Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 04.03.2021

Опубліковано 05.03.2021 о 09:26

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАМС ДЕНТ”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 7, КОРПУС 5, ПРИМІЩЕННЯ 28

Ідентифікаційний код: 39207069

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
              – надано копії довідок відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – довідка про проходження наркологічного огляду) на співробітників, (довідки Ноженко А.С., Трикаш Н.А., Ішук Г.М. не відповідають вимогам пункту 6  Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою    Кабінету   Міністрів    України     від    06.04.2016     №  282   (далі – Ліцензійні умови),  відомості про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі вчинених за межами України (далі – відомості про несудимість) Чорного М.С. видана 13.06.2018;

           – в заяві про отримання ліцензії не вірно зазначено орган ліцензування, місцезнаходження юридичної особи не співпадає в Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР),  зазначено місцезнаходження філії чи  відокремлені підрозділи, які відсутні в ЄДР, адреса місця провадження господарської діяльності має розбіжності з дозволом Національної поліції;
           – у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази) не вірно зазначено орган ліцензування,  місцезнаходження юридичної особи не співпадає в ЄДР, в пункті 3 адреса місця   провадження   господарської   діяльності  має розбіжності  з дозволом Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі – дозвіл Національної поліції).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.02.2021 №211/21

2.  ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ ІМЕНІ В.Т. ЗАЙЦЕВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ”

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, В`ЇЗД БАЛАКІРЄВА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 02012154

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – довідки про проходження наркологічного огляду на співробітників Послєдову О.О, Гріщенко О.В.,  не   відповідають вимогам пункту 6  Ліцензійних умов;

          – в  заяві про   отримання   ліцензії  зазначене місцезнаходження юридичної особи не

співпадає з ЄДР;           

          – у відомостях про стан матеріально-технічної бази зазначене місцезнаходження юридичної особи не співпадає в ЄДР, в пункті  3 назва об’єктів  та приміщень де провадиться     господарська   діяльність    з    зберігання   підконтрольних     речовин     має

розбіжності з дозволом Національної поліції.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.02.2021 №212/21

3.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА “РАДУГА”

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., МІСТО ХЕРСОН, ВУЛИЦЯ УВАРОВА, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 27

Ідентифікаційний код: 30768474

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:      

   –  надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутні  відомості про дозвіл Національної поліції);

         – в заяві   про отримання   ліцензії не   містяться   дані,  які обов’язково вносяться до неї  (не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання0.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 01.03.2021 №215/21

4.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЦЕНТР ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї ТА РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ “БЛАГОДАР”

Місцезнаходження:

РІВНЕНСЬКА ОБЛ., МІСТО РІВНЕ, ВУЛИЦЯ ВОЛЯ, БУДИНОК 5І

Ідентифікаційний код: 38794826

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – довідка про проходження  наркологічного огляду на співробітника Ганулу О.А., не відповідає вимогам пункту 6  Ліцензійних умов;          

         – дозволом Національної поліції не погоджено обіг прекурсорів списку 2 таблиці IV.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 01.03.2021 №213/21

5.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КОЛОМИЙСЬКИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”

Місцезнаходження:

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО КОЛОМИЯ, ВУЛИЦЯ ЗАМКОВА, БУДИНОК 74 Б

Ідентифікаційний код: 31509861

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – в заяві про отримання ліцензії відсутній вид господарської діяльності “придбання”, що унеможливлює діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 02.03.2021 №216/21

6.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ТРУБ”

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГОРЯНІВСЬКЕ, ВУЛИЦЯ ГОРЯНІВСЬКА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 33338597

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

– надано  не  повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи підприємця, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних   засобів,   психотропних   речовин   і  прекурсорів,  що ліцензується, відсутні довідки про проходження наркологічного огляду);           

             –  відомості про стан матеріально-технічної бази, не  відповідають  вимогам Ліцензійних   умов (сторінки   не  пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.02.2021 №204/21

7.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ”

Місцезнаходження:

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., МІСТО ПОЛТАВА, ВУЛИЦЯ ЦІОЛКОВСЬКОГО, БУДИНОК 34

Ідентифікаційний код: 33804724

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – заява   про   отримання   ліцензії   та відомості про стан матеріально-технічної бази складені не за формою встановленою Ліцензійними умовами;
            – у    відомостях   про   стан   матеріально-технічної бази відсутній підпис керівника юридичної особи.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.02.2021 №205/21

8.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА”

Місцезнаходження:

МІСТО ВІННИЦЯ, ВУЛИЦЯ ГЛІБА УСПЕНСЬКОГО, БУДИНОК 8

Ідентифікаційний код: 00382013

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– у заяві про отримання ліцензії зазначена філія (відокремлений підрозділ),  яка відсутня в ЄДР, зазначені не всі адреси місць провадження діяльності. які містяться у відомостях про стан матеріально-технічної бази та дозволі Національної поліції.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.02.2021 №206/21

9.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД”ЛТАВА”

Місцезнаходження:

ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., МІСТО ПОЛТАВА, ВУЛИЦЯ РАЇСИ КИРИЧЕНКО, БУДИНОК 72

Ідентифікаційний код: 14308479

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:       

 – надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи підприємця, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.02.2021 №207/21

10.  ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №28

Місцезнаходження:

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО СОКИРЯНИ, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 12

Ідентифікаційний код: 01980650

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:       

– в пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутній  номер, дата, назва документа , що підтверджує право власності,  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “реалізація(відпуск)”,  зазначено вид господарської діяльності   “використання”, який відсутній в заяві про отримання ліцензії.

            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 02.03.2021 №218/21

11.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ”

Місцезнаходження:

ВОЛИНСЬКА ОБЛ., ЛУЦЬКИЙ Р-Н, СЕЛО РАДОМИШЛЬ, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 35Е

Ідентифікаційний код: 39910709

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

– у заяві про отримання ліцензії зазначена філія (відокремлений підрозділ),  яка відсутня в ЄДР,  адреса   місця  провадження діяльності містить розбіжності з відомостями про стан матеріально-технічної бази та дозволу Національної поліції,
           – у п. 3 відомостей   про стан    матеріально-технічної    бази   відсутня  матеріально-

технічна база на вид діяльності “перевезення”
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.02.2021 №208/21

12.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КОЛОМИЙСЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”

Місцезнаходження:

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО КОЛОМИЯ, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ, БУДИНОК 66

Ідентифікаційний код: 31575286

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – список 2 таблиці IV Переліку не погоджено дозволом Національної поліції.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 02.03.2021 №219/21

Всього: 12

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку