Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 01.04.2021

Опубліковано 01.04.2021 о 16:39

Перелік

суб’єктів господарювання, заяви яких про видачу ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МІСЬКА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ № 3” ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., МІСТО ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА, БУДИНОК 40

Ідентифікаційний код: 02001334

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
           – в пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази  суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази) відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності “перевезення”, “знищення”; нечітко зазначено об’єкти, де буде проводитись господарська діяльність з “зберігання” та “використання”.
              Запропонувати   привести  діяльність  у  відповідність  до  Закону, Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою    Кабінету   Міністрів    України     від    06.04.2016     №  282   (далі – Ліцензійні  умови),   та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.03.2021 №341/21

2.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО РОКИТНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ “АПТЕКА №1”

Місцезнаходження:

КИЇВСЬКА ОБЛ., РОКИТНЯНСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. РОКИТНЕ, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, БУДИНОК 86

Ідентифікаційний код: 37066470

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – наявна   розбіжність   у видах  господарської діяльності між заявою про отримання ліцензії та відомостями про стан матеріально-технічної бази.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.03.2021 №342/21

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕГАТЕКС”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ПР. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, БУДИНОК 64

Ідентифікаційний код: 20338741

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:       

           – заява про отримання ліцензії складена не за формою, встановленою Ліцензійними умовами (додаток № 1);

          – документи, що обов’язково  додаються  до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);          – відомості   про   стан   матеріально-технічної     бази   складені       не    за    формою,  встановленою Ліцензійними умовами (додаток 3.)
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.03.2021 №345/21

4.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР “КОВАЛЬСЬКА”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ РЕЗЕРВНА, БУДИНОК 8

Ідентифікаційний код: 31987732

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

 – документи, що обов’язково  додаються  до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (далі – довідки про проходження наркологічного огляду) та відсутні відомості про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і  прекурсорів,   у    тому числі    тих,   що   вчинені  за межами України (далі  – відомості про відсутність судимості) на Співу В.В.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 26.03.2021 №348/21

5.  СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛАБОРАТОРІЯ З ПИТАНЬ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, БУДИНОК 8, КОРПУС 8

Ідентифікаційний код: 43348622

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

           – надано протерміновані відомості про відсутність судимості;

           – надано    копії     довідок   про проходження наркологічного огляду (довідки мають відповідати пункту 6 Ліцензійних умов);             – в пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутні реквізити  документа, що підтверджує право власності користування за адресами місць провадження (м. Київ, пр-т Степана Бандери, 8; Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька, 369).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 29.03.2021 №349/21

6.  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МИКОЛАЇВСЬКИЙ БРОНЕТАНКОВИЙ ЗАВОД”

Місцезнаходження:

МІСТО МИКОЛАЇВ, ВУЛИЦЯ 1 СЛОБІДСЬКА, БУДИНОК 120

Ідентифікаційний код: 07856371

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:           

– відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних   умов (сторінки   не  пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 29.03.2021 №251/21

7.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІМПЛАНТАЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЄВНЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, БУДИНОК 44-Б

Ідентифікаційний код: 34298477

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

 – в заяві про отримання ліцензії та відомостях про стан матеріально-технічної бази наявні розбіжності у адресі місця провадження діяльності  з дозволом Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам;

           – довідки   про    проходження    наркологічного   огляду   не  відповідають пункту 6 Ліцензійних умов на Ліфінцова Р.В., Сюму А.З.,Ботвіну В.В.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 29.03.2021 №352/21

8.  ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ ФУДАШКІН ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Місцезнаходження:

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ВЕСЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ВЕСЕЛЕ, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 22

Ідентифікаційний код: 2707917554

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:    

  – заява  про отримання ліцензії складена не за формою, встановленою Ліцензійними умовами, не коректно зазначені списки прекурсорів відповідно до Переліку наркотичних   засобів,    психотропних   речовин   і   прекурсорів,  затвердженого   постановою    Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770;           

          – відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), в пункті  3 назва об’єктів  та приміщень де провадиться господарська діяльність з зберігання  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів   розбіжні  з  дозволом Національної поліції, не коректно зазначені списки прекурсорів.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 30.03.2021 №358/21

Всього: 9

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку