Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 17.08.2020

Опубліковано 18.08.2020 о 10:05

Перелік суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР” ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ УКРАЇНИ, БУДИНОК 33

Ідентифікаційний код: 25741826

 Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
            – документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутня копія диплома свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного   підрозділу   юридичної  особи, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);

           – в   заяві   про отримання ліцензії не   вірно зазначено організаційно-правова форма

суб’єкта господарювання;        

           – у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально технічної бази) в пункті 3  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «використання»  наркотичних  засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
           Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого   постановою    Кабінету  Міністрів    України     від    06.04.2016     №  282  (далі – Ліцензійні умови),   та    повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 14.08.2020 №1079/20

2.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР” ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Місцезнаходження:

МІСТО  КИЇВ, ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА, БУДИНОК 6

Ідентифікаційний код: 05395859

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– в заяві про отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази не зазначені списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 14.08.2020 №1083/20

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АНДРУШІВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД”

Місцезнаходження:

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., АНДРУШІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО АНДРУШІВКА, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, БУДИНОК 10

Ідентифікаційний код: 30873067

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті 3  відсутня матеріально-технічна   база   на  вид   господарської  діяльності «перевезення»  і  «знищення», відсутній підпис керівника суб’єкта господарювання.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 14.08.2020 №1086/20

4.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МЕДСЕРВІС”

Місцезнаходження:

ІВАНО–ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА, БУДИНОК 22

Ідентифікаційний код: 30609506

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті 3 відсутня  матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «перевезення».
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 14.08.2020 №1088/20

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГПЛ”

Місцезнаходження:

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., МІСТО  ПОЛТАВА, ВУЛИЦЯ ПОЛОВКИ, БУДИНОК 70

Ідентифікаційний код: 33190684

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

         – документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутня копія диплома свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного   підрозділу   юридичної  особи, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);

          – в заяві   про отримання   ліцензії не містяться   дані,  які обов’язково вносяться (не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання);         

          – у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті 2 не зазначені види господарської діяльності, списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію, в пункті 3  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «перевезення» .

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 14.08.2020 №1087/20

6.  ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗАВОД “КВАРЦ”

Місцезнаходження:

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ.,  МІСТО ЧЕРНІВЦІ, ВУЛИЦЯ ГОЛОВНА, БУДИНОК  246

Ідентифікаційний код: 14314676

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

–  у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті 3 адреса місця провадження діяльності не співпадає з дозволом Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних   речовин  і  прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам, відсутня дата складання.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 14.08.2020 №1082/20

7.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРБІО”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОК 13/10

Ідентифікаційний код: 38998824

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – у   відомостях   про   стан матеріально-технічної бази  відсутній підпис керівника юридичної особи.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 14.08.2020 №1062/20

8.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТАРКОМ ЕКОСЕРВІС”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ РИЛЄЄВА, БУДИНОК 10 А

Ідентифікаційний код: 38234621

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:       

        – документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутня копія диплома свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного   підрозділу   юридичної  особи, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);

        – довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій,   служби),   пов’язаних   з   обігом  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – довідка   про   проходження   наркологічного  огляду)  не відповідають вимогам пункту 6 Ліцензійних умов.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 14.08.2020 №1075/20

9.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЛЬТЕР ГРУПП”

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ ФАБРИЧНА, БУДИНОК 3/5

Ідентифікаційний код: 36962995

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

– документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутня копія диплома свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного   підрозділу   юридичної  особи, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);
         – відомості про стан матеріально-технічної бази   не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов   (сторінки   не  пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 14.08.2020 №1077/20

10.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КЛАРКС ТОРГ

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО НОВОМОСКОВСЬК, ВУЛИЦЯ ПАЛАНОЧНА, БУДИНОК 41, КВАРТИРА 75

Ідентифікаційний код: 42695703

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – у    відомостях   про   стан  матеріально-технічної бази в п. 3 відсутня матеріально-технічна база на види  господарської діяльності «виробництво», «виготовлення».
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 14.08.2020 №1067/20

11.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ” ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ.,  МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЛЕНСЬКА, БУДИНОК 45

Ідентифікаційний код: 26123237

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

– відомості про стан матеріально-технічної бази   не  відповідають  вимогам Ліцензійних   умов  (сторінки  не  пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не

скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 14.08.2020 №1063/20

12.  ЗАКАРПАТСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

Місцезнаходження:

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., МІСТО УЖГОРОД, ВУЛИЦЯ МИНАЙСЬКА, БУДИНОК 39

Ідентифікаційний код: 00698727

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 – в  заяві про отримання ліцензії зазначено місцезнаходження  філії чи  відокремлені підрозділи, які відсутні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відсутня дата підпису;
          – відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), в пункті 3 відсутні види господарської діяльності, які будуть провадитися на   об’єктах  та  в  приміщеннях.           

            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 17.08.2020 №1095

13.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МІЖНАРОДНА ІННОВАЦІЙНА КЛІНІКА”

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ПАВЛОГРАД, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА, БУДИНОК 243 А

Ідентифікаційний код: 39921142

Заява про  розширення провадження виду господарської діяльності залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

         – заява та документи, що додаються до заяви про розширення провадження виду господарської діяльності підписані особою, яка не має на це повноважень, надано не повний пакет документів, що додається до заяви про розширення провадження  виду господарської діяльності;

         – надано копію довідки про проходження наркологічного огляду.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 17.08.2020 №1094/20

14.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР”

Місцезнаходження:

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ  ЄРКИ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, БУДИНОК 47

Ідентифікаційний код: 32580463

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

          – в заяві   про отримання   ліцензії не   містяться   дані,  які обов’язково вносяться (не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання), невірно зазначено відомості щодо керівника суб’єкта господарювання;

         – не   надано  довідки   про  проходження  профілактичного наркологічного огляду на

Жукотанського О.В.;               

         – у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті  3 наявні розбіжності у видах   господарської діяльності із  заявою  про отримання ліцензії, відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «знищення» .
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 14.08.2020 №1089/20

Всього: 14

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку