Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 18.03.2021

Опубліковано 19.03.2021 о 23:25

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про видачу ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОКУЛАР”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПИМОНЕНКА МИКОЛИ, БУДИНОК 13, ЛІТЕРА А

Ідентифікаційний код: 43867487

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
            – довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій,   служби),   пов’язаних   з   обігом  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів  (далі – довідка про проходження наркологічного огляду) на  Пугачова Р.В, не відповідає вимогам пункту 6  Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою     Кабінету   Міністрів    України    від   06.04.2016    №   282  (далі  – Ліцензійні умови).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 12.03.2021 №272/21

2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРОМИСЛОВО-ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ШАБО”

Місцезнаходження:

ОДЕСЬКА ОБЛ., БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ШАБО, ВУЛИЦЯ ШВЕЙЦАРСЬКА, БУДИНОК 10

Ідентифікаційний код: 32751876

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:    

– в пункті 3 відомостей   про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази) некоректно зазначено об’єкти та приміщення на види господарської діяльності “використання”, “зберігання”, “знищення”; – відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “перевезення”.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 12.03.2021 №268/21

3.  МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ

Місцезнаходження:

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО МИКОЛАЇВ, ВУЛИЦЯ ОБСЕРВАТОРНА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 20916793

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         – заява  про отримання ліцензії не  відповідає  вимогам Ліцензійних умов (додаток 1);
        – відомості про стан матеріально-технічної бази складені  не за формою встановленою Ліцензійними умовами  (додаток 3).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 12.03.2021 №270/21

4.  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МИКОЛАЇВСЬКИЙ БРОНЕТАНКОВИЙ ЗАВОД”

Місцезнаходження:

МІСТО МИКОЛАЇВ, ВУЛИЦЯ 1 СЛОБІДСЬКА, БУДИНОК 120

Ідентифікаційний код: 07856371

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          – документи,   що   додаються   до  заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках).
          – в  пункті 3 відомостей  про  стан  матеріально-технічної бази відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “зберігання”.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 12.03.2021 №277/21

5.  ЧЕРНЯХІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ (ТМО)

Місцезнаходження:

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ РАЙОН, ССЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЧЕРНЯХІВ, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, БУДИНОК 42-3

Ідентифікаційний код: 01991955

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 – документи,   що   додаються   до  заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується, термін дії сертифіката спеціаліста до 20 квітня 2016);

– в  заяві  про отримання ліцензії не   вірно зазначено організаційно- правова форма суб’єкта господарювання.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 12.03.2021 №269/21

6.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НОВІ ПРОДУКТИ УКРАЇНА”

Місцезнаходження:

М. КИЇВ, СПОРТИВНА ПЛОЩА, БУДИНОК 3

Ідентифікаційний код: 36843876

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – заява   про  отримання  ліцензії  та  відомості  про  стан матеріально-технічної бази підписані особою, яка не має на це повноважень;

–  у заяві про отримання ліцензії  зазначена філія (відокремлений підрозділ), яка відсутня в Єдиному  державному  реєстрі   юридичних  осіб,  фізичних осіб-підприємців та

громадських формувань (далі – ЄДР);        

          – надано  не  повний пакет документів, що додається до заяви про отримання ліцензії (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи підприємця, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних   засобів,   психотропних   речовин   і  прекурсорів,  що ліцензується).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 15.03.2021 №279/21

7.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ НАРКОЛОГІЇ”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК  25, КВАРТИРА 17

Ідентифікаційний код: 43531015

Заява  про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – в  заяві про  отримання ліцензії зазначений ідентифікаційний код юридичної особи не співпадає з ЄДР;
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 16.03.2021 №287/21

8.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “НІКОПОЛЬСЬКА ДИТЯЧА МІСЬКА ЛІКАРНЯ” НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІКОПОЛЬ, ПРОСПЕКТ ТРУБНИКІВ, БУДИНОК 47

Ідентифікаційний код: 01987054

             Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

           – не надано   відомостей МВС про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин   і    прекурсорів,    у    тому    числі   вчинених   за межами України (далі – відомості про несудимість) та довідки про проходження  наркологічного огляду на Круглік Т.М.;       

         – у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня в пункті  3  зазначені назви об’єктів  та приміщень де провадиться господарська діяльність з обігу підконтрольних речовин  не погоджено дозволом Національної поліції.
         Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 16.03.2021 №290/21

9.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

Місцезнаходження:

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРКАСИ, ВУЛИЦЯ МОЖАЙСЬКОГО, БУДИНОК  50, КОРПУС 2

Ідентифікаційний код: 02004924

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

  – в заяві   про  отримання ліцензії  зазначене місцезнаходження юридичної особи не співпадає в ЄДР;

– у відомостях про стан матеріально-технічної бази зазначене місцезнаходження юридичної особи не співпадає в ЄДР, в пункті  3  у назвах об’єктів  та приміщень де провадиться   господарська діяльність з обігу  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, наявні розбіжності з дозволом Національної поліції.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 16.03.2021 №292/21

10.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БАНДУРСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД”

Місцезнаходження:

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН, С. БАНДУРКА, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 40

Ідентифікаційний код: 32390305

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:           

– документи,   що   додаються   до  заяви для отримання ліцензії, подані не в повному   обсязі  (відсутні   довідки  про проходження   наркологічного  огляду та відсутні відомості про несудимість на  Андрійчук В.В.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 17.03.2021 №296/21

11.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАУКОВО-ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР “ЯКІСТЬ”

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ ПІСАРЖЕВСЬКОГО, БУДИНОК 1 А

Ідентифікаційний код: 33184278

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – некоректно зазначено місце провадження господарської діяльності “придбання”;
           – некоректно   зазначено   матеріально-технічну  базу  на  вид  господарської  діяльності “використання”.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 17.03.2021 №299/21

12.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 5” ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКА, БУДИНОК 27

Ідентифікаційний код: 02002569

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – надано копії  довідок про  проходження наркологічного огляду.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 17.03.2021 №301/21

Всього: 12

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку