Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 28.01.2021

Опубліковано 28.01.2021 о 16:46

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ФІЗИЧНА ОСОБА- ПІДПРИЄМЕЦЬ ФЕЦИЧ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ ГОРСЬКОЇ А., БУДИНОК 3, КВАРТИРА 9

Ідентифікаційний код: 3005811557

   Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі-Закон) у зв’язку з тим, що:
           – у дозволі Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі – дозвіл Національної поліції) прізвище, ім’я, по батькові Фізичної особи – підприємця не відповідає Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).

           Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого   постановою    Кабінету  Міністрів    України     від    06.04.2016     №  282  (далі – Ліцензійні умови),   та    повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 25.01.2021 №62/21

2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГЕНЕРОУЗ ЛЕНД”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИРНОГО ПАНАСА, БУДИНОК 11, ОФІС 1/12

Ідентифікаційний код: 43798555

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

– в заяві про отримання ліцензії не вірно зазначені види господарської діяльності, на які суб’єкт   господарювання   має   намір   отримати   ліцензію;     

–  у відомостях про стан матеріально-технічної бази не вірно зазначені види господарської діяльності, на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію;

–  надано копії документів,  що підтверджують право користування, субаренди на об’єкти, на яких провадиться господарська діяльність з культивування   рослин,  включених  до списку № 3 таблиці I переліку на  земельні ділянки на 276,91га,  що не співпадає з дозволом  Національної поліції  (282, 5731 га).

            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.01.2021 №65/21

3.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЗАБОЛОТТІВСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” ЗАБОЛОТТІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ РАТНІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇОБЛАСТІ

Місцезнаходження:

ВОЛИНСЬКА ОБЛ., РАТНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЗАБОЛОТТЯ, ВУЛИЦЯ СТАДІОННА, БУДИНОК  38

Ідентифікаційний код: 01983074

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– в заяві про отримання ліцензії не зазначені списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770, на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію, не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання, не зазначено адресу місця провадження господарської діяльності;
             – у відомостях про стан матеріально-технічної бази найменування  юридичної особи не співпадає з ЄДР, в пункті 3 не коректно зазначена матеріольно-технічна база на вид господарської діяльності “перевезення” (бланки форми 1-3 не є підконтрольними речовинами), складені не за формою встановленою Ліцензійними умовами (додаток 3.),
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.01.2021 №67/21

4.  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “РІВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”

Місцезнаходження:

РІВНЕНСЬКА ОБЛ., МІСТО РІВНЕ, ВУЛИЦЯ ЗАМКОВА, БУДИНОК 31

Ідентифікаційний код: 02568294

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

          – надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи підприємця, для зайняття діяльністю за основними напрямами діяльності ліцензіата);

         – заява  про отримання ліцензії не  відповідає  вимогам Ліцензійних умов (додаток 1): не вірно зазначено орган ліцензування, відсутня дата підпису, містить зайву інформацію;
       – у відомостях про стан матеріально-технічної бази не вірно зазначено орган ліцензування, складені не за формою, встановленою Ліцензійними умовами (додаток 3).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.01.2021 №68/21

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “САНА-МЕД”

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ХОЛОДНОГІРСЬКА, БУДИНОК 15

Ідентифікаційний код: 31151738

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – заява  про отримання ліцензії не  відповідає  вимогам Ліцензійних умов (додаток 1);        

         – дозволом Національної поліції не погоджено обіг прекурсорів;
         – відомості про стан матеріально-технічної бази   складені не за формою, встановленою Ліцензійними умовами (додаток 3, відсутній орган ліцензування).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.01.2021 №69/21

6.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СКОМЕКС-УКРАЇНА”

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., СОКАЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПЕРЕТОКИ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 86 А

Ідентифікаційний код: 38991462

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         

 – надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи підприємця, для зайняття діяльністю за основними напрямами діяльності ліцензіата);

– в заяві   про отримання   ліцензії не   містяться   дані,  які обов’язково вносяться до   неї  (не   зазначено   наявність  чи   відсутність   філії   та  відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання);           

           – відомості про стан матеріально-технічної, не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності);

– наявні розбіжності у видах господарської діяльності між заявою про отримання ліцензії та відомостями про стан матеріально-технічної бази, в пункті  3 не коректно  зазначена назва об’єктів  та приміщень, де провадиться господарська діяльність з обігу  наркотичних засобів, психотропних речовин  відповідно  до видів господарської діяльності;  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «використання», відсутня дата документа, що підтверджує право власності на приміщення, відсутня  назва посади, прізвище, ініціали керівника юридичної особи.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.01.2021 №71/21

7.  ДОНЕЦЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

Місцезнаходження:

ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАРІУПОЛЬ, ВУЛИЦЯ ГЕОРГІЇВСЬКА , БУДИНОК 70

Ідентифікаційний код: 25574914

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – у заяві про отримання ліцензії та відомостях про стан матеріально-технічної бази не коректно зазначені списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
        – у відомостях про стан матеріально-технічної бази у п. 3 відсутня матеріально-технічна база на “виготовлення”;

– відсутня довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності   (робіт,   професій,   служби),  пов’язаних    з    обігом    наркотичних     засобів, психотропних речовин і прекурсорівна Бородай А.М.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 28.01.2021 №75/21

8.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕКСПЛОДЖЕН”

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, БУДИНОК 16

Ідентифікаційний код: 40633100

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         –   наявна   діюча   ліцензія  з   терміном дії по 25.03.2025. Відповідно до ст.15 ЗУ “Про ліцензування видів   господарської”   у   разі   наміру розширити вид господарської діяльності подається заява про розширення.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 28.01.2021 №81/21

Всього: 8

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку