Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 10.09.2020

Опубліковано 10.09.2020 о 16:27

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “НОВГОРОДКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” НОВГОРОДКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження:

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., НОВГОРОДІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ НОВГОРОДКА, ВУЛИЦЯ КІРИВОРІЗЬКА, БУДИНОК 37

Ідентифікаційний код: 01995219

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
          –  відомості про відсутність у працівників не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних    речовин   і   прекурсорів,   у  тому   числі  вчинених  за межами України протерміновані на 

Носенко С.М.;
           Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого   постановою    Кабінету  Міністрів    України     від    06.04.2016     №  282  (далі – Ліцензійні умови),   та    повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 04.09.2020 №1141/20

2.  ФІРМА “ЛЮСТДОРФ” У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Місцезнаходження:

ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ІЛЛІНЦІ, ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 23063575

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:           

– у заяві про отримання ліцензщії та документах, що додаюься  до заяви про отримання ліцензії невірно зазначено орган ліцензування;

 – заява про отримання ліцензії не відповідає формі встановленій Ліцензійними умовами;

            – у заяві про отримання ліцензії та відомостях  про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази) юридична адреса  не відповідає Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі ЄДР),  відсутні списки та таблиці підконтрольних речовин на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію,
в пункті 3 “склад адміністративного виробничого комплексу” не погоджено дозволом Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі – дозвіл Національної поліції) на зберігання, відсутня матеріально-технічна база на “перевезення”;

          -відсутня довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних   речовин   і   прекурсорів   (далі – довідка про проходження наркологічного огляду) на Цимбалюк Ларису Валентинівну.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 07.09.2020 №1142/20

3.  БЕРДЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. БЕРДЯНСЬК, ВУЛ. КОНСУЛЬСЬКА, БУДИНОК 1-А

Ідентифікаційний код: 20490696

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

– у заяві про отримання ліцензії та  відомостях про стан матеріально-технічної бази відсутні списки та таблиці підконтрольних речовин, на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію;

– у  заяві   про  отримання ліцензії зазначено філію, інший відокремлений підрозділ, який відсутній в ЄДР;
            – у пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази  некоректно  зазначено об’єкти та приміщення відповідно до дозволу Національної поліції.

            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.      

Реєстраційний номер заяви від 08.09.2020 №1143/20

4.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР”

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ ОСТРОЗЬКОГО, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 01998124

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – дозволом    Національної    поліції    не    погоджено   обіг  психотропних речовин  і прекурсорів.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 09.09.2020 №1146/20

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТРЕЙДАГРОПОСТАЧ-2015”

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ВЕЛИКА ДИМЕРКА, ВУЛИЦЯ РАДГОСПНА, ЮУДИНОК 2-Б

Ідентифікаційний код: 39521755

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках);         

– у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті  3 назва об’єктів  та приміщень де провадиться господарська діяльність з зберігання підконтрольних речовин  не співпадає з дозволом Національної поліції, не  коректно зазначено назва об’єктів  та приміщень    де    провадиться    господарська    діяльність   з   обігу   рослин роду коноплі

відповідно  до видів господарської діяльності.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 09.09.2020 №1147/20

6.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР”

Місцезнаходження:

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ  ЄРКИ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, БУДИНОК 47

Ідентифікаційний код: 32580463

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:     

        – заява  про отримання ліцензії не  відповідає  вимогам Ліцензійних умов (додаток 1);
        – у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті  3 наявні розбіжності у видах   господарської   діяльност  між  заявою  про  отримання ліцензії та відомостями про стан матеріально-технічної бази.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умовта  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 09.09.2020 №1148/20

7.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОЛЕШКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” ОЛЕШКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ОЛЕШКІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ОЛЕШКИ, ВУЛИЦЯ СОФІЇВСЬКА, БУДИНОК 85

Ідентифікаційний код: 02004083

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

 – відомості про стан матеріально-технічної бази, не  відповідають  вимогам Ліцензійних   умов   (сторінки  не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності)).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 09.09.2020 №1149/20

8.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПРИЛУЦЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ” ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ПРИЛУКИ, ВУЛИЦЯ КОНСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОКМ 185

Ідентифікаційний код: 05483581

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– у заяві про отримання ліцензії не коректно зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від                 06.05.2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію;
         – у  відомостях про стан матеріально-технічної бази   в пункті 2 не коректно зазначені списки та таблиці підконтрольних  речовин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів,  психотропних речовин і прекурсорів» на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 09.09.2020 №1152/20

9.  ДЕРЖАВНЕ ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО “КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ”

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО КРИВИЙ РІГ, ПРОСПЕКТ МИРУ, БУДИНОК 15 А

Ідентифікаційний код: 00191017

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:      

– у заяві про отримання ліцензії   не   містяться   дані,  які обов’язково вносяться  (не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання);
           – у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті  3 наявні розбіжності у видах   господарської   діяльност  між  заявою  про  отримання ліцензії та відомостями про стан матеріально-технічної бази.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 09.09.2020 №1158/20

10.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФАСТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ “ФАСТІВВОДОКАНАЛ”

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ФАСТІВ, ВУЛИЦЯ КАЛИНОВА, БУДИНОК 15А

Ідентифікаційний код: 03346383

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках);
         – відомості про стан матеріально-технічної бази складені не за формою встановленою Ліцензійними умовами (додаток 3).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 09.09.2020 №1160/20

Всього: 10

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку