Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 01.10.2020

Опубліковано 01.10.2020 о 16:23

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРОЛІЯПРОДУКТ”

Місцезнаходження:

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ЗІНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ЗІНЬКІВ, ВУЛИЦЯ ПАРКОВА, БУДИНОК 146

Ідентифікаційний код: 00687267

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
           – в описі документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії не вірно зазначено орган ліцензування;

          – заява  про отримання ліцензії не  відповідає  вимогам Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого   постановою    Кабінету  Міністрів    України     від    06.04.2016     №  282  (далі  –  Ліцензійні   умови)   (додаток  1).      

Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов   та    повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 25.09.2020 №1193/20

2.  ДЕРЖАВНЕ ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО “КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ”

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО КРИВИЙ РІГ, ПРОСПЕКТ МИРУ, БУДИНОК 15 А

Ідентифікаційний код: 00191017

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – документи,  що   додаються  до  заяви  для  отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках).
Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов  та    повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 25.09.2020 №1194/20

3.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФАСТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ “ФАСТІВВОДОКАНАЛ”

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ФАСТІВ, ВУЛИЦЯ КАЛИНОВА, БУДИНОК 15А

Ідентифікаційний код: 03346383

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – заява  про отримання ліцензії не  відповідає  вимогам Ліцензійних умов (додаток 1) відсутня дата підпису;        

 – наявні розбіжності у пункті  3  відомостей про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність   персоналу   із   зазначенням   його освітнього і кваліфікаційного рівня  (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази)  між назвою об’єктів  та приміщень де провадиться господарська діяльність з зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та дозволом Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних     засобів,    психотропних    речовин   і   прекурсорів,   та    їх    відповідність встановленим вимогам (далі –  дозвіл Національної поліції).
           Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов  та    повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 25.09.2020 №1195/20

4.  ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ЯРМАРКОВА, БУДИНОК 51

Ідентифікаційний код: 00718967

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 – в заяві про отримання ліцензії зазначено філії чи  відокремлені підрозділи, які відсутні в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі- ЄДР), не зазначено адресу місця провадження господарської діяльності;

– надано копії довідок відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (далі – довідка про проходження наркологічного огляду) на співробітників;
 Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов  та    повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 25.09.2020 №1196/20

5.  ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПЛАТОНА МАЙБОРОДИ, БУДИНОК 19

Ідентифікаційний код: 37027405

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

           – опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії не відповідає встановленій формі Ліцензійних умов, відсутній орган ліцензування;
           – відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), в пункті 3 невірно зазначено вид   господарської діяльності “реалізація (відпуск), відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “знищення”.
 Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов  та    повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 28.09.2020 №1199/20

6.  БЕРДЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. БЕРДЯНСЬК, ВУЛ. КОНСУЛЬСЬКА, БУДИНОК 1-А

Ідентифікаційний код: 20490696

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

  – у заяві  про  отримання ліцензії  невірно зазначено списки і таблиці наркотичних

засобів, психотропних речовин і прекурсорів.          

  – у відомостях про стан матеріально-технічної бази не зазначені списки та таблиці, види господарської діяльності, на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію,  в пункті 3  не зазначені об’єкти та приміщення, де провадиться господарська діяльність   із   зберігання   наркотичних  засобів,  психотропних   речовин  і  прекурсорів,  які    погоджені дозволом Національної поліції.
Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов  та    повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 28.09.2020 №1200/20

7.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД”

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО КАМ’ЯНСЬКЕ, ВУЛИЦЯ КОЛЕУСІВСЬКА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 05393085

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті 3  відсутня матеріально-технічна   база   на   вид   господарської  діяльності «перевезення».

 Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов  та    повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 29.09.2020 №1202/20

8.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДРУЖКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ”

Місцезнаходження:

ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДРУЖКІВКА, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, БУДИНОК 3

Ідентифікаційний код: 00191052

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– надано не повний пакет документів, що додається до заяви про розширення провадження виду господарської діяльності (відсутні довідки про проходження наркологічного огляду та відомості про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України);

 – в заяві на розширення провадження виду господарської діяльності відсутня інформація щодо місцезнаходження су’бєкта господарювання, відсутня дата підпису;
 – у  відомостях  про   стан  матеріально-технічної  бази  відсутній  підпис  керівника юридичної особи та дата складання.
 Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов  та    повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 29.09.2020 №1203/20

9.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ”

Місцезнаходження:

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІЖИН, ВУЛИЦЯ ПРИЛУЦЬКА, БУДИНОК 2

Ідентифікаційний код: 00373942

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           –  надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутні відомості про наявність дозволу Національної поліції, відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках).
 Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов  та    повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 29.09.2020 №1204/20

10.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР “ЕДЕЛЬВЕЙС”

Місцезнаходження:

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО МИКОЛАЇВ, ПРОСПЕКТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ, БУДИНОК 93/4

Ідентифікаційний код: 43056884

             Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – довідка   про  проходження  наркологічного огляду та відомості про несудимість на Наточнія Ю.В. протерміновано
          – відомості про стан    матеріально-технічної    бази   суб’єкта    господарювання,   не  відповідають    вимогам   Ліцензійних   умов   (сторінки  не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності).
 Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов  та    повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 30.09.2020 №1205/20

11.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. КИЄВА” ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, БУДИНОК 39/1

Ідентифікаційний код: 01994095

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          -відсутні відомості про наявність дозволу Національної поліції.
Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов  та    повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 01.10.2020 №1206/20

Всього: 11

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку