Перелік безоплатних адміністративних послуг

Опубліковано 15.02.2023 о 14:58

Перелік адміністративних послуг, які безоплатно надаються Держлікслужбою

 

№ з/п Назва адміністративної послуги

Нормативно-правовий акт, яким передбачено надання адміністративної послуги

Структурний підрозділ Держлікслужби України, відповідальний за надання адміністративної послуги

1

Видача висновку про якість ввезених лікарських засобів

Порядок здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2005 № 902

Департамент контролю якості лікарських засобів та крові

т. +380 (44) 422-55-75

2

Видача висновку про відповідність МІБП вимогам державних і міжнародних стандартів

Порядок здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів, затверджений наказом МОЗ України від 01.10.2014  № 698, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.10.2014
за № 1356/26133

Департамент контролю якості лікарських засобів та крові

т. +380 (44) 422-55-75

3

Галузева атестація лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів

Порядок проведення галузевої атестації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів, затверджений наказом МОЗ України від 14.01.2004 № 10, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.01.2004 за № 130/8729

Департамент контролю якості лікарських засобів та крові

т. +380 (44) 422-55-03

4

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового)

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» (зі змінами)

Управління ліцензування виробництва лікарських засобів, крові та сертифікації

+380 (44) 422-55-78

5

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового)

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» (зі змінами)

Управління ліцензування виробництва лікарських засобів, крові та сертифікації

+380 (44) 422-55-78

6

Звуження провадження виду господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (промислового

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» (зі змінами)

Управління ліцензування виробництва лікарських засобів, крові та сертифікації

+380 (44) 422-55-78

7

Видача сертифіката відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики

Порядок проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2012 № 1130 (зі змінами)

Управління ліцензування виробництва лікарських засобів, крові та сертифікації

+380 (44) 422-55-80

8

Видача висновку щодо підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики

Порядок проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2012 № 1130 (зі змінами)

Управління ліцензування виробництва лікарських засобів, крові та сертифікації

+380 (44) 422-55-80

9

Визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) вимогам належної виробничої практики

«Порядок визнання результатів інспектування на відповідність умов виробництва лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та/або специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19), вимогам належної виробничої практики, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.02.2021 № 227 (зі змінами)

Управління ліцензування виробництва лікарських засобів, крові та сертифікації

+380 (44) 422-55-80

10

Видача сертифіката лікарського засобу

Порядок сертифікації якості лікарських засобів для міжнародної торгівлі та підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.07.2022 № 1310

Управління ліцензування виробництва лікарських засобів, крові та сертифікації

+380 (44) 422-55-78

11

Видача підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються до Євроапейського союзу (ЄС) для лікарських засобів, призначених для споживання людиною

Порядок сертифікації якості лікарських засобів для міжнародної торгівлі та підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.07.2022 № 1310

Управління ліцензування виробництва лікарських засобів, крові та сертифікації

+380 (44) 422-55-78

12

Видача заяви про ліцензійних статус лікарського(их) засобу(ів)

Порядок сертифікації якості лікарських засобів для міжнародної торгівлі та підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.07.2022 № 1310

Управління ліцензування виробництва лікарських засобів, крові та сертифікації

+380 (44) 422-55-78

13

Видача сертифіката серії лікарського засобу

Порядок сертифікації якості лікарських засобів для міжнародної торгівлі та підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.07.2022 № 1310

Управління ліцензування виробництва лікарських засобів, крові та сертифікації

+380 (44) 422-55-78

14

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності  у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016    № 282 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку»

Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу т. +380 (44) 422-55-87

15

Звуження провадження виду господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016     № 282 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку»

Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу  т. +380 (44) 422-55-87

16

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності  у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів вимогам належної виробничої практики)

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016     № 282 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку»

Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу  т. +380 (44) 422-55-87

17

Зупинення (повністю або частково) дії ліцензії на право провадження господарської діяльності  у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів 

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016     № 282 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку»

Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу  т. +380 (44) 422-55-87

18

Відновлення (повністю або частково) дії ліцензії на право провадження господарської діяльності  у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016     № 282 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку»

Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу  т. +380 (44) 422-55-87

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку