Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 11.03.2021

Опубліковано 12.03.2021 о 08:14

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про видачу ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛЕМАР ПЛЮС”

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, МІСТО МЕРЕФА, ВУЛ.ПОГРЕБНЯКА ЯКИМА, БУДИНОК 2

Ідентифікаційний код: 43291860

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:                     

    – відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази) не відповідають формі встановленій Ліцензійними умовами провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою     Кабінету   Міністрів    України    від    06.04.2016    №   282     (далі  – Ліцензійні умови) .
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 05.03.2021 №231/21

2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД”

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО МЕЛІТОПОЛЬ, ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО, БУДИНОК 31

Ідентифікаційний код: 39376884

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– надано не повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи підприємця, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 05.03.2021 №239/21

3.  ФІІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ІСАЄНКО СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЮБОТИН, ВУЛИЦЯ КВІТКОВА, БУДИНОК 8

Ідентифікаційний код: 3252303248

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:           

–  в заяві про отримання ліцензії наявні розбіжності у  адресі місця провадження господарської діяльності з дозволом Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних   речовин   і   прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі –дозвіл Національної поліції);

          – у відомостях про стан матеріально-технічної бази місце проживання фізичної особи підприємця не співпадає з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), в пункті 3 зазначена адреса місця провадження господарської діяльності має розбіжність з дозволом Національної поліції.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 05.03.2021 №237/21

4.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЗОЛОЧІВСЬКА ЛІКАРНЯ” ЗОЛОЧІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЗОЛОЧІВ, ВУЛИЦЯ ФІЛАТОВА, БУДИНОК  20

Ідентифікаційний код: 44075316

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         –  в приміщенні аптеки не можуть використовуватись наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори без виду господарської діяльності “виготовлення”.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.03.2021 №255/21

5.  ЗБАРАЗЬКА МІЖРАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

Місцезнаходження:

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., ЗБАРАЗЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ЗБАРАЖ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, БУДИНОК 64

Ідентифікаційний код: 00704971

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:           

          – в заяві   про отримання   ліцензії не   містяться   дані,  які обов’язково вносяться до неї    (не   зазначено     місцезнаходження     юридичної    особи,    не     вірно    зазначена організаційно-правова форма);
        – відомості про стан матеріально-технічної бази  складені не за формою встановленою Ліцензійними умовами (додаток 3), відсутня дата складання.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.03.2021 №258/21

6.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО”АПТЕКА №1″ ЗАРІЧНЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження:

РІВНЕНСЬКА ОБЛ., ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЗАРІЧНЕ, ВУЛИЦЯ АЕРОФЛОТСЬКА, БУДИНОК 15

Ідентифікаційний код: 37457128

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:      

  – в заяві   про отримання   ліцензії не   містяться   дані,  які обов’язково вносяться (не зазначено   наявність   чи відсутність    філії   та   відокремленого  підрозділу у суб’єкта

господарювання відповідно до статті 11 Закону).      

 – у пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази  зазначено, що зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється в торговельному залі, що не відповідає пункту 17 Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони   здоров’я,   затвердженого   постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 № 333.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.03.2021 №259/21

7.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТЕХНОЛОГ”

Місцезнаходження:

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МІСТО УМАНЬ, ВУЛИЦЯ СТАРА ПРОРІЗНА, БУДИНОК 8

Ідентифікаційний код: 14181442

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– відомості про стан матеріально-технічної бази, не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), в п 3 некоректно зазначено матеріально-технічну   базу   на   види   господарської   діяльності   (відповідно до дозволу Національної поліції) відсутня матеріально-технічна база на “перевезення”.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.03.2021 №261/21

8.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПЕРСОНА-ЛЮКС”

Місцезнаходження:

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ СІМОВИЧА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 2

Ідентифікаційний код: 22393750

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – у заяві про отримання ліцензії та відомостях про стан матеріально-технічної бази не зазначений орган ліцензування, наявні розбіжності у видах господарської діяльності;

– заява   про    отримання   ліцензії   не  відповідає формі, встановленій Ліцензійними умовами  (відсутнє місцезнаходження юридичної особи, відсутній пункт

про наявність філій  (відокремлених підрозділів);

– надано копію довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності    (робіт,    професій,  служби),  пов’язаних   з   обігом     наркотичних     засобів, психотропних речовин і прекурсорів на  Альбокрінова А.А.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 10.03.2021 №262/21

Всього: 8

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку