Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 22.10.2020

Опубліковано 23.10.2020 о 10:43

Перелік суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕПІОНА-МЕД”

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, БУДИНОК 248

Ідентифікаційний код: 43662574

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон’) у зв’язку з тим, що:
– у заяві про отримання ліцензії невірно зазначено ідентифікаційний код юридичної особи;
– в пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі- відомості про стан матеріально-технічної бази) невірно зазначено найменування юридичної особи,  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “використання” та “реалізація (відпуск)”.
 Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого   постановою    Кабінету  Міністрів    України     від    06.04.2016     №  282  (далі – Ліцензійні умови),   та    повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 20.10.2020 №1227/20

2.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА”

Місцезнаходження:

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВЕЛИКІ ГАЇ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, БУДИНОК 180

Ідентифікаційний код: 03369177

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:           

– відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені   печаткою   суб’єкта   господарювання  (за наявності),  в  пункті 3 найменування об’єктів та приміщень зазначена некоректна інформація.
Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 20.10.2020 №1228/20

3.  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ АНТЕННА, БУДИНОК 10

Ідентифікаційний код: 04725958

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
-документи,   що   додаються  до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках).
 Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 20.10.2020 №1229/20

4.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “УКРЕКОПРОМ”

Місцезнаходження:

ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ КОМІТЕТСЬКА, БУДИНОК 14, КОРПУС А

Ідентифікаційний код: 39624900

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

 – відсутні відомості про дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі – дозвіл Національної поліції);

-документи , що додаються до  заяви про отримання ліцензії  подані не в повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної   особи,   фізичної   особи   підприємця,  для  зайняття  діяльністю у сфері обігу ркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів);
-надано копії довідок відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – довідка про проходження наркологічного огляду);

-у п.  3    відомостей    про     стан     матеріально-технічної      бази        відсутня  матеріально-технічна база на вид діяльності “перевезення”.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 21.10.2020 №1230/20

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГПЛ”

Місцезнаходження:

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., МІСТО  ПОЛТАВА, ВУЛИЦЯ ПОЛОВКИ, БУДИНОК 70

Ідентифікаційний код: 33190684

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

– документи , що додаються до  заяви про отримання ліцензії  подані не в повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної   особи,   фізичної   особи   підприємця,  для  зайняття  діяльністю у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів);
          – у відомостях про стан матеріально-технічної бази  в пункті 4 персонал ліцензіата повинен налічувати не менше 25 відсотків працівників, які мають перший рівень (бакалавр), другий рівень (магістр) вищої освіти за основними напрямами діяльності ліцензіата.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 21.10.2020 №1232/20

6.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ” ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, БУДИНОК 72

Ідентифікаційний код: 05416248

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

– відсутні відомості про дозвіл Національної поліції;

–  у заяві про отримання ліцензії відсутні дані, які обов’язково вносяться (не зазначено місцезнаходження юридичної особи, не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних  речовин  і прекурсорів» на які суб’єкт   господарювання  має  намір
отримати ліцензію, не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого підрозділу   у   суб’єкта    господарювання     відповідно   до статті 11 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»       

– у відомостях про стан матервально-технічної бази у п.2 не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних  речовин  і прекурсорів» на які суб’єкт   господарювання  має  намір
отримати ліцензію, у п. 3 повністю відсутня матеріально-технічна база для здійнення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;        

  – надано копії довідок про проходження наркологічного огляду.
 Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 21.10.2020 №1233/20

7.  ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ЯРМАРКОВА, БУДИНОК 51

Ідентифікаційний код: 00718967

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
 – у заяві про отримання ліцензії зазначено  філію чи  відокремлений підрозділ, який відсутній в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;  

 – документи , що додаються до  заяви про отримання ліцензії  подані не в повному обсязі (відсутні довідки про проходження  наркологічного огляду на співробітників, опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії);
Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 21.10.2020 №1234/20

Всього: 7

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку