Наказ Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Черкаській області № 105 від 26.04.2019 "Про стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Черкаській області"

 

Індивідуальний план

Звіт про проходження стажування

Висновок про результати стажування

Довідка за результатами стажування в Службі

ДЕРЖЛІКСЛУЖБА

Державна служба з лікарських засобів
та контролю за наркотиками у Черкаській області

НАКАЗ

26.04.2019

м. Черкаси

               № 105

 

Про затвердження Порядку стажування громадян
з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби
в Державній службі з лікарських засобів та контролю
за наркотиками у Черкаській області

 

Відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про державну службу»

НАКАЗУЮ: 

  1. ЗАТВЕРДИТИ Порядок стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Черкаській області (далі -Порядок), що додається.
  2. Керівникам структурних підрозділів Служби забезпечити стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, відповідно до Порядку, затвердженого цим наказом.
  3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

  Начальник служби

Т.М. Мехлик

 

 

ПОРЯДОК 
стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Черкаській області

 

1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Черкаській області (далі – Служба) відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України “Про державну службу”.

2. Термін “молодь”, що використовується в цьому Порядку, означає громадян України віком до 35 років, які є студентами третього і вище курсів вищих навчальних закладів або отримали вищу освіту та не перебувають на посадах державної служби (далі – Стажист).

3. Стажування молоді в Службі здійснюється строком до шести місяців з метою ознайомлення з діяльністю Служби та набуття ними практичного досвіду роботи на державній службі.

Стажування молоді проводиться у вільний від навчання (роботи) час у межах робочого часу працівників Служби.

4. Рішення про допуск до стажування та визначення термінів його проходження приймається на підставі:

– письмової заяви особи на ім’я начальника Служби, яка має намір пройти стажування в Службі, до заяви стажист може додати мотиваційний лист у довільній формі;

– письмового погодження відповідних керівників структурних підрозділів за місцем бажаного стажування.

5. База стажування (структурний підрозділ Служби) та терміни його проходження визначається наказом начальника Служби. При цьому враховується організаційна можливість прийняття особи на стажування.

Стажування молоді в Службі може здійснюватися з ініціативи начальника служби, керівників підприємств, організацій та установ, молодіжних громадських формувань.

6. На період стажування в Службі за стажистом закріплюється керівник стажування з числа керівників структурних підрозділів, в яких проводитиметься стажування.

7. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток 1), що затверджується керівником стажування.

8. Керівник стажування:

  1. складає та затверджує індивідуальний план стажування;
  2. забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;
  3. забезпечує стажисту можливість ознайомлення з організацією роботи структурного підрозділу – бази стажування;
  4. залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом);
  5. надає методичну допомогу в удосконаленні професійних знань, умінь та навичок;
  6. ініціює дострокове припинення стажування у разі порушення стажистом вимог цього Порядку. 

9.  Стажист:

  1. зобов’язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;
  2. зобов’язаний додержуватись етики та культури поведінки, правил внутрішнього службового і трудового розпорядку Служби в частині режиму роботи і охорони праці, відлучатися з місця постійного стажування лише у разі погодження з керівником стажування;
  3. може брати участь у роботі структурного підрозділу – бази стажування та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу, готувати проекти документів.

10.Участь у стажуванні припиняється:

  1. у разі закінчення строку проведення стажування;
  2. у разі порушення стажистом вимог цього Порядку;
  3. за власним бажанням стажиста згідно з його письмовою заявою.

Рішення про дострокове припинення участі у стажуванні оформлюється наказом начальника Служби.

11. Стажист після закінчення стажування складає звіт про стажування (додаток 2), засвідчує його своїм підписом та подає керівнику стажування.

12. Керівник стажування після закінчення стажування оформляє висновок про результати стажування, що містить оцінку (негативна, позитивна, відмінна) виконання стажистом індивідуального плану стажування та її обгрунтування (додаток 3).

13. Кожному стажисту, який пройшов стажування, видається довідка за результатами стажування в Службі (додаток 4).

14. Документи про проходження стажування (у повному обсязі) передаються керівником стажування на зберігання головному спеціалісту з питань персоналу Служби.

15. Стажування проходить на безоплатній основі. Служба не несе зобов’язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в Службі, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі та найм житла тощо.