Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 11.02.2021

Опубліковано 12.02.2021 о 07:35

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання  ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “МОЛІС”

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 31

Ідентифікаційний код: 32835306

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
          – надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи підприємця, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується).
             Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою    Кабінету   Міністрів    України     від    06.04.2016     №  282 (далі – Ліцензійні умови),   та    повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 08.02.2021 №119/21

2.  ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО “АРОМАТ”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 10

Ідентифікаційний код: 30737268

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – в заяві про отримання ліцензії зазначений керівник юридичної особи не відповідає Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умовта  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 08.02.2021 №121/21

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛЕМАР ПЛЮС”

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, МІСТО МЕРЕФА, ВУЛ.ПОГРЕБНЯКА ЯКИМА, БУДИНОК 2

Ідентифікаційний код: 43291860

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутні відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази);

– заява про отримання ліцензії не містить даних, які обов’язково вносяться до неї  (не   зазначено   місцезнаходження   юридичної особи), в даті підпису заяви відсутня назва посади, прізвище, ініціали керівника юридичної особи.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 08.02.2021 №122/21

4.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ ЕСТЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ “ВІСТ”

Місцезнаходження:

СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО СУМИ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, БУДИНОК 22

Ідентифікаційний код: 42815375

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

 – в пункті 3 відомостей  про стан матеріально-технічної бази “медичний центр” не погоджено дозволом Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі – дозвіл Національної поліції) на вид господарської діяльності “зберігання”,  види господарської діяльності, які має намір проводити суб’єкт господарювання,  не відповідають зазначеним об’єктам та приміщенням.

            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 08.02.2021 №123/21

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СКОМЕКС-УКРАЇНА”

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., СОКАЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПЕРЕТОКИ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 86 А

Ідентифікаційний код: 38991462

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

– відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов  (відсутній підпис керівника юридичної особи).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 09.02.2021 №128/21

6.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАКТОРІЯ-АГРО”

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ВИШГОРОД, ВУЛИЦЯ НОВОПРОМИСЛОВА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 39449077

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

– надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії  (відсутні: відомості про наявність дозволу Національної поліції; копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;  відомості щодо  відсутності у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинених за межами України (далі – відомості про відсутність судимості) на Шаповалова В.А.; довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – довідка про проходження наркологічного огляду) на співробітників (надана копія сертифікатів  Василенко І.М. і Картаву Ю.О, не відповідає вимогам пункту 6  Ліцензійних умов);

 – в заяві про отримання ліцензії зазначений ідентифікаційний код юридичної особи не співпадає з ЄДР;         

– відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), відсутня дата складання.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.02.2021 №135/21

7.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДЖЕНЕРАЛ СЮРВЕЙ ІНСПЕКШН”

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., МІСТО ХЕРСОН, ВУЛИЦЯ ВІКТОРА ГОШКЕВИЧА, БУДИНОК  37

Ідентифікаційний код: 30914092

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

  – заява  про отримання ліцензії складена не за формою встановленою Ліцензійними умовами (додаток 1),  не зазначені списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів  затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770 (далі – Перелік), на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію та види господарської діяльності відповідно Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію;
           – відомості про стан матеріально-технічної бази складені не за формою встановленою Ліцензійними умовами (додаток 3.), (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.02.2021 №134/21

8.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВИШНІВСЬКВОДОКАНАЛ” ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШНЕВЕ, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, БУДИНОК 45

Ідентифікаційний код: 20593491

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            – в заяві   про   отримання     ліцензії    зазначене    найменування   юридичної особи не співпадає з ЄДР;
        – відомості про стан матеріально-технічної бази складені не за формою встановленою Ліцензійними умовами (додаток 3).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.02.2021 №133/21

9.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НОВЕ ТІЛО” КЛІНІКА ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ ТА ЕСТЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЩЕКАВИЦЬКА, БУДИНОК 9А

Ідентифікаційний код: 40688563

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – в заяві про отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази не   коректно  зазначено списки та таблиці наркотичних засобів відповідно до Переліку, на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію .
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.02.2021 №132/21

10.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТІСА БІО”

Місцезнаходження:

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., ВИНОГРАДІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БОТАР, ВУЛИЦЯ ПЕТЕФІ, БУДИНОК 2

Ідентифікаційний код: 39492777

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – у п. 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази кадастровий номер земельної ділянки не співпадає з дозволом Національної поліції.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.02.2021 №140/21

Всього: 10

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку