Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 30.12.2020

Опубліковано 30.12.2020 о 16:11

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ – ПІДПРИЄМСТВО “ІЗУМРУД ЛТД”

Місцезнаходження:

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. МІСТО КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ЛІЗИ ЧАЙКІНОЇ, БУДИНОК 37

Ідентифікаційний код: 13931059

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України  «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
           – заява про отримання ліцензії та відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази) не відповідають формі, встановленій Ліцензійними умовами провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого   постановою    Кабінету  Міністрів    України     від    06.04.2016     №  282  (далі – Ліцензійні умови) ;

– відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;

 – відсутні відомості про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України (далі – довідки про несудимість) на Красницьку В.Е.; Хоменко Т.О.;

– довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів   (далі – довідка  про  проходження  наркологічного  огляду)  на Семко Н.А. не відповідає пункту 6 Ліцензійних умов.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 28.12.2020 №1453/20

2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТЕРБІОМЕД”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВОЗДВИЖЕНСЬКА, БУДИНОК 10-А

Ідентифікаційний код: 30437752

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

 – у заяві про отримання ліцензії місцезнаходження юридичної особи не відповідає Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР);

 – в пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутня матеріально-технічна база на види господарської діяльності “перевезення”, “реалізація(відпуск)”.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 28.12.2020 №1454/20

3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР” ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА , БУДИНОК 13

Ідентифікаційний код: 02004611

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

  – наявні    розбіжності у видах господарської діяльності між заявою про отримання ліцензії та відомостями про стан матеріально-технічної бази.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 29.12.2020 №1463/20

4.  ВОЛИНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

Місцезнаходження:

ВОЛИНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУЦЬК, ВУЛИЦЯ ВИННИЧЕНКА, БУДИНОК 43

Ідентифікаційний код: 25574908

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – в заяві про отримання ліцензії відсутня дата підпису, не коректно зазначені списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;        

– у відомостях про стан матеріально-технічної в пункті 2 не коректно зазначені списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів,  в пункті 3  відсутня     матеріально-технічна    база   на вид господарської діяльності «виготовлення» , відсутня дата складання.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 29.12.2020 №1457/20

5.  ХЕРСОНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., МІСТО ХЕРСОН,  МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 28 А

Ідентифікаційний код: 25574185

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – у  заяві  про отримання  ліцензії  не зазначено місцезнаходження юридичної особи, не вірно зазначена організаційно-правова форма.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 29.12.2020 №1456/20

6.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «РІШОН»

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ПІЩАНА, БУДИНОК 11

Ідентифікаційний код: 43874316

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 – у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті  3 назва об’єктів  та приміщень де провадиться господарська діяльність з зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів  не співпадає з дозволом Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин     і   прекурсорів,  та    їх   відповідність    встановленим    вимогам   (далі – дозвіл Національної поліції), відсутній підпис керівника юридичної особи.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 29.12.2020 №1458/20

7.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ” НАУКОВО – ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ” ВІЛАРУС”

Місцезнаходження:

ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЛАДИЖИН, ВУЛИЦЯ ХЛІБОЗАВОДСЬКА, БУДИНОК 27

Ідентифікаційний код: 34261300

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:       

   – відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;

           – в заяві про отримання ліцензії не зазначено місцезнаходження юридичної особи, не зазначені списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію ,   не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання;
          – відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), в пункті 2 не зазначені списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Переліку ,  в пункті  3 не чітко зазначені назви об’єктів  та приміщень де провадиться господарська діяльність з обігу підконтрольних речовин  відповідно до Дозволу Національної поліції, відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «перевезення».
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 29.12.2020 №1461/20

8.  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ “НАСОСЕНЕРГОМАШ” (

Місцезнаходження:

СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО СУМИ, ПЛОЩА ПРИВОКЗАЛЬНА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 05785448

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 – документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії надані не в повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 29.12.2020 №1460/20

9.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДКП” ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА”

Місцезнаходження:

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., МІСТО ЖИТОМИР, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВСЬКА, БУДИНОК 5

Ідентифікаційний код: 32744083

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

  – заява про отримання ліцензії оформлена із порушенням вимог Закону (наявна діюча ліцензія до 08.09.2021, уразі наміру ліцензіата  розширити провадження виду господарської   діяльності   він   подає   до органу ліцензування заяву про розширення виду госпорарської діяльності).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 29.12.2020 №1462/20

10.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СІЛІЦЕЯ”

Місцезнаходження:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ШЕПЕТІВКА, ПРОСПЕКТ МИРУ, БУДИНОК 14Д

Ідентифікаційний код: 35479197

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– в заяві про отримання ліцензії не  зазначено орган ліцензування, не зазначені списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію , не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання, зазначено не всі адреси місць провадження господарської діяльності відповідно до дозволу Національної поліції;
          – у відомостях про стан матеріально-технічної бази не  зазначено орган ліцензування, в пункті 2 не зазначені списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770  «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію та види господарської діяльності відповідно до пункту 22 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію, в пункті 3 зазначено не всі адреси місць провадження діяльності ,  не коректно  зазначені назва об’єктів  та приміщень де провадиться господарська діяльність з обігу  наркотичних засобів, психотропних речовин  відповідно  до видів господарської діяльності, вид господарської діяльності “транспортування” не ліцензується відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 29.12.2020 №1466/20

Всього: 10

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку