ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛІЦЯ ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, БУДИНОК 26-А

Ідентифікаційний код: 23494298

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

–  заява та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії підписані особою, яка не має на це повноважень;

– надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії                          (відсутні відомості про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинених за межами України; відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи підприємця, для зайняття діяльністю за основними напрямами діяльності ліцензіата).

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування

Реєстраційний номер заяви від 31.07.2020 №1011/20

4.  КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, БУДИНОК, 6

Ідентифікаційний код: 02883096

Заява про розширення провадження виду господарської діяльності залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
– невірно зазначена назва заяви («на розширення ліцензії» замість «заява про розширення провадження виду господарської діяльності»);

– наявні розбіжності між списками і таблицями, зазначеними у поданій заяві та у діючій ліцензії;

– у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня в пункті 2  наявні розбіжності  у списках і таблицях між відомостями і діючою ліцензією, в пункті 3  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «перевезення», зазначений в пункті 3 документ (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи) не  є документом, що підтверджує право власності, оренди, користування об’єктами і приміщеннями.
Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування

Реєстраційний номер заяви від 31.07.2020 №1012/20

5.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ” ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.,  МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЛЕНСЬКА, БУДИНОК 45

Ідентифікаційний код: 26123237

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня  в пункті 2 не зазначені списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування

Реєстраційний номер заяви від 31.07.2020 №1013/20

6.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР” ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Місцезнаходження:

МІСТО  КИЇВ, ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА, БУДИНОК 6

Ідентифікаційний код: 05395859

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– заява  про отримання ліцензії не  відповідає  формі, встановленій Ліцензійними умовами (додаток 1);

–  в заяві про отримання ліцензії не  вірно зазначено організаційно- правова форма суб’єкта господарювання;
– відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня  не відповідають формі встановленій Ліцензійними умовами (додаток 3), в пункті  3 назва об’єктів  та приміщень, де провадиться господарська діяльність зі зберігання має розбіжності з дозволом Національної поліції.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 31.07.2020 №1015/20

7.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ГАЛИЦЬКА ЛІКАРНЯ” ГАЛИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження:

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН,  МІСТО ГАЛИЧ, ВУЛИЦЯ Н.ВІВЧАРЕНКО, БУДИНОК 36

Ідентифікаційний код: 01993405

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– в заяві про отримання ліцензії відсутня дата підпису, не вірно зазначена організаційно-правова форма, наявні розбіжності у видах господарської діяльності між заявою про отримання ліцензії та відомостями про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання (в заяві відсутній вид господарської діяльності «реалізація (відпуск)»).
Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування

Реєстраційний номер заяви від 31.07.2020 №1017/20

8.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР”

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ ОСТРОЗЬКОГО, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 01998124

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– наявні розбіжності у видах господарської діяльності та списках та таблицях між заявою про отримання ліцензії та відомостями про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 03.08.2020 №1019/20

9.  ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ НАЙДИШ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

Місцезнаходження:

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІВЦІ,  ВУЛИЦЯ ЯСИНЕВА, БУДИНОК 13

Ідентифікаційний код: 2130623090

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність, фізичної особи підприємця, який має ліцензію на медичну практику  для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування

Реєстраційний номер заяви від 03.08.2020 №1021/20

10.  ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А 3120

Місцезнаходження:

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА ПОЛУБОТКА, БУДИНОК 40

Ідентифікаційний код: 08296098

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

-у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відсутні відомості про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання);

– дозволом Національної поліції на використання об’єктів  і приміщень не погоджено діяльність з обігу прекурсорів списку 2 таблиці IV ;

– сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду  на співробітника  Варуту Г.О. не відповідає вимогам пункту 6 Ліцензійних умов
– у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня в пункті 3 дозволом Національної поліції не погоджено приміщення “аптеки” на зберіганнянаркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «перевезення», вид господарської діяльності  “відпуск” не  підлягає ліцензуванню.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 05.08.2020 №1029/20

11.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МАНГУШСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ”

Місцезнаходження:

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МАНГУШСЬКИЙ  РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ МАНГУШ, ВУЛИЦЯ  ПОШТОВА,  БУДИНОК  22

Ідентифікаційний код: 01989881

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– відсутні відомості щодо не знятої чи не погашеної судимості та довідка про проходження профілактичного наркологічного огляду на співробітника Сизоненко Є.І.
Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування

Реєстраційний номер заяви від 05.08.2020 №1030/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього: 11

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку