Відділ державного контролю при ввезенні на митну територію України

Опубліковано 29.07.2019 о 12:25

ФУНКЦІЇ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

  • Відповідно до покладених завдань, Відділ виконує регулятивну, правозастосовну, контрольну, організаційну та аналітичну функції з питань державного контролю якості лікарських засобів.
  • Бере участь у розробці та обговоренні проектів нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції Відділу.
  • Проводить експертизу поданих суб’єктом господарювання документів щодо надання висновку про якість ввезених в Україну лікарських засобів та висновок про відповідність медичного імунобіологічного препарату вимогам державних і міжнародних стандартів.
  • Розглядає звернення суб’єктів господарювання щодо розміщення в базі даних Держлікслужби оригінал-макетів упаковок лікарських засобів та готує відповіді у межах компетенції Відділу.
  • Розробляє та вдосконалює механізм взаємодії із територіальними органами Держлікслужби з питань, що відносяться до компетенції Відділу.
  • Забезпечує взаємодію Держлікслужби з Державною фіскальною службою України з питань ввезення лікарських засобів на митну територію України.
  • Спільно з іншими структурними підрозділами Держлікслужби бере участь в організації постійнодіючих навчальних семінарів для інспекторів, працівників лабораторій, представників імпортерів та дистриб’юторів лікарських засобів, провізорів, з питань, що входять до компетенції Відділу.
  • Бере участь у забезпеченні спільних заходів Держлікслужби та її територіальних органів щодо проведення виїзних семінарів для практикуючих лікарів, споживачів з питань державного контролю якості лікарських засобів.
  • Узагальнює та готує матеріали до засідань колегії, нарад, семінарів, засідань щодо стану контролю якості лікарських засобів, що ввозяться на територію України.
  • Проводить аналіз показників роботи територіальних органів Держлікслужби з питань, що належать до компетенції Відділу.
  • Здійснює контроль за діяльністю територіальних органів Держлікслужби в межах компетенції Відділу.
  • Забезпечує здійснення державного контролю за виконанням суб’єктами господарювання незалежно від форм власності вимог законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів під час їх ввезення та зберігання.
  • Розробляє методичні матеріали, пов’язані з діяльністю Держлікслужби, з питань, що входять до компетенції Відділу.
  • Готує відповіді за зверненнями суб’єктів господарювання, виробників, представництв іноземних фірм в Україні та громадян України в межах компетенції Відділу.
  • Бере участь у міжнародному співробітництві у сфері державного контролю якості та безпеки ЛЗ в межах своїх повноважень.
  • Узагальнює звіти про виконану роботу територіальних органів Держлікслужби в межах компетенції Відділу.
  • Взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до компетенції Департаменту.
  • Надає методичну та консультаційну допомогу суб`єктам господарської діяльності та громадянам, з питань віднесених до компетенції Відділу.
  • Бере участь в організації та проведенні навчання персоналу Держлікслужби з питань, що належать до компетенції Відділу.

Виконує інші доручення керівництва Держлікслужби згідно покладених на Відділ завдань та обов`язків.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку