ВІДДІЛ КВОТУВАННЯ ТА ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ НА ВВЕЗЕННЯ, ВИВЕЗЕННЯ АБО ТРАНЗИТУ ПІДКОНТРОЛЬНИХ РЕЧОВИН

Опубліковано 15.02.2023 о 13:04

ФУНКЦІЇ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 Здійснює контроль за дотриманням суб’єктами господарювання затвердженого обсягу квот, у межах яких видаються дозволи на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Здійснює попереднє опрацювання заяв та пакету документів до заяв на видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Здійснює підготовку та подання на підпис керівництву проектів дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, облік та звітність вказаних дозволів.

За зверненнями суб’єктів господарювання здійснює підготовку пропозицій щодо продовження строку дії дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Здійснює організацію та забезпечення інформування відповідальних органів інших країн про ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за програмою PEN-Online.

Надає консультативну допомогу суб’єктам господарювання з питань підготовки документів та видачі дозволів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Здійснює підготовку та надання керівництву Держлікслужби пропозицій щодо вдосконалення процедури квотно-балансової діяльності, здійснення видачі дозволів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Приймає участь, відповідно до покладених на Відділ завдань, у розробці та виконанні загальнодержавних, державних та цільових програм у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; участь у розробці та опрацюванні міжнародних угод з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

Здійснює розробку та аналіз проектів нормативно-правових актів, які стосуються діяльності Відділу.

Здійснює, у межах своєї компетенції, заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Здійснює підготовку та проведення конференцій, семінарів, підготовка матеріалів до апаратних нарад та засідань колегії Держлікслужби за напрямками роботи Відділу.

Здійснює розгляд та опрацювання депутатських запитів, звернень, листів та скарг з питань, віднесених до повноважень Відділу.

Здійснює підготовку пропозицій щодо визначення:

  • порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів територією України та оформлення необхідних документів;
  • обсягу квот, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин для медичних і наукових цілей, лікарських препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму;
  • обсягу квот, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять малу кількість наркотичних засобів.

Приймає участь у розробці та обговоренні проектів нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

Приймає участь у розробці та обговоренні проектів нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

Забезпечує здійснення функціонування процесів системи управління якістю Держлікслужби та постійне поліпшення їх результативності в межах компетенції Відділу.

 

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку