План роботи Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю на наркотиками на 2021 рік.

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                                                                                                     Рішенням Громадської ради при

Державній службі  України з лікарських засобів та контролю на наркотиками

 

 

 

 

 

Протокол засідання №2

Від 15 грудня 2020р.

План роботи Громадської ради при Державній службі  України з лікарських засобів та контролю на наркотиками на 2021 рік

 

Заплановані заходи роботи

Термін виконання

Виконавець заходу

Відповідальні за виконання

Розділ 1 Організаційні заходи

1.1.

Засідання Громадської ради

Щоквартально

Громадська рада

Керівництво Громадської ради

1.2.

Звіт про роботу Громадської ради за 2020 р.

І квартал 2021 р.

Громадська рада

Керівництво Громадської ради 

1.3.

Розробка та затвердження  плану роботи на 2021 р.

IV квартал 2020 р.

Громадська рада

Керівництво Громадської ради

1.4.

Публікації на офіційному веб-сайті Держлікслужби

Постійно, за необхідності

Громадська рада

Секретар Громадської ради

Розділ 2 Заходи зі сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами

 

2.1.

Підготовка та подання до Держлікслужби пропозицій до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Держлікслужби на 2021р.

ІV квартал 2020р.,

за необхідністю, відповідно до рішень Громадської ради

Громадська рада

Керівництво Громадської ради

 

Підготовка та подання до МОЗ пропозицій до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю МОЗ на 2021р.

ІV квартал 2020р.,

за необхідністю, відповідно до рішень Громадської ради

Громадська рада

Керівництво Громадської ради

2.2.

Підготовка та подання до Держлікслужби пропозиції з питань, щодо яких Держлікслужба проводить консультації з громадськістю  в 2021р.

 

 

За необхідності, відповідно до Орієнтовного плану  проведення консультацій з громадськістю Держлікслужби на 2021р.

Громадська рада

Керівництво Громадської ради,

зацікавлені члени Громадської ради

2.3.

Підготовка та подання до МОЗ пропозиції з питань, щодо яких МОЗ проводить консультації з громадськістю в 2021р.

 

 

За необхідності, відповідно до Орієнтовного плану  проведення консультацій з громадськістю МОЗ на 2021р.

Громадська рада

Керівництво Громадської ради,

зацікавлені члени Громадської ради

2.4.

Підготовка та подання до Держлікслужби пропозиції з питань, які не ввійшли до Орієнтовного плану консультацій з громадськістю Держлікслужби на 2021 р.

 

За необхідністю, відповідно до плану роботи на 2020р., рішень Громадської ради

Громадська рада

Керівництво Громадської ради, зацікавлені члени Громадської ради

2.5.

Підготовка та подання до МОЗ пропозиції з питань, які не ввійшли до Орієнтовного плану консультацій з громадськістю МОЗ на 2021р.

 

За необхідністю, відповідно до плану роботи на 2021р., рішень Громадської ради

Громадська рада

Керівництво Громадської ради, зацікавлені члени Громадської ради

2.6.

Моніторинг пропозицій інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення, їх узагальнення та подання до Держлікслужби, МОЗ 

Постійно, за необхідності

Громадська рада

Керівництво Громадської ради

2.7.

Участь членів Громадської Ради в роботі робочих груп при  Держлікслужбі щодо напрацювання стратегії та нормативних рішень за напрямками

Упродовж 2021 року в разі формування робочих груп

 

Громадська рада

Керівництво Громадської ради, зацікавлені члени Громадської ради

 

2.8.

Участь в робочих зустрічах щодо питань вироблення та реалізації державної політики

Відповідно до

Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Держлікслужби на 2021р.

Громадська рада

Керівництво Громадської ради,          зацікавлені члени Громадської ради

2.9.

Звернутись до Держлікслужби щодо надання однозначного трактування обчислення терміну придатності лікарського засобу відповідно до законодавства України.

 

Січень 2021р.

Громадська рада

Керівництво Громадської ради

           

Зантажити План роботи громадської ради