Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 10.12.2020

Опубліковано 11.12.2020 о 12:02

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛАНЦЕТ ХХІ СТОРІЧЧЯ”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 11

Ідентифікаційний код: 36927275

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
           – у заяві про отримання ліцензії та описі документів невірно зазначено орган ліцензування;

          – у заяві про отримання ліцензії відсутня інформація, яка обов’язково вноситься до неї (відсутня адреса місцезнаходження суб’єкта господарювання); невірно зазначена організаційно-правова форма; місце провадження господарської діяльності не погоджено дозволом Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі – дозвіл Національної поліції);
         – відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази) не відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого   постановою    Кабінету  Міністрів    України     від    06.04.2016     №  282  (далі – Ліцензійні умови)  (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності);  в пункті 2 відсутні списки і таблиці наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів;  наявна розбіжність у видах діяльності між заявою про отримання ліцензії та відомостями про стан матеріально-технічної бази; “кабінет головної медичної сестри” не погоджено дозволом Національної поліції на “зберігання”; відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “перевезення”, “знищення”; у пункті 4 відсутні реквізити наказу, відповідно до якого особи будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом підконтрольних речовин;

         – документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не в повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);

– надано копії довідок відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – довідка про проходження наркологічного огляду).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 07.12.2020 №1352/20

2.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС”

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ДІАГОНАЛЬНА, БУДИНОК 2

Ідентифікаційний код: 00293255

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– у описі документів, що додаються зо заяви про отримання ліцензії, заяві про отримання ліцензії та відомостях про стан матеріально-технічної бази не вірно зазначений орган ліцензування; 

– у заяві про отримання ліцензії відсутні дані, які обов’язково вносяться   до   неї  (не    зазначене    місцезнаходження      юридичної    особи,     відсутній ідентифікаційний  код );
         – відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають формі встановленій Ліцензійними умовами (додаток 3),  не відповідають вимогам Ліцензійних умов  (сторінки   не   пронумеровані,   не   прошиті,  не   засвідчені   підписом   та   не   скріплені   печаткою суб’єкта господарювання (за наявності).
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 09.12.2020 №1355/20

3.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ”

Місцезнаходження:

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., МІСТО ПОЛТАВА, ВУЛИЦЯ ЦІОЛКОВСЬКОГО, БУДИНОК 34

Ідентифікаційний код: 33804724

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – заява  про отримання ліцензії складена не за формою встановленою Ліцензійними умовами, відсутня адреса місцезнаходження юридичної особи;
         – довідки про проходження наркологічного огляду не відповідають п.6 Ліцензійних умов.

– документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не в повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної   особи   для   зайняття    діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних

речовин і прекурсорів, що ліцензується).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 09.12.2020 №1358/20

4.  ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

Місцезнаходження:

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІГІВ,  ВУЛИЦЯ СТЕПАНА РАЗІНА, БУДИНОК 19

Ідентифікаційний код: 25575078

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

– у заяві   про отримання   ліцензії не   містяться   дані,  які обов’язково вносяться:  не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання, не зазначені списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Переліку на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію;
        – у відомостях про стан матеріально-технічної бази  в пункті 2 не зазначені списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку   наркотичних   засобів,  психотропних речовин і прекурсорів» (далі – Перелік).
          Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 09.12.2020 №1370/20

5.  ВОЛИНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

Місцезнаходження:

ВОЛИНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУЦЬК, ВУЛИЦЯ ВИННИЧЕНКА, БУДИНОК 43

Ідентифікаційний код: 25574908

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

– заява  про отримання ліцензії не відповідає формі затвердженій Ліцензійними умовами  (додаток 1), не зазначено ідентифікаційний код юридичної особи, не зазначені списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до Переліку, на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію;
         – у відомостях про стан матеріально-технічної бази  в пункті 2 не зазначені списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Переліку.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 09.12.2020 №1371/20

6.  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТАВРІЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ”

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., МІСТО ХЕРСОН, ВУЛИЦЯ АДМІРАЛА МАКАРОВА, БУДИНОК 203

Ідентифікаційний код: 32702078

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону

у зв’язку з тим, що:      

          – відсутні відомості щодо  не знятої чи не погашеної судимості та довідки про проходження наркологічного огляду на співробітника Цисельську А.І.;
          – відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня   складені не за формою, встановленою Ліцензійними умовами (додаток 3).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 09.12.2020 №1372/20

7.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВ’Я”

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ,  ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК  13

Ідентифікаційний код: 32564897

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– в заяві   про отримання   ліцензії не   містяться   дані,  які обов’язково вносяться до неї  (не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання) некоректно зазначені списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Переліку, на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію ;

– у дозволі Національної поліції некоректно зазначено списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Переліку;

– довідки  про проходження наркологічного огляду на співробітників, не відповідають  вимогам пункту 6  Ліцензійних умов;      

           – у    відомостях   про   стан   матеріально-технічної    в пункті 2 не коректно зазначені списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Переліку.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 09.12.2020 №1377/20

8.  ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ,ВУЛИЦЯ АВАЛІАНІ, БУДИНОК 19-А

Ідентифікаційний код: 25573056

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – у заяві про отримання ліцензії не зазначені списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Переліку, на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію, зазначено філії чи  відокремлені підрозділи, які відсутні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,  не зазначено всі адреси місць провадження господарської діяльності;
          – у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті 2 не зазначені списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Переліку.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 09.12.2020 №1378/20

Всього: 8

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку