Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 03.12.2020

Опубліковано 04.12.2020 о 13:47

  Перелік     

 суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій

на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ХАРКІВВОДОКАНАЛ”

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 2

Ідентифікаційний код: 03361715

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі ‘Закон’) у зв’язку з тим, що:
          –  документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не в повному обсязі (відсутні  відомості про наявність  дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин  і  прекурсорів, та  їх  відповідність  встановленим вимогам  (далі –

дозвіл Національної поліції);
           Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого   постановою    Кабінету  Міністрів    України     від    06.04.2016     №  282  (далі – Ліцензійні умови),   та    повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.11.2020 №1312/20

2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НІР”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 50

Ідентифікаційний код: 19130596

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

    – надано копії довідок відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – довідка про проходження наркологічного огляду);

– в заяві про отримання ліцензії не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (далі –  Перелік), на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію; зазначено філії чи  відокремлені підрозділи, які відсутні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР);
          – у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази)  в пункті 2 не зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин відповідно до Переліку, в пункті  3 назва об’єктів  та приміщень, де провадиться господарська діяльність з зберігання підконтрольних речовин  не співпадає з дозволом Національної поліції.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.11.2020 №1310/20

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЛЬТЕР ГРУПП”

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ ФАБРИЧНА, БУДИНОК 3/5

Ідентифікаційний код: 36962995

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            –  при розширенні видів господарської діяльності подається заява про розширення видів провадження господарської діяльності;
           – у відомостях про стан матеріально-технічної бази відсутня дата складання,
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умовта  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 27.11.2020 №1317/20

4.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТЕРРАФУД” (ТОВ “ТЕРРАФУД”)

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНОГІРСЬКА, БУДИНОК 8

Ідентифікаційний код: 36867724

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

 – у заяві про отримання ліцензії відсутні дані, які обов’язково вносяться до неї  (не зазначені філії та відокремленого підрозділи, які наявні в ЄДР);

          – документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не в повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);

       – сертифікат про проходження  наркологічного огляду на співробітника Ганецьку А.С.  протермінований;
        – у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті 3 відсутнє найменування  філії (відокремленого підрозділу), які наявні в ЄДР, назва об’єктів  та приміщень на зберігання  прекурсорів  не співпадає з дозволом Національної поліції, в пункті 4 відсутні ініціали (по-батькові) Козинської В.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 27.11.2020 №1318/20

5.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР №3”

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ЗМІЇВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ЗМІЇВ, ВУЛИЦЯ ТАРАНІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 70

Ідентифікаційний код: 24342780

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– заява   про   отримання   ліцензії  та  відомості про стан матеріально-технічної бази

підписані особою, яка не має на це повноважень;         

           – в пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази види господарської діяльності не відповідають зазначеним об’єктам та приміщенням, зазначені не всі об’єкти та приміщення, де провадиться господарська   діяльність   із   зберігання   наркотичних   засобів,  психотропних   речовин і прекурсорів, які погоджені дозволом Національної поліції.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 30.11.2020 №1321/20

6.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РОССА”

Місцезнаходження:

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ЛАНОВЕЦЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ЛАНІВЦІ, ВУЛИЦЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКА, БУДИНОК 49

Ідентифікаційний код: 31273575

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

 – опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії  та   відомості   про   стан матеріально-технічної бази не відповідають формі, встановленій Ліцензійними умовами;
        – в пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази найменування суб’єкта господарювання   не   відповідає   ЄДР,   види   господарської    діяльності  не  відповідають зазначеним об’єктам та приміщенням.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 30.11.2020 №1323/20

7.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СУМИТЕПЛОЕНЕРГО”

Місцезнаходження:

СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО СУМИ, ВУЛИЦЯ ДРУГА ЗАЛІЗНИЧНА, БУДИНОК 10

Ідентифікаційний код: 33698892

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

 – відомості  про  відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинених за межами України на співробітників протерміновані.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 01.12.2020 №1327/20

8.  ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ ІМЕНІ Л.Т. МАЛОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ”

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ ЛЮБОВІ МАЛОЇ, БУДИНОК 2 А

Ідентифікаційний код: 04528465

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті 3 некоректно зазначено об’єкти та приміщення відповідно до видів господарської діяльності
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 01.12.2020 №1332/20

9.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АВТОРСЬКА СТОМАТОЛОГІЯ”

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, БУДИНОК 23, КВАРТИРА 43

Ідентифікаційний код: 32712727

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

– у заяві про отримання ліцензії  та документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії   зазначене місцезнаходження юридичної особи не співпадає в ЄДР.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 01.12.2020 №1335/20

10.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КЛІНІКА ПРОФЕСОРА ЗАБЛОЦЬКОГО”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ  НОВОГОСПІТАЛЬНА, БУДИНОК 5

Ідентифікаційний код: 36424107

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – довідка   про   проходження    наркологічного огляду на співробітника Леус О.С. не відповідає вимогам пункту 6  Ліцензійних умов.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 01.12.2020 №1334/20

11.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН”

Місцезнаходження:

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., МІСТО МАЛИН, ВУЛ. ПРИХОДЬКА, БУДИНОК 66

Ідентифікаційний код: 00278735

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

 – документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не в повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної   особи   для   зайняття  діяльністю  з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);       

          – відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов   (сторінки   не   пронумеровані,  не   прошиті,  не   засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 02.12.2020 №1338/20

12.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АВДІЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ” АВДІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО АВДІЇВКА, ВУЛИЦЯ КОМУНАЛЬНА, БУДИНОК 16

Ідентифікаційний код: 05493065

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:       

  – заява про отримання ліцензії та відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають формі  встановленій Ліцензійними умовами,  відсутня дата складання, найменування юридичної особи не відповідає ЄДР;

– заява про отримання ліцензії не містить даних, які обов’язково вносяться до неї (назва посади, прізвище, ініціали керівника юридичної особи, не зазначено наявність чи відсутність філії та відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання).
          – у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті 3  зазначені не всі об’єкти та приміщення, де провадиться господарська діяльність із зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які погоджені дозволом Національної поліції.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 02.12.2020 №1340/20

13.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТЕРМІНЕРАЛБІЛДІНГ”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОГОЛІВСЬКА, 39А

Ідентифікаційний код: 35561841

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – довідка   про   проходження   наркологічного огляду на Цуканова Є.О. не відповідає вимогам пункту 6 Ліцензійних умов .
          Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 02.12.2020 №1342/20

14.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЕЛЕКТРОГАЗОХІМ”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 159

Ідентифікаційний код: 22942814

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – документи,   що  додаються   до  заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках;
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 02.12.2020 №1343/20

Всього: 14

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку