Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 14.01.2021

Опубліковано 15.01.2021 о 09:35

Перелік 

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛУЦЕНКО ПОЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ, БУДИНОК 2- Б, КВАРТИРА 239

Ідентифікаційний код: 2847418069

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
           – надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії відповідно до пункту 6 Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого   постановою    Кабінету  Міністрів    України     від    06.04.2016     №  282  (далі – Ліцензійні умови);

– в заяві   про отримання   ліцензії не   містить   даних,  які обов’язково вносяться до неї   (не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання, поточний рахунок,  не вірно зазначена організаційно-правова форма;
        – відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази), не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не   пронумеровані,  не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 06.01.2021 №6/21

2.  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ”

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ПІВДЕННЕ ШОСЕ, БУДИНОК 15

Ідентифікаційний код: 00194122

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

– документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутня довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності    (робіт,   професій,    служби),    пов’язаних   з   обігом   наркотичних    засобів, психотропних   речовин   і   прекурсорів  (далі –  довідка  про проходження наркологічного огляду) на Тітову М.А.)
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 06.01.2021 №7/21

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГЕНЕРОУЗ ЛЕНД

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИРНОГО ПАНАСА, БУДИНОК 11, ОФІС 1/12

Ідентифікаційний код: 43798555

           Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:     

          – в заяві про отримання ліцензії не вірно зазначені види господарської діяльності відсутні списки і таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на які суб’єкт   господарювання   має   намір   отримати   ліцензію,   зазначені  не  всі адреси місць  провадження господарської діяльності;          

         – у відомостях про стан матеріально-технічної бази не вірно зазначені види господарської діяльності відлсутні списки і таблиці наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів, на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію, зазначені не всі адреси місць провадження господарської діяльності

          –  надано копії документів,  що підтверджують право користування, субаренди на об’єкти, на яких провадиться господарська діяльність з культивування   рослин,  включених  до списку № 3 таблиці I переліку на  земельні ділянки на 276,91га,  що не співпадає з дозволом  Національної поліції  (282, 5731 га).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 06.01.2021 №11/21

4.  ФІЗИЧНА ОСОБА- ПІДПРИЄМЕЦЬ ФЕЦИЧ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ ГОРСЬКОЇ А., БУДИНОК 3, КВАРТИРА 9

Ідентифікаційний код: 3005811557

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

 – у дозволі Національної поліції адреса місцезнаходження  здобувача ліцензії не відповідає Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР);

– у заяві про отримання ліцензії та відомостях про стан матеріально-технічної бази некоректно    зазначено   види   господарської   діяльності,   списки  і таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 11.01.2021 №12/21

5.  ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОБІРНОГО КОНТРОЛЮ

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, БУДИНОК 94 К

Ідентифікаційний код: 32987864

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:           

– заява   про    отримання   ліцензії   не  відповідає формі встановленій Ліцензійними умовами  (відсутні відомості про керівника  юридичної особи);
          – в   пункті   3 відомостей “вимірювальна лабораторія Дніпропетровського КППК” не погоджена дозволом Національної поліції на вид господарської діяльності “зберігання”.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 11.01.2021 №14/21

6.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №3 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА”

Місцезнаходження:

М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, БУДИНОК 31

Ідентифікаційний код: 26189130

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:           

– в заяві про отримання ліцензії зазначено філії та відокремлені підрозділи у суб’єкта господарювання, які відсутні в ЄДР,  адреса  місця  провадження  господарської діяльності не погоджена дозволом Національної поліції.
            – в пункті 3 відомостей  про стан матеріально-технічної бази зазначена адреса місця провадження    господарської   діяльності   не   погоджена  дозволом Національної поліції; відсутня дата складання.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 11.01.2021 №15/21

7.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДПРОФЦЕНТР”

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ ОГОРОДНЯ, БУДИНОК 17

Ідентифікаційний код: 43239066

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 – у відомостях про стан матеріально-технічної бази відсутній підпис здобувача ліцензії, в п 3  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “використання”.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 11.01.2021 №16/21

8.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МІСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ № 1” ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРОВУЛОК МОНАСТИРСЬКИЙ, БУДИНОК 3

Ідентифікаційний код: 05497241

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

           – документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках;

          – в заяві про отримання ліцензії та відомостях про стан матеріально-технічної бази  місцезнаходження юридичної особи не відповідає ЄДР;

          – в пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази некоректно зазначено матеріально-технічну базу на види господарської діяльності, відсутня матеріально-технічна база на “використання”;

           – відсутня довідка про проходження наркологічного огляду на  Кащук О.Л.
          Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 11.01.2021 №18/21

9.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РОССА”

Місцезнаходження:

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ЛАНОВЕЦЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ЛАНІВЦІ, ВУЛИЦЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКА, БУДИНОК 49

Ідентифікаційний код: 31273575

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – в пункті 3 відомостей    найменування   суб’єкта господарювання не відповідає ЄДР, види   господарської   діяльності,   які  має  намір   проводити суб’єкт господарювання,  не відповідають зазначеним об’єктам та приміщенням.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 11.01.2021 №19/21

10.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СІЛІЦЕЯ”

Місцезнаходження:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ШЕПЕТІВКА, ПРОСПЕКТ МИРУ, БУДИНОК 14Д

Ідентифікаційний код: 35479197

             Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:       

            – у  заяві про отримання ліцензії зазначені не всі адреси місць провадження господарської діяльності відповідно до відомостей про стан матеріально-технічної бази;

         – в дозволі Національної поліції місцезнаходження юридичної особи не співпадає з ЄДР;
          – у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті 2 не зазначені списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно Переліку затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770,   на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію, та види господарської діяльності відповідно Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», в пункті 3   не чітко   зазначені місцезнаходження та назва об’єктів  та приміщень, де провадиться господарська   діяльність   з  обігу  наркотичних засобів, психотропних речовин  відповідно до видів господарської діяльності.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 12.01.2021 №21/21

11.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “БЕРЕЗАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” БЕРЕЗАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ БЕРЕЗАНКА, ВУЛИЦЯ МЕДИЧНА, БУДИНОК 6

Ідентифікаційний код: 01998360

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

 – наявні розбіжності між відомостями про стан матеріально-технічної бази та довідками  про проходження наркологічного огляду на співробітника Герасимову А.С. та відомості щодо  не знятої чи не погашеної судимості Пузирнікову Н.С.;
          – відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), в пункті 1 найменування  юридичної особи не співпадає з ЄДР, в пункті 3 найменування  юридичної особи не співпадає з ЄДР та відсутнє місцезнаходження юридичної особи, назва об’єктів  та приміщень де провадиться господарська діяльність з зберігання підконтрольних речовин  не співпадає з дозволом Національної поліції, підписані особою, яка не має на це повноважень.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 12.01.2021 №23/21

12.  ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД”

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ВОВЧАНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВОВЧАНСЬК, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, БУДИНОК 2

Ідентифікаційний код: 14309847

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 – надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної   особи,   фізичної    особи    підприємця,   для   зайняття    діяльністю    з   обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 12.01.2021 №25/21

13.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РОЗПОДІЛЬЧИЙ ЦЕНТР “ПЛЮС”

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЯГОТИН, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, БУДИНОК 112

Ідентифікаційний код: 32395764

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 – надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках та відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної    особи,    фізичної    особи    підприємця,   для    зайняття   діяльністю   з  обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів);

–  у заяві про отримання ліцензії не вірно зазначений вид господарської діяльності «реалізація (відпуск)» відповідно Закону України «Про ліцензування видів господарської   діяльності»,   на   які   суб’єкт   господарювання   має  намір отримати ліцензію, відсутня дата підпису;       

   – відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), відсутня дата складання, в пункті  3 не  зазначені назва об’єктів  та приміщень, де провадиться господарська діяльність з обігу  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно  до видів господарської діяльності
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Реєстраційний номер заяви від 12.01.2021 №26/21

14.  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”

Місцезнаходження:

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНЯ, БУДИНОК 4

Ідентифікаційний код: 02568319

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – у заяві   про   отримання  ліцензії не коректно зазначено вид діяльності “реалізація (відпуск)”;
            – у відомостях   про   стан   матеріально-технічної  бази  не  коректно зазначено вид діяльності     “реалізація   (відпуск)”    в    п 3   відсутня   матеріально-технічна      база     на “перевезення”.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 14.01.2021 №31/21

15.  ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ ЄФРЕМОВА, БУДИНОК 25

Ідентифікаційний код: 00493675

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – у  заяві  про  отримання ліцензії відсутні дані, які обов’язково вносяться до неї (не зазначені адреси місць провадження діяльності).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 14.01.2021 №32/21

16.  ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЛІК ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПРОВ.АПТЕКАРСЬКИЙ, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 97

Ідентифікаційний код: 3019322353

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

 – надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної    особи,    фізичної    особи    підприємця,   для    зайняття   діяльністю   з  обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 14.01.2021 №33/21

17.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 911”

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙЦІВ-ШИРОНІНЦІВ, БУДИНОК 67, КВАРТИРА 84

Ідентифікаційний код: 42767421

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:       

   – наявні розбіжності у списках та таблицях між заявою про отримання ліцензії та відомостями про  стан матеріально-технічної бази;        

  – дозволом Національної поліції погоджено тільки наркотичні засоби (списку 1 таблиці ІІ) та психотропні речовини ( списку 2 таблиці ІІІ);

 – у відомостях  про стан матеріально-технічної бази відсутня матеріально-технічна база на вид діяльності “перевезення”.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 14.01.2021 №34/21

Всього: 17

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку