Контакти апарату Держлікслужби

Опубліковано 16.02.2024 о 11:00
ДЛС

КОНТАКТИ

працівників апарату Держлікслужби

Посада

ПІБ

Міський телефон

Електронна пошта

Керівництво

Голова

Ісаєнко

Роман Миколайович

+380 (44) 422-55-73

Isaienko_RM@dls.gov.ua

Заступник Голови

Короленко

 Володимир Васильович

 

 

+380 (44) 422-55-73

Korolenko_VV@dls.gov.ua

Департамент контролю якості лікарських засобів та крові

Med_quality@dls.gov.ua

Директор департаменту

Зарудська

Юлія Олександрівна

+380 (44) 422-55-03

Zarudska_YO@dls.gov.ua

Відділ організації запобігання обігу неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів та крові

Заступник начальника відділу

Вязовська

Олена Павлівна

+380 (44) 422-55-76

Viazovska_OP@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Поплавська

Алла Миколаївна

+380 (44) 422-55-76

Poplavska_AM@dls.gov.ua

Відділ організації державного контрою якості лікарських засобів та крові

Заступник директора департаменту – начальник відділу

Вережнікова

Олена Іванівна

+380 (44) 422-55-03

Verezhnikova_OI@dls.gov.ua

Заступник начальника відділу

Яременчук

Едуард

Іванович

+380 (44) 422-55-75

Yaremenchuk_EI@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Власенко

Ганна Володимирівна

+380 (44) 422-55-76

Vlasenko_HV@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Проняєва

Катерина Василівна

+380 (44) 422-55-76

Proniaieva_KV@dls.gov.ua

Відділ державного контролю при ввезенні на митну територію України

та ліцензування імпорту лікарських засобів

Начальник відділу

Фесенко

Надія Іванівна

+380 (44) 422-55-75

Fesenko_NI@dls.gov.ua

Заступник начальник відділу

Півоваров

Олег Вікторович

+380 (44) 422-55-75

Pivovarov_OV@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Довга

Ірина Анатоліївна

+380 (44) 422-55-75

Dovha_IA@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Аксьонова

Анастасія Михайлівна

+380 (44) 422-55-75

Aksonova_AM@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Чумаченко

Катерина Віталіївна

+380 (44) 422-55-75

Chumachenko_KV@dls.gov.ua

 Відділ забезпечення взаємодії з державними органами, міжнародними організаціями, підприємствами та установами з питань контролю якості лікарських засобів та крові

Заступник директора департаменту – начальник відділу

Горова

Людмила Миколаївна

+380 (44) 422-55-04

Horova_LM@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Остапчук

Євгенія Ігорівна

+380 (44) 422-55-04

Ostapchuk_YI@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Ганева

 Світлана Леонідівна

+380 (44) 422-55-04

Haneva_SL@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Опанасенко

Марина Василівна

+380 (44) 422-55-75

Opanasenko_MV@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Сенін

Євгеній Артурович

+380 (44) 422-55-76

Senin_YA@dls.gov.ua

Відділ інспектування імпорту лікарських засобів та лабораторного контролю

якості лікарських засобів та крові

Начальник

відділу

Шовковий

Андрій Віталійович

+380 (44) 422-55-05

Shovkovyi_AV@dls.gov.ua

Заступник начальника відділу

Ольховський

 Андрій Васильович

+380 (44) 422-55-05

Olkhovskyi_AV@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Ярощук

Катерина Володимирівна

+380 (44) 422-55-76

Yaroshchuk_KV@dls.gov.ua

 

Управління ліцензування виробництва лікарських засобів, крові та сертифікації 

mnf@dls.gov.ua

Начальник управління

Тазієва

 Анна Олександрівна 

+380 (44) 422-55-80

Taziieva_AO@dls.gov.ua

Відділ ліцензування виробництва лікарських засобів, крові та сертифікації для міжнародної торгівлі

Головний спеціаліст

Цвєтаєва

Катерина Євгенівна

+380 (44) 422-55-78

Tsvietaieva_KE@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Яцук

Наталія Геннадіївна

+380 (44) 422-55-78

Yatsuk_NH@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Криворучко

Іванна Михайлівна

 

+380 (44) 422-55-78

Kryvoruchko_IM@dls.gov.ua

Відділ контролю за дотриманням ліцензійних умов виробництва лікарських засобів та крові

Головний спеціаліст

Царук

Едуард Васильович

+380 (44) 422-55-16

Tsaruk_EV@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Шевцова

Ганна Павлівна

+380 (44) 422-55-16

Shevtsova_HP@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Паламарчук

Марія Олегівна

+380 (44) 422-55-80

Palamarchuk_MO@dls.gov.ua

Відділ сертифікації виробництва лікарських засобів

Заступник начальника управління – начальник відділу

Гнатів

Іван Іванович

+380 (44) 422-55-80

Hnativ_II@dls.gov.ua

Заступник начальника відділу

Задорожна

Тетяна Анатоліївна

+380 (44) 422-55-80

Zadorozhna_TA@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Низькошапка

Оксана Володимирівна

+380 (44) 422-55-80

Nyzkoshapka_OV@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Доценко

Максим Олександрович

+380 (44) 422-55-80

Dotsenko_MO@dls.gov.ua

Управління оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами

opt@dls.gov.ua

Начальник управління

Котов

Олександр Олександрович

+380 (44) 422-55-82

Kotov_OO@dls.gov.ua

Відділ контролю за дотриманням ліцензійних умов з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами 

Головний спеціаліст

Березова

Тетяна Анатоліївна

+380 (44) 422-55-82

Berezova_TA@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Гедз

Тетяна Анатоліївна

+380 (44) 422-55-83

Hedz_TA@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Смолінська

Вікторія Ігорівна

+380 (44) 422-55-82

Smolinska_VI@dls.gov.ua

Відділ ліцензування господарської діяльності лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами 

Начальник відділу

Чабан

Олена Олексіївна

+380 (44) 422-55-83

Chaban_OO@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Заїка

Костянтин Юрійович

+380 (44) 422-55-83

Zaika_KY@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Міщенко

 Олена Вікторівна

+380 (44) 422-55-83

Mishchenko_OV@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Москаленко

Ксенія Володимирівна

+380 (44) 422-55-83

Moskalenko_KV@dls.gov.ua

Відділ сертифікації дистрибуції 

Начальник відділу

Тимків

Валерій Дмитрович

+380 (44) 422-55-07

Tymkiv_VD@dls.gov.ua

Заступник начальника відділу

Мусійченко

Оксана Миколаївна

+380 (44) 422-55-82

Musiichenko_OM@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Омельчук

Світлана Іванівна

+380 (44) 422-55-06

Omelchuk_SI@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Бабійчук

Оксана Миколаївна

+380 (44) 422-55-06

Babiichuk_OM@dls.gov.ua

Відділ державного ринкового нагляду за обігом медичних виробів 

mv@dls.gov.ua

Начальник відділу

Чекалін

Володимир Володимирович

+380 (44) 422-55-15

Chekalin_VV@dls.gov.ua

Заступник начальника відділу

Бондар

 Василь Олександрович

+380 (44) 422-55-15

Bondar_VO@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Листовнича

Вікторія Вікторівна

+380 (44) 422-55-15

Lystovnycha_VV@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Шевченко

Наталія Миколаївна

+380 (44) 422-55-15

Shevchenko_NM@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Жидкий

Віктор

Іванович

+380 (44) 422-55-15

Zhydkyi_VI@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Дрозденко

Ірина Богданівна

+380 (44) 422-55-15

Drozdenko_IB@dls.gov.ua

Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу

drugs_control@dls.gov.ua

Відділ ліцензування діяльності з обігу підконтрольних речовин 

Заступник начальника управління – начальник відділу

Лисенко

Надія

Віталіївна

+380 (44) 422-55-86

Lysenko_NV@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Аксьонов

Михайло Миколайович

+380 (44) 422-55-87

Aksonov_MM@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Богун

Наталія

Іванівна

+380 (44) 422-55-87

Bohun_NI@dls.gov.ua

Відділ квотування та видачі дозволів на ввезення, вивезення або транзиту підконтрольних речовин 

Начальник відділу

Долговський

 Андрій Володимирович

+380 (44) 422-55-09

Dolhovskyi_AV@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Устименко

Віталій Володимирович

+380 (44) 422-55-09

Ustymenko_VV@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Сіфоров

Андрій Олександрович

+380 (44) 422-55-09

Siforov_AO@dls.gov.ua

Відділ контролю за дотриманням ліцензійних умов діяльності з обігу підконтрольних речовин 

Начальник відділу

Корчевний

Андрій Іванович

+380 (44) 422-55-86

Korchevnyi_AI@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Загородна

Тетяна Вячеславівна

+380 (44) 422-55-87

Zahorodna_TV@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Філюк

 Лариса Григорівна

+380 (44) 422-55-86

Filiuk_LH@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Олійник

Тетяна Миколаївна

+380 (44) 422-55-86

Oliinyk_TM@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Кецко

Вадим Володимирович

+380 (44) 422-55-86

Ketsko_VV@dls.gov.ua

Сектор протидії витоку із законного обігу підконтрольних речовин та моніторингу у сфері обігу підконтрольних речовин 

Завідувач сектору

Філоненко

 

Ірина Анатоліївна

+380 (44) 422-55-86

 

Filonenko_IA@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Палій

Максим Валерійович

+380 (44) 422-55-86

Palii_MV@dls.gov.ua

Управління комунікацій

press@dls.gov.ua

Начальник управління

Феденко

 Ірина Борисівна

+380 (44) 422-55-13

Fedenko_IB@dls.gov.ua

Відділ міжнародних відносин 

Заступник начальника управління – начальник відділу

Махновець Віктор Петрович

+380 (44) 422-55-87

Makhnovets_VP@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Лой

 Валентина Миколаївна

+380 (44) 422-55-13

Loi_VM@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Булах

Тетяна Вікторівна

+380 (44) 422-55-14

Bulakh_TV@dls.gov.ua 

Відділ зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю 

Начальник відділу

Сіроштан

Олександр Миколайович

+380 (44) 422-55-13

Siroshtan_OM@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Разбойнікова

Анна Вікторівна

+380 (44) 422-55-14

Razboinikova_AV@dls.gov.ua

 Відділ правового забезпечення 

pravo@dls.gov.ua

Начальник відділу

Дяченко

 Олексій Миколайович

+380 (44) 422-55-79

Diachenko_OM@dls.gov.ua

Заступник начальника відділу

Долговська

Ганна Павлівна

+380 (44) 422-55-79

Dolhovska_HP@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Павлишина

Олена Степанівна

+380 (44) 422-55-79

Pavlyshyna_OS@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Гуз

 Сергій Павлович

+380 (44) 422-55-79

Huz_SP@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Русавська

Оксана Олексіївна

+380 (44) 422-55-82

Rusavska_OO@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Саргсян

Крістіне Цолаківна

+380 (44) 422-55-79

Sarhsian_KT@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Титенко

Ірина Валеріївна

+380 (44) 422-55-79

Tytenko_IV@dls.gov.ua

Відділ бухгалтерського обліку та планування 

account@dls.gov.ua

Начальник відділу – головний бухгалтер

Мрожик

Галина Миколаївна

+380 (44) 422-55-84

Mrozhyk_HM@dls.gov.ua

Заступник начальника відділу

Василенко

 Людмила Миколаївна

+380 (44) 422-55-84

Vasylenko_LM@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Білик

 Ірина Адамівна

+380 (44) 422-55-84

Bilyk_IA@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Дегтяренко

Олена Вікторівна

+380 (44) 422-55-84

Dehtiarenko_OV@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Хрущ

 Ганна Василівна

+380 (44) 422-55-84

Khrushch_HV@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Шемчук

Оксана Ігорівна

+380 (44) 422-55-84

Shemchuk_OI@dls.gov.ua

 Відділ з управління персоналом 

hr@dls.gov.ua

Начальник відділу

Алексєєва

Олена Володимирівна

+380 (44) 422-55-81

Aleksieieva_OV@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Даниленко

Антоніна Миколаївна

+380 (44) 422-55-81

Danylenko_AM@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Шимченко

Віталій Володимирович

+380 (44) 422-55-12

Shymchenko_VV@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Онищенко

Тетяна Миколаївна

+380 (44) 422-55-81

Onyshchenko_TM@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Кондрух

Наталія Вікторівна

+380 (44) 422-55-81

Kondrukh_NV@dls.gov.ua

Відділ загально – адміністративної роботи

visar@dls.gov.ua

Начальник відділу

Карнаухова

Тетяна Володимирівна

+380 (44) 422-55-01

 

Karnaukhova_TV@dls.gov.ua

Заступник начальника відділу

Каплун

 Алла Леонідівна

+380 (44) 422-55-73

Kaplun_AL@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Набережня

Віта Анатоліївна

+380 (44) 422-55-77

Naberezhnia_VA@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Шинкаренко

Олена Володимирівна

+380 (44) 422-55-77

Shynkarenko_OV@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Галатенко

Наталія Борисівна

+380 (44) 422-55-77

Halatenko_NB@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Луговська

Марина Михайлівна

+380 (44) 422-55-01

Luhovska_MM@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Нікітіна

Галина Олександрівна

+380 (44) 422-55-01

Nikitina_HO@dls.gov.ua

Відділ адміністрування баз даних 

it@dls.gov.ua

Начальник відділу

Коробій

 Євген Вікторович 

+380 (44) 422-55-85

Korobii_YV@dls.gov.ua 

Головний спеціаліст

Черниш

Володимир Володимирович

+380 (44) 422-55-85

Chernych_VV@dls.gov.ua

 

Головний спеціаліст

Щіпанова

Світлана Валеріївна

+380 (44) 422-55-85

Shchipanova_SV@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Коренко

Ольга Анатоліївна

+380 (44) 422-55-77

Korenko_OA@dls.gov.ua

Сектор управління системою якості 

QM@dls.gov.ua

Завідувач сектору

Бурдун

Зінаїда Василівна

+380 (44) 422-55-10

Burdun_ZV@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Шнурко Лілія Миколаївна

+380 (44) 422-55-10

Shnurko_LM@dls.gov.ua

Сектор управління ресурсами 

 

Завідувач сектору

Шульженко

Юрій Геннадійович

+380 (44) 422-55-12

Shulzhenko_YH@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Острополець

Олександр Олександрович

+380 (44) 422-55-12

Ostropolets_OO@dls.gov.ua

Сектор запобігання та виявлення корупції 

anticor@dls.gov.ua

Завідувач сектору

Бутрін

Олександр Адольфович

 +380 (44) 422-55-02

Butrin_OA@dls.gov.ua

Головний спеціаліст

Чмирук

Марина Петрівна

 +380 (44) 422-55-02

Chmyruk_MP@dls.gov.ua

 

Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи

Кіхтенко

Олександр Іванович

 

+380 (44) 422-55-12

Kikhtenko_OI@dls.gov.ua 

 

Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

Бодак

 Ігор Васильович

+380 (44) 422-55-14

Bodak_IV@dls.gov.ua

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку