Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 08.04.2021

Опубліковано 08.04.2021 о 16:47

Перелік суб’єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВЛАДЛЕР”

Місцезнаходження:

ХМЕЛЬНИКА ОБЛ., ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО РУЖИЧАНКА, ВУЛИЦЯ ВИЗВОЛИТЕЛІВ, БУДИНОК 3

Ідентифікаційний код: 42514182

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон) у зв’язку з тим, що:
           – відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – відомості про стан матеріально-технічної бази) не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом    Міністрів  України,   розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою    Кабінету   Міністрів    України     від    06.04.2016     №  282   (далі – Ліцензійні  умови), (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), в пункті 3 відсутня  матеріально-технічна      база      на     вид    господарської       діяльності      «перевезення»,    «використання», в пункті 4 наявні розбіжності в посаді керівника.            

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 02.04.2021 №370/21

2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ СУБОС”

Місцезнаходження:

МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, БУДИНОК 23-Б

Ідентифікаційний код: 34482654

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

– в заяві   про отримання   ліцензії не   містяться   дані,  які обов’язково вносяться до неї  (не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання);          

           – відомості про стан матеріально-технічної бази, не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності),  в пункті 2 не зазначені списки та таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р.  № 770,  на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію та види господарської діяльності відповідно до пункту 22 статті 7 Закону,  на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію, в пункті 3 відсутні види господарської діяльності, які будуть провадитися на зазначених  об’єктах і в  приміщеннях, в пункті 4 відсутні реквізити наказу   про   осіб,  що  будуть мати доступ до роботи з наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 02.04.2021 №372/21

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ “ЧЕРВОНИЙ МЕТАЛІСТ”

Місцезнаходження:

СУМСЬКА ОБЛ., МІСТО КОНОТОП, ВУЛ. ДЕНЯКА ВІКТОРА, БУДИНОК 5

Ідентифікаційний код: 34880895

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           – в пункті 3 відомостей про стан матеріально-технічної  бази  невірно зазначено вид господарської діяльності “реалізація(відпуск)”.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 05.04.2021 №380/21

4.  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО”ТАВРІЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ”

Місцезнаходження:

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., МІСТО ХЕРСОН, ВУЛИЦЯ АДМІРАЛА МАКАРОВА, БУДИНОК 203

Ідентифікаційний код: 32702078

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:       

         – надано копії довідок  відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів  (далі – довідка   про   проходження    наркологічного  огляду) на співробітників Селезньова А.В. і Ковтун О.В.;
       – відомості про стан матеріально-технічної бази  складені не за формою, встановленою   Ліцензійними умовами (додаток 3).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 06.04.2021 №388/21

5.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004”

Місцезнаходження:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., ВОЛОЧИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПОПІВЦІ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 34, А

Ідентифікаційний код: 33007579

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

– в заяві   про отримання   ліцензії не   містяться   дані,  які обов’язково вносяться до неї   (не зазначено наявність чи відсутність  філії та відокремленого підрозділу у суб’єкта господарювання), зазначене найменування  юридичної   особи  не співпадає з Єдиним  державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР);     

          – відомості про стан матеріально-технічної бази, не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені   печаткою    суб’єкта   господарювання   (за наявності), зазначене найменування юридичної особи не співпадає з ЄДР.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 06.04.2021 №387/21

6.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МОЛОЧНА МАЙСТЕРНЯ”

Місцезнаходження:

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., БЛАГОВЕЩЕНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БЛАГОВІЩЕНСЬКЕ, ВУЛИЦЯ СХІДНА, БУДИНОК 12

Ідентифікаційний код: 40188978

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:      

  –  відомості про стан матеріально-технічної не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані, не прошиті, не засвідчені підписом та не скріплені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності), в пункті 2 вид господарської дліяльносмті «технічні випробування та дослідження» не підлягає ліцензуванню відповідно до пункту 22 статті 7 Закону, в пункті  3 назва об’єктів  та приміщень, де провадиться господарська діяльність із зберігання  не співпадає з дозволом Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам (далі – дозвіл Національної поліції), відсутні види господарської діяльності, які будуть провадитися на зазначених  об’єктах і в  приміщеннях.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 06.04.2021 №386/21

7.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОМЕГА АВТОПЛЮС”

Місцезнаходження:

ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МІСТО РУБІЖНЕ, ВУЛИЦЯ МЕНДЕЛЄЄВА, БУДИНОК 33, КВАРТИРА 2

Ідентифікаційний код: 36140060

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
        –  в заяві про отримання ліцензії у зазначеній адресі місця провадження господарської діяльності наявні розбіжності з дозволом Національної поліції.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 06.04.2021 №391/21

8.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТЕРФІЛ”

Місцезнаходження:

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., МІСТО УЖГОРОД, ВУЛИЦЯ О. КОШОВОГО, БУДИНОК 6

Ідентифікаційний код: 34022671

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

 – документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);

         – заява  про отримання ліцензії не  відповідає  вимогам Ліцензійних умов (додаток 1).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та  повторно звернутися до органу ліцензування.

Реєстраційний номер заяви від 06.04.2021 №390/21

Всього: 8

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку