Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 04.02.2021

Опубліковано 04.02.2021 о 16:34

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СІЛІЦЕЯ”

Місцезнаходження:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ШЕПЕТІВКА, ПРОСПЕКТ МИРУ, БУДИНОК 14Д

Ідентифікаційний код: 35479197

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
           –  надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках).
           – у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази) в пункті 3 не чітко   зазначені місцезнаходження та назва об’єктів  та приміщень, де провадиться господарська діяльність з обігу  наркотичних засобів, психотропних речовин  відповідно  до видів господарської діяльності.
            Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою    Кабінету   Міністрів    України     від    06.04.2016     №  282  (далі – Ліцензійні умови),   та    повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 29.01.2021 №86/21

2.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПЕРША ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ”

Місцезнаходження:

ЧЕРКАСЬККА ОБЛ., МІСТО ЧЕРКАСИ, ВУЛИЦЯ ДАХНІВСЬКА, БУДИНОК 32

Ідентифікаційний код: 02004947

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – в   описі,    що   додаються   до заяви  про отримання  ліцензії   не зазначений орган ліцензування та найменування юридичної особи;

          – заява  про отримання ліцензії складена не за формою встановленою Ліцензійними умовами;   відсутня адреса місця провадження господарської діяльності, не вірно зазначено

орган ліцензування;          

          – відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності); не вірно зазначено орган ліцензування,   в   пункті   3  відсутня   матеріально-технічна   база   на   вид  господарської

діяльності «знищення».
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 29.01.2021 №87/21

3.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВ-АТЛАНТИК УКРАЇНА”

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ., МИРОНІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО МИРОНІВКА, ВУЛИЦЯ СТЕПОВА, БУДИНОК 8

Ідентифікаційний код: 22929481

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 – довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – довідка про проходження наркологічного огляду) не відповідають вимогам пункту 6  Ліцензійних умов.;

– в заяві   про отримання   ліцензії не   містяться   дані,  які обов’язково вносяться до неї (не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 02.02.2021 №93/21

4.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ” ФК БУДЬТЕ ЗДОРОВІ”

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ., ЯГОТИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ЯГОТИН, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА , БУДИНОК 25

Ідентифікаційний код: 43674527

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 – в заяві про отримання ліцензії зазначено філії чи  відокремлені підрозділи, які відсутні в Єдиному державному реєстрі юридичних   осіб,   фізичних   осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 02.02.2021 №94/21

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НОВЕ ТІЛО” КЛІНІКА ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ ТА ЕСТЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЩЕКАВИЦЬКА, БУДИНОК 9А

Ідентифікаційний код: 40688563

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

  – в заяві про отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази не вірно зазначено списки та таблиці наркотичних засобів відповідно Переліку наркотичних     засобів,     психотропних     речовин    і    прекурсорів  затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770,  на  які  суб’єкт  господарювання  ма є намір отримати ліцензію.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 02.02.2021 №95/21

6.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СПИРТОВИЙ ЗАВОД “ЛОПАТИН”

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., РАДЕХІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЛОПАТИН, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, БУДИНОК 11

Ідентифікаційний код: 43412336

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи підприємця, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 02.02.2021 №96/21

7.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВИШНІВСЬКВОДОКАНАЛ” ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, БУДИНОК 45

Ідентифікаційний код: 20593491

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:     

        – заява  про отримання ліцензії та опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (додаток 1, 2);

       –  довідки про проходження наркологічного огляду  на співробітника  Романенко М.О.  не   відповідає    вимогам   форми  первинної облікової документації, затвердженої наказом МОЗ України 08.07.2013 р. № 583;       

        – відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності) та складені не за формою встановленою Ліцензійними умовами (додаток 3.), в пункті  3 назва об’єктів  та приміщень для зберігання прекурсорів розбіжна з дозволом  Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних    засобів,     психотропних     речовин    і     прекурсорів,    та  їх відповідність встановленим вимогам.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 02.02.2021 №99/21

8.  ДЕРЖАВНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА УСТАНОВА “ГОЛОВНЕ БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДОРОГОЖИЦЬКА, БУДИНОК 9

Ідентифікаційний код: 05480795

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

          – відсутні відомості про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинених за межами України на співробітника Суху  В.Б.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 02.02.2021 №100/21

9.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДОКТОР АЛЕКС”

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ВОРОБЙОВА, БУДИНОК 4

Ідентифікаційний код: 22697496

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках);

           – в заяві   про отримання   ліцензії не   містяться   дані,  які обов’язково вносяться до неї (не зазначено наявність чи відсутність філії та відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання); місцезнаходження   юридичної особи не відповідає ЄДР;
           – в пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази зазначено вид господарської    діяльності    “реалізація (відпуск)” ,   що  відсутній   в заяві про отримання Ліцензії.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.      

Реєстраційний номер заяви від 03.02.2021 №102/21

10.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СПИРТОВИЙ ЗАВОД “СУХОДОЛИ”

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., БРОДІВСЬКИЙ Р-Н, СЕЛО СУХОДОЛИ, ВУЛ.ЗАВОДСЬКА, БУДИНОК 36

Ідентифікаційний код: 41125547

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

– надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи підприємця, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);

           – відсутні відомості про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України на: Левус Н.С.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування

Реєстраційний номер заяви від 03.02.2021 №105/21

Всього: 10

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку