Загальна інформація

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

Інформація про уповноважену особу та контактна інформація

Порядок організації в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернігівській області роботи з повідомленнями

Порядок організації електронного декларування

Інструкція із впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення