Загальна інформація

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області 

Відповідно Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та протидії корупції», та з метою належної організації роботи щодо запобігання корупційним проявам в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області (далі – Служба), визначена уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  Служби (далі – уповноважена особа).

Уповноважена особа здійснює заходи щодо запобігання, виявлення, а в установлених законом випадках – у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, відновленні порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави, а також в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції.

Уповноважена особа підпорядкована Начальнику Служби. У межах своїх повноважень уповноважена особа організовує виконання законів та інших нормативно-правових актів, доручень Начальника Служби і здійснює контроль за їх дотриманням.

Уповноважена особа проводить свою діяльність відповідно до планів заходів, які затверджуються Начальником Служби.

 Основними завданнями уповноваженої особи є:

– участь в навчальних семінарах, відео-конференціях, які проводить Держлікслужба щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства;

– проведення організаційної та роз’яснювальної роботи з працівниками Служби з питань запобігання і протидії корупції;

– проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів;

– здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, тощо.

Контактна інформація:

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Служби – Гринкевич Ніна Володимирівна,

м. Львів, вул.Кульпарківська, 131,  телефон (032) 234-02-73.