Порядок подання зверненнь громадян в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області

Опубліковано 26.07.2018 о 17:36

Порядок подання звернень громадян до
Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області

 

Статтею 40 Конституції України визначено, право громадян направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Питання звернення громадян до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів врегульовано Законом України «Про звернення громадян» (далі – Закон).

Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об’єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Відповідно до Закону письмове звернення до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області:

– громадяни можуть надіслати поштою за адресою: 43016, м. Луцьк, вул. Драгоманова, 8;

– подати особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства передати в приймальну керівника Служби;

– надіслати звернення на адресу електронної пошти ds_vol@ukr.net.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні “гарячі лінії” та записується (реєструється) посадовою особою.

 

Вимоги до звернення

Громадяни мають право звернутися до Служби у письмовій або усній (викладеній громадянином і записаній посадовою особою на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні “гарячі лінії” та записується (реєструється) посадовою особою) формі з чітко викладеними пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами, у тому числі щодо отримання роз’яснень законодавства з питань проходження державної служби і інших, які відносяться до компетенції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області. У зверненні обов’язково має бути зазначене прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання громадянина, його контактні телефони.

 

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

 

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою громадян (колективне).

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається

У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення чи без дотримання встановлених чинним законодавством вимог, воно повертається громадянину з відповідним роз’ясненням.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визначається анонімним і розгляду не підлягає.

 

Термін розгляду звернень громадян

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

 

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

 

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку