Акт аптечного закладу про виявлені дефекти при здійсненні вхідного контролю

АКТ
ПРО ВИЯВЛЕНІ ДЕФЕКТИ
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ

 

За результатами вхідного (візуального) контролю лікарського засобу

___________________________________________________________________________
                                           /назва лікарського засобу, форма випуску, дозування/

серії______________, виробництва ______________________________________________ ,
                                                                                                        /назва фірми, країна/

що надійшов   від _____________________________________________________ в кількості __________ до ________________________________________________________________________________________

за накладною №______________________ від « ___ » ________________ 20____ р.,

встановлено, що вищевказаний лікарський засіб не відповідає вимогам АНД/МКЯ  за візуальними показниками, а саме: /потрібне підкреслити/

___________________________________________________________________________
                                        /вказати виявлені дефекти та невідповідності/

___________________________________________________________________________

Результат вхідного контролю лікарського засобу:

__________________________________________________________________________
                                    /назва, серія, назва виробника, кількість упаковок/

______________________________________________негативний, реалізацію не дозволено.

Відповідно до пп.6 п.3 розділу ІІ наказу МОЗ України від 29.09.14 р. №677 даний акт є підставою для повернення партії постачальнику.

Акт складений в 3-х примірниках.

 

Керівник суб’єкта господарювання             ____________             ________________________
                                                                                                  /підпис/                                              /ПІБ/

 

Уповноважена особа
суб’єкта господарювання
                                    ___________                 _______________________
                                                                                                   /підпис/                                              /ПІБ/

 

 

Завантажити документ