Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 25.03.2021

Опубліковано 25.03.2021 о 16:17

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про видачу ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004”

Місцезнаходження:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., ВОЛОЧИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПОПІВЦІ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 34, А

Ідентифікаційний код: 33007579

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
         – опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії (додаток 2) складено не за формою встановленою Ліцензійними умовами провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою     Кабінету   Міністрів    України    від    06.04.2016    №   282  (далі  – Ліцензійні умови);

          – в заяві про отримання ліцензії зазначено філії чи  відокремлені підрозділи, які відсутні в   Єдиному   державному   реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. (далі – ЄДР), відсутня дата підпису;

          – відомості про стан матеріально-технічної бази  суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази), не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), зазначене найменування  юридичної особи не співпадає з ЄДР, в пункті 2 не зазначені види господарської діяльності та списки і таблиці підконтрольних речовин на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію, в пункті 3  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «знищення», відсутня дата складання.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 19.03.2021 №310/21

2.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “БОБРОВИЦЬКА ОПОРНА ЛІКАРНЯ” БОБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Місцезнаходження:

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., БОБРОВИЦЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БОБРОВИЦЯ, ВУЛИЦЯ ОЛЕГА БИЧКА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 02006171

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

–  відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають формі, встановленій Ліцензійними умовами, місцезнаходження юридичної особи не відповідає ЄДР,   наявна розбіжність у списках і таблицях підконтрольних речовин із заявою про отримання ліцензії,  в   пункті  3  відомостей  некоректно  зазначено  найменування  юридичної особи;

– невірнозазначено вид господарської діяльності “реалізація(відпуск)”.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 19.03.2021 №312/21

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПІСКІВСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ”

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ  ПІСКІВКА, ВУЛИЦЯ ТЕТЕРІВСЬКА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 33894121

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:      

– у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті  3 у назві об’єктів  та приміщень, де  провадиться  господарська д іяльність із зберігання підконтрольних речовин наявна розбіжність з дозволом Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі – дозвіл Національної поліції).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 19.03.2021 №309/21

4.  ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СУШНОВА ОЛЬГА СЕМЕНІВНА

Місцезнаходження:

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., МІСТО СВІТЛОВОДСЬК, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ВЛАСІВКА, ВУЛИЦЯ СХІДНА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 40

Ідентифікаційний код: 2098900085

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

 – відповідно    до   статті   17   Закону   “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і  прекурсори ”  діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України,    використання,    знищення    прекурсорів,   включених  до  таблиці IV Переліку, здійснюється юридичними особами всіх форм власності.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 19.03.2021 №308/21

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛЕМАР ПЛЮС”

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, МІСТО МЕРЕФА, ВУЛ.ПОГРЕБНЯКА ЯКИМА, БУДИНОК 2

Ідентифікаційний код: 43291860

аява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           –  в  описі    документів,    що    додаються  до заяви про отримання ліцензії  відсутнє найменування органу ліцензування.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 19.03.2021 №313/21

6.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА”

Місцезнаходження:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ВУЛИЦЯ КИСНЕВА, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 05761850

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:           

– довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів  (далі – довідка   наркологічного  огляду)   на    Радченко В.І.,     Бесараб А.Ю.,  Рибальченко А.В.,    Колотуша І.М.   не відповідають п. 6 Ліцензійних умов.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.
 

Реєстраційний номер заяви від 22.03.2021 №317/21

7.  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАВОД “ГЕНЕРАТОР”

Місцезнаходження:

МІСТО  КИЇВ, ВУЛИЦЯ  НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОК 18

Ідентифікаційний код: 14312453

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:           

– довідки про проходження  наркологічного огляду на співробітників не відповідають вимогам пункту 6  Ліцензійних умов;

– в заяві   про отримання   ліцензії не   містяться   дані,  які обов’язково вносяться до неї (не зазначено місцезнаходження юридичної особи, не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання, відсутня дата підпису);
          – відомості про стан матеріально-технічної бази, не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), в пункті  3  у назвах об’єктів  та приміщень, де провадиться господарська діяльність із зберігання підконтрольних речовин   наявні   розбіжності    з    дозволом   Національної   поліції,  відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності «перевезення».
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування

Реєстраційний номер заяви від 23.03.2021 №322/21

8.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА “РАДУГА”

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., МІСТО ХЕРСОН, ВУЛИЦЯ УВАРОВА, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 27

Ідентифікаційний код: 30768474

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

– у відомостях про стан матеріально-технічної бази в пункті  3 у назвах об’єктів  та приміщень де провадиться   господарська   діяльність з зберігання підконтрольних речовин наявні розбіжності  з дозволом Національної поліції.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 23.03.2021 №321/21

9.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХАРКІВСЬКИЙ АВТОГЕННИЙ ЗАВОД”

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ АВТОГЕННА, БУДИНОК 10

Ідентифікаційний код: 00204783

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:       

   – в пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази некоректно зазначено матеріально-технічну базу на вид господарської  діяльності “використання”.
             Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування

Реєстраційний номер заяви від 24.03.2021 №334/21

10.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”

Місцезнаходження:

МІСТО ХЕРСОН, БЕРИСЛАВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 1

Ідентифікаційний код: 00131771

Заява про  отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – в  заяві   про отримання ліцензії та відомостях про стан матеріально-технічної бази відсутня дата підпису;         

 – в пункті 1 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутнє найменування юридичної особи,  в пункті 3 “місце концентрації відкритого типу” не погоджено дозволом Національної поліції на вид господарської діяльності “зберігання”.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування

Реєстраційний номер заяви від 24.03.2021 №335/21

11.  ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ

Місцезнаходження:

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ,  МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, 333

Ідентифікаційний код: 01566330

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
        – в пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази найменування юридичної особи не відповідає ЄДР.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування

Реєстраційний номер заяви від 24.03.2021 №337/21

Всього: 11

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку