Оплата та реквізити

Опубліковано 05.01.2022 о 10:18

Держлікслужба звертає увагу суб’єктів господарювання на алгоритм оплати за видачу ліцензії:

Відповідно до частини четвертої статті 2 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон), суб’єкт господарювання може здійснювати види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, з дня внесення відомостей до ліцензійного реєстру щодо рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії.

Відповідно до частини дев’ятої та десятої статті 13 Закону, рішення набирає чинності та оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу ліцензування, а інформація про таке рішення вноситься до ліцензійного реєстру наступного робочого дня після його прийняття.

У рішенні про видачу ліцензії орган ліцензування зазначає реквізити рахунку для внесення плати за видачу ліцензії.

Відповідно до частини першої, другої та третьої статті 14 Закону, за видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.

Відповідно до частини дев’ятої статті 15 Закону, заява про розширення провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, вважається заявою про отримання ліцензії в частині, на яку ліцензіат має намір розширити свою діяльність, та розглядається органом ліцензування за аналогією з порядком розгляду заяви про отримання ліцензії. Плата за надання ліцензії в частині, на яку ліцензіат має намір розширити свою діяльність, справляється як за отримання нової ліцензії відповідно до частини першої статті 14 цього Закону, якщо інше не передбачено законом.

Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру.

Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.

Одночасно інформуємо, що відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», установлено у 2022 році прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць у розмірі:

з 1 січня 2022 року – 2481 гривень,

з 1 липня 2022 року – 2600 гривень,

з 1 грудня 2022 року – 2684 гривень.

Відповідно до статті 16 Закону, однією з підстав для зупинення дії ліцензії, зокрема, є несплата за видачу ліцензії відповідно до частини другої статті 14 цього Закону.

Для уникнення непорозумінь між Держлікслужбою та ліцензіатом, пропонуємо Вам надавати підтвердження про оплату за ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами на нашу адресу у будь-який доступний для Вас спосіб (нарочно, поштою або на електронну адресу):Omelchuk_SI@dls.gov.ua.

Плата за видачу ліцензії зараховується до відповідних бюджетів згідно з Бюджетним кодексом України (вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби за кодом класифікації доходів бюджету 22011800 «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» з відомчою ознакою «19» – Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками).

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку