Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 24.12.2020

Опубліковано 28.12.2020 о 11:50

Перелік

  суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання  ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

Місцезнаходження:

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА БУДНОГО, БУДИНОК 48

Ідентифікаційний код: 24524727

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
           – у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази) у п. 3 відсутня матеріально-технічна базана вид господарської діяльності “виготовлення”.

           Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого   постановою    Кабінету  Міністрів    України     від    06.04.2016     №  282  (далі – Ліцензійні умови),   та    повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 18.12.2020 №1413/20

2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НІР”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 50

Ідентифікаційний код: 19130596

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:      

– довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі довідка про проходження наркологічного огляду) на співробітників не відповідають вимогам пункту 6 Ліцензійних умов;

        – відомості про стан матеріально-технічної, не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов   (сторінки   не   пронумеровані,  не  прошиті,  не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 18.12.2020 №1420/20

3.  ПОПІЛЬНЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №58

Місцезнаходження:

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., СМТ. ПОПІЛЬНЯ, ВУЛИЦЯ РОМАНА ЩЕРБАТЮКА, БУДИНОК 5

Ідентифікаційний код: 01977010

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:       

– найменування юридичної особи у заяві про отримання ліцензії та документах що додаються до неї (відомості про стан матеріально-технічної бази та дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі – дозвіл Національної поліції) не відповідає Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі- ЄДР);

– список I таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, (далі – Перелік), не погоджено дозволом Національної поліції;
           – в пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази зазначено вид господарської діяльності «використання», який відсутній   в   заяві   про   отримання   ліцензії, на провадження  якого ліцензіат має намір отримати ліцензію.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 21.12.2020 №1421/20

4.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ІВАНА КОЖЕДУБА, БУДИНОК 361

Ідентифікаційний код: 30664834

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – в заяві про отримання ліцензії та описі документів, що додаються до заяви не вірно зазначено орган ліцензування.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 22.12.2020 №1424/20

5.  ЗАКАРПАТСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

Місцезнаходження:

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., МІСТО УЖГОРОД,  СЛОВ’ЯНСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 25

Ідентифікаційний код: 25575144

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           –  заява    про   отримання ліцензії  підписана особою, яка не має на це повноважень,  відсутня дата підпису;
           – відомості  про  стан матеріально-технічної бази підписані особою, яка не має на це повноважень,  відсутня  дата   складання,  в пункті 3 відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «виготовлення».
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 22.12.2020 №1428/20

6.  ПОЛТАВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

Місцезнаходження:

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., МІСТО ПОЛТАВА , ПРОВУЛОК РИБАЛЬСЬКИЙ,  БУДИНОК 8

Ідентифікаційний код: 25574067

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 –  у відомостях про стан матеріально-технічної в пункті 3 зазначений вид господарської діяльності «дослідження», який не підлягає ліцензуванню відповідно Закону України «Про ліцензування   видів  господарської   діяльності».
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 22.12.2020 №1429/20

7.  ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

Місцезнаходження:

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ.МІСТО ЧЕРНІВЦІ,  ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, БУДИНОК 77 Д

Ідентифікаційний код: 25575279

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:       

   – дозволом Національної поліції не погоджено наркотичні засоби та психотропні речовини таблиці І Переліку;

– надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи підприємця, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів);          

            – відомості про стан матеріально-технічної бази, не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності);

            – наявні розбіжності у видах господарської діяльності та списках та таблицях наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів між заявою про отримання ліцензії та відомостями про стан матеріально-технічної бази, в пункті 3  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «виготовлення».
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 22.12.2020 №1431/20

8.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “Д-МІКС”

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ХИЛЬЧИЦІ, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, БУДИНОК 14

Ідентифікаційний код: 36918050

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – в заяві про отримання ліцензії невірно зазначені списки прекурсорів відповідно до Переліку;          

– відомості про стан матеріально-технічної бази, не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), в пункті 2 не  зазначені списки прекурсорів відповідно до Переліку, в пункті  3 назва об’єктів  та приміщень, де провадиться господарська діяльність із зберігання прекурсорів не співпадає з дозволом Національної поліції,  не зазначено види діяльності відповідно до об’єктів  та  приміщень
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 22.12.2020 №1432/20

9.  ОДЕСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

Місцезнаходження:

ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ПРОХОРОВСЬКА, БУДИНОК 35

Ідентифікаційний код: 25574222

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – місцезнаходження юридичної особи  не відповідає ЄДР;
         – в  пункті  3 відомостей  про стан матеріально-технічної бази   відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «виготовлення».
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 23.12.2020 №1435/20

10.  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

Місцезнаходження:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА , БУДИНОК 12

Ідентифікаційний код: 25575309

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – заява   про   отримання   ліцензії   не   відповідає формі, встановленій Ліцензійними умовами, організаційно-правова форма не відповідає ЄДР, місцезнаходження юридичної особи, зазначене в заяві про отримання ліцензії не відповідає ЄДР;

– в дозволі Національної поліції найменування юридичної особи не відповідає ЄДР;

– наявні   розбіжності  між  заявою  про  отримання  ліцензії та відомостями про стан матеріально-технічної     бази     у    видах    господарської     діяльності,    на    які    суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію;          

– в пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази види господарської діяльності, які має намір проводити суб’єкт господарювання,  не відповідають зазначеним об’єктам   та   приміщенням,   відсутня   матеріально-технічна   база  на  вид  господарської

діяльності «виготовлення».
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 23.12.2020 №1438/20

11.  ЛЬВІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ КОНЮШИННА, БУДИНОК 24

Ідентифікаційний код: 28875150

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – в заяві про отримання ліцензії місцезнаходження юридичної особи  та організаційно-правова форма не відповідають ЄДР.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 23.12.2020 №1439/20

12.  ВІННИЦЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

Місцезнаходження:

ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ВІННИЦЯ, ВУЛИЦЯ В.ПОРИКА, БУДИНОК 8

Ідентифікаційний код: 24525055

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – місцезнаходження юридичної особи, зазначене у поданих документах  не відповідає ЄДР;

         – заява про отримання ліцензії та відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають формі встановленій Ліцензійними умовами.
          – в пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази некоректно зазначено найменування суб’єкта господарювання;

          – відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної   особи   для   зайняття  діяльністю  з  обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 23.12.2020 №1440/20

13.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛІКАРНЯ ЕКСПЕРТ”

Місцезнаходження:

РІВНЕНСЬКА ОБЛ., МІСТО РІВНЕ, ВУЛИЦЯ ПЛАСТОВА, БУДИНОК 16/1

Ідентифікаційний код: 43709072

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – довідка про проходження профілактичного наркологічного огляду  не відповідає вимогам пункту 6 Ліцензійних умов.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 23.12.2020 №1441/20

Всього: 13

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку