Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 03.09.2020

Опубліковано 03.09.2020 о 16:24

Перелік суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОЛЕШКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” ОЛЕШКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ОЛЕШКІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ОЛЕШКИ, ВУЛИЦЯ СОФІЇВСЬКА, БУДИНОК 85

Ідентифікаційний код: 02004083

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
 –  у  пункті 3  відомостей  про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази) некоректно зазначено об’єкти та приміщення відповідно до видів господарської діяльності,
Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого   постановою    Кабінету  Міністрів    України     від    06.04.2016     №  282  (далі – Ліцензійні умови),   та    повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 31.08.2020 №1129/20

2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТРЕЙДАГРОПОСТАЧ-2015”

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ВЕЛИКА ДИМЕРКА, ВУЛИЦЯ РАДГОСПНА, ЮУДИНОК 2-Б

Ідентифікаційний код: 39521755

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

– відповідно до дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі –  дозвіл Національної поліції) та доданих докуметів в заяві про отримання ліцензії  зазначено не всі місця провадження господарської діяльності;       

– у відомостях про стан матеріально-технічної в пункті  3 назва об’єктів  та приміщень де провадиться господарська діяльність із зберігання підконтрольних речовин  не співпадає з дозволом Національної поліції, не  коректно зазначено назва об’єктів  та приміщень де провадиться господарська діяльність з обігу  рослин роду коноплі, відповідно  до видів господарської діяльност,  відповідно до пункту 22 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» вид госсподарської діяльності “збирання” відсутній.
 Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умовта  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 31.08.2020 №1130/20

3.  ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО “МЕЖИРІЦЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД” ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРМЕДПРОМ”

Місцезнаходження:

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., ГОЛОВАНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МЕЖИРІЧКА, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 00374999

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:     

– надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи підприємця, для зайняття діяльністю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та дозвіл Національної поліції);

– у заяві про отримання ліцензії не вірно зазначено орган ліцензування, не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію та види господарської діяльності відповідно до пункту 22 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію, не  відповідає  вимогам Ліцензійних умов (додаток 1), не   містяться   дані,  які обов’язково вносяться:  не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання відповідно до статті 11 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».
– у відомостях про стан матеріально-технічної бази не вірно зазначено орган ліцензування, в пункті 2 не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію та види господарської діяльності відповідно до пункту 22 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію,  в пункті  3 не  зазначено назва об’єктів  та приміщень де провадиться господарська діяльність з обігу  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно  до видів господарської діяльності, не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності).
 Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 31.08.2020 №1131/20

4.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛАГО”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, БУЛЬВАР ВЕРХОВНОЇ РАДИ, БУДИНОК 22

Ідентифікаційний код: 37035505

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:       

–  надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи підприємця, для зайняття діяльністю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,  дозвіл Національної поліції);

 – не надано  довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на Ельканову С.В;

– у заяві про отримання ліцензії не вірно зазначено орган ліцензування, місцезнаходження юридичної особи не співпадає в Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі- ЄДР), не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію та види господарської діяльності відповідно до пункту 22 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію, зазначено філії чи  відокремлені підрозділи, які відсутні в ЄДР;           

 – відомості про стан матеріально-технічної бази, не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності) та складені не за формою встановленою Ліцензійними умовами (додаток 3),  не вірно зазначено орган ліцензування, зазначене місцезнаходження юридичної особи не співпадає в ЄДР,  не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію та види господарської діяльності відповідно до пункту 22 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію,  в пункті  3 не  зазначено назва об’єктів  та приміщень де провадиться господарська діяльність з обігу  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно  до  видів   господарської  діяльності,  в пункті 4 не зазначенор спеціальність за освітою Бондаренко Ю.М.
 Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 31.08.2020 №1133/20

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СЛАВА”

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ВАСИЛЬКІВ, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, БУДИНОК 5

Ідентифікаційний код: 31292488

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:      

 – відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи,   фізичної   особи   підприємця,   для   зайняття  діяльністю у сфері обігу

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;         

– відомості про стан матеріально-технічної бази, не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності),  в пункті  3 назва об’єктів  та приміщень на використання прекурсорів не співпадає з дозволом Національної поліції.

Реєстраційний номер заяви від 01.09.2020 №1134/20

Всього: 5

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку